Contract de abonament și condiții de furnizare a serviciilor pentru soluțiile destinate utilizatorilor individuali

NOTIFICARE PENTRU TOȚI UTILIZATORII: CITIȚI PREZENTUL CONTRACT CU ATENȚIE, DEOARECE REPREZINTĂ ACORDUL DE NATURĂ JURIDICĂ DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI BITDEFENDER.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII, NU INIȚIALIZAȚI SOLUȚIA BITDEFENDER. SELECTAREA OPȚIUNILOR „SUNT DE ACORD”, „OK”, „CONTINUARE”, „DA” SAU INIȚIALIZAREA SOLUȚIEI BITDEFENDER ÎN ORICE MOD REPREZINTĂ O CONFIRMARE A ÎNȚELEGERII ȘI ACCEPTULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ (INDIVIDUAL SAU CA ENTITATE) A PREVEDERILOR PREZENTULUI CONTRACT, CARE, ÎMPREUNĂ CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, ORICE PLAN SAU LIMITARE A FUNCȚIILOR, DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII PRIVIND UN PRODUS SAU ALTE RESTRICȚII CARE V-AU FOST PREZENTATE ÎN SOLUȚIA BITDEFENDER, CONSTITUIE (în mod colectiv, „CONTRACTUL”).

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CONDIȚIILE, SELECTAȚI OPȚIUNEA DE RESPINGERE ȘI NU INIȚIALIZAȚI, DESCĂRCAȚI, INSTALAȚI, ACCESAȚI SAU UTILIZAȚI SOLUȚIA BITDEFENDER.

PREZENTUL CONTRACT INCLUDE PREVEDERI CARE NECESITĂ ACCEPTUL DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND UTILIZAREA ARBITRAJULUI PENTRU SOLUȚIONAREA DISPUTELOR APĂRUTE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, ÎN LOCUL UNUI PROCES JURIDIC SAU A ALTOR PROCEDURI JUDICIARE, ȘI PRIVIND RENUNȚAREA PARTICIPĂRII DUMNEAVOASTRĂ LA ACȚIUNILE DE CLASĂ DE ORICE FEL ÎMPOTRIVA BITDEFENDER.

Dacă Soluția Bitdefender este inițializată sau descărcată prin intermediul site-urilor web sau magazinului (în versiunea plătită sau cea de evaluare), prezentul Contract este considerat acceptat în mod implicit și va intra în vigoare în momentul în care utilizatorul final selectează butonul „Sunt de acord“, „OK” sau „Da” de mai jos înainte de descărcare sau instalare. Contractul este pus la dispoziție și pe site-urile web ale Bitdefender pentru a putea fi consultat de dumneavoastră.

Anumite Soluții Bitdefender pot necesita o conexiune activă și stabilă la internet pentru a funcționa. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți în permanență o conexiune activă și stabilă la internet.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT NU INSTALAȚI SAU ACCESAȚI SOFTWARE-UL SAU EXPRIMAȚI-VĂ REFUZUL, NU MAI FOLOSIȚI SOFTWARE-UL ȘI CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL SAU SERVICIUL PENTRU CLIENȚI PENTRU A AFLA CUM PUTEȚI PRIMI BANII ÎNAPOI, ACEST LUCRU FIIND POSIBIL PE O PERIOADĂ DE MAXIM TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA CUMPĂRĂRII.

ÎNREGISTRAREA SOLUȚIEI. Prin acceptarea prezentului Contract, sunteți de acord să înregistrați Soluția Dumneavoastră Bitdefender. Înregistrarea necesită un cod valid de activare disponibil în documentația de tranzacție de la Bitdefender sau de la distribuitorii săi sau resellerii de la care ați obținut Soluția Bitdefender. Pentru unele servicii specifice, cum ar fi Protecția împotriva furtului de identitate, este posibil să fie necesară înregistrarea suplimentară pentru asigurarea funcționării corecte a serviciului în cauză.

Pentru achizițiile online de pe site-urile web Bitdefender, abonamentul Dumneavoastră începe atunci când achiziția este finalizată și plata a fost primită. Trebuie să descărcați și să instalați Bitdefender pe dispozitivele dumneavoastră pentru a beneficia de protecție.

Sunteți de acord și recunoașteți faptul că disponibilitatea abonamentului dumneavoastră începe la data achiziției, dată care va fi data luată în considerare pentru calcularea perioadei de valabilitate a abonamentului dumneavoastră, indiferent de data la care alegeți să activați abonamentul în cauză.

Pentru achizițiile efectuate de la partenerii Bitdefender, abonamentul Dumneavoastră începe la prima înregistrare a abonamentului dumneavoastră. Trebuie să descărcați și să instalați Bitdefender pe dispozitivele dumneavoastră pentru a beneficia de protecție.

De asemenea, înregistrarea necesită un cont Bitdefender valabil, care include o adresă de e-mail validă pentru reînnoire și alte notificări și un abonament valabil pentru produsul respectiv. Contul Bitdefender este obligatoriu pentru utilizarea Soluției Bitdefender, conform documentației.

Dumneavoastră garantați că sunteți proprietarul legal al dispozitivului sau al adresei de e-mail și că dețineți toate drepturile legale pentru a crea un cont nou. Vă rugăm să aveți în vedere că prin instalarea Software-ului pe dispozitivul dumneavoastră și acceptarea politicilor de securitate și a regulilor selectate de dumneavoastră, este posibil să întâmpinați restricții de acces la dispozitiv și pierderi de date datorate comenzilor de blocare de la distanță sau ștergere a informațiilor din dispozitivul dumneavoastră aplicate de administratorul contului în mod manual, prin intermediul politicilor de securitate. Dumneavoastră, în calitate de administrator, aveți dreptul de a monitoriza dispozitivul dumneavoastră, de a-l localiza pe hartă, de a aplica setări de blocarea a ecranului și autentificare, de a bloca dispozitivul și de a șterge informațiile de pe acesta, de a cripta fișierele media stocate, de a șterge fișiere temporare, chei de regiștri și date de browser, de a scana aplicații și fișiere de pe dispozitivul dumneavoastră. Bitdefender nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate în urma încălcării confidențialității sau a pierderilor de date cauzate dumneavoastră.

Prezentul Contract de abonament acoperă Soluțiile Bitdefender destinate utilizatorilor individuali pentru numărul permis de utilizatori și dispozitive, conform detaliilor din documentația de achiziție, inclusiv documentația conexă și orice actualizări și îmbunătățiri ale aplicațiilor care vă sunt puse la dispoziție în baza abonamentului achiziționat sau a oricăror servicii conexe, așa cum sunt acestea definite în documentație.

Soluția Bitdefender oferă o aplicație de control pentru Internet, care va fi instalată pe dispozitivul dumneavoastră (computer, telefon mobil, computer mobil), care interceptează traficul Internet în vederea monitorizării traficului și vă permite să limitați accesul la anumite tipuri de conținut. Aplicația de pe dispozitivul Dumneavoastră personal se conectează la o infrastructură de rețea de servere și apoi transmite datele către serverele Bitdefender pentru categorisire.

Soluția Bitdefender poate bloca anumite aplicații nesigure care încearcă să acceseze resursele protejate de pe dispozitivul dvs. Din acest motiv, este posibil ca anumite aplicații să nu pornească sau să nu se comporte corespunzător. Vă rugăm să rețineți că acordarea accesului la aceste aplicații poate duce la pierderea sau furtul datelor.

Soluția Bitdefender care are disponibilă caracteristica Antifurt vă permite să urmăriți locația dispozitivului, să dezactivați accesul la dispozitiv, să transmiteți imagini care au fost surprinse cu camera dispozitivului dvs. sau înregistrări vocale realizate folosind funcția de înregistrare vocală a dispozitivului dvs. (dacă este disponibilă). Nu puteți utiliza serviciile pentru a obține acces neautorizat la, pentru a încărca, transmite și transfera date sau informații către Bitdefender sau terțe părți prin orice mijloace. Vă exprimați acordul că utilizarea de către dvs. a acestor servicii va fi în conformitate cu orice legi care vă sunt aplicabile.

Prezentul Contract de abonament reprezintă un acord de natură juridică încheiat între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și Bitdefender pentru utilizarea Soluției Bitdefender, identificate mai sus, care include software-ul propriu-zis și serviciile pentru dispozitivul dvs., și care poate include, de asemenea, mediile aferente de stocare a informațiilor, materiale tipărite și documentație online sau electronică (denumite în continuare „Soluția Bitdefender”). Toate acestea sunt protejate de legislația și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin instalarea, copierea sau utilizarea Soluției Bitdefender, acceptați condițiile prezentului Contract.

Responsabilitățile dumneavoastră

Este necesar ca dispozitivele care au acces la internet să utilizeze Soluția Bitdefender. Dumneavoastră sunteți responsabil în exclusivitate pentru a vă asigura că dispozitivul dumneavoastră este adecvat și compatibil cu Soluția Bitdefender. Numele companiei Bitdefender nu va fi utilizat pentru falsa reprezentare sau pentru a acționa în numele altor persoane. Dumneavoastră veți fi identificat ca expeditorul tuturor mesajelor transmise de către dumneavoastră prin Soluția Bitdefender. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că nu luați parte la activități ilegale; nu transmiteți conținut care încalcă drepturile persoanelor de proprietate intelectuală sau orice drepturi ale terților sau care este ilegal în alt mod; nu modificați originea mesajelor electronice trimise prin e-mail; nu afectați, modificați sau interveniți asupra Soluției Bitdefender și nu creați un impediment necuvenit Soluției Bitdefender sau rețelelor sau serviciilor asociate Soluției Bitdefender.

Nu puteți utiliza Soluția Bitdefender într-o rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în mare parte într-o manieră care încalcă dreptul la viața privată, comunicările internaționale și transmiterea datelor cu caracter personal sau tehnic asociate drepturilor de autor sau drepturilor la propria imagine, astfel cum este prevăzut în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumite în mod colectiv „Standardele internaționale privind drepturile omului”). Dumneavoastră veți respecta în permanență legislația, tratatele și reglementările locale, statale, naționale și străine aplicabile, aferente utilizării Soluției Bitdefender de către dumneavoastră. În cazul în care Bitdefender primește reclamații referitoare la sau care decurg din utilizarea Soluției Bitdefender de către dumneavoastră, Bitdefender poate anula dreptul dumneavoastră de a utiliza serviciul, în temeiul violării prezentului Contract, și poate cere despăgubiri.

Bitdefender, licențiatorii sau furnizorii săi păstrează dreptul de proprietate asupra Soluției Bitdefender, materialelor, documentației și asupra tuturor denumirilor comerciale, know-how-ului, mărcilor comerciale, drepturilor de autor asociate sau afișate împreună cu Soluția Bitdefender. Serviciile sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de prevederile tratatelor internaționale, precum și de legislația și tratatele privind proprietatea intelectuală. Software-ul Bitdefender instalat pe dispozitivul dumneavoastră, ca parte a Soluției Bitdefender, este licențiat, nu vândut. Aveți dreptul să utilizați Soluția Bitdefender numai pentru o perioadă limitată de timp prevăzută în documentația de achiziție. Utilizarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender este limitată la numărul permis de utilizatori sau dispozitive, așa cum este detaliat în documentația de achiziție. Bitdefender își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă oferă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, puteți utiliza Soluția Bitdefender numai așa cum este permis în mod expres în prezentul Contract.

Prin prezentul Contract, Bitdefender vă acordă numai și numai dumneavoastră dreptul de a utiliza Soluția Bitdefender în scop personal, acest drept fiind neexclusiv, limitat, neputând fi sublicențiat sau utilizat în scop comercial.

Puteți folosi o copie a Soluției Bitdefender pe un singur dispozitiv. Dacă în documentația aferentă vânzării, primită de la distribuitorul sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender, este specificat un număr de copii și/sau dispozitive mai mare (Numărul permis), beneficiați de dreptul de a copia Soluția Bitdefender în conformitate cu specificațiile respective privind Numărul permis; Dacă Soluția Bitdefender acceptă mai multe platforme sau limbi, dacă primiți Soluția Bitdefender pe mai multe medii de stocare, dacă primiți în alt mod mai multe copii ale Soluției Bitdefender sau dacă primiți Soluția Bitdefender în același pachet cu un alt software, numărul total de Dispozitive pe care sunt instalate toate versiunile Soluției Bitdefender nu poate depăși Numărul permis.

În timpul procesului de instalare, Soluția Bitdefender poate dezinstala sau dezactiva alte produse de securitate, în cazul în care aceste produse sau caracteristici nu sunt compatibile cu Soluția Bitdefender.

Versiunea Family Pack a Soluției Bitdefender, limitată la 15 dispozitive, și (i) soluțiile gratuite, precum Antivirus Free și Home Scanner, limitate la 25 de dispozitive; (ii) soluțiile premium gratuite, precum VPN Basic – limitată la 10 dispozitive, Mobile Security iOS - limitată la 50 de dispozitive și (iii) soluții plătite, precum SOHO – limitată la 25 de dispozitive și 50 de dispozitive pentru toate celelalte soluții plătite; restricționează utilizarea în locuința dumneavoastră și sunt destinate utilizării pe dispozitive aparținând membrilor familiei care locuiesc în aceeași locuință, în conformitate cu politica de utilizare echitabilă. Se pot aplica limitări în cazul în care instalările depășesc sfera de utilizare rezidențială. Bitdefender își rezervă dreptul de a restricționa utilizatorii dacă determină existența unui abuz în ceea ce privește utilizarea Soluției Bitdefender.

FUNCȚIONALITATEA VPN. „Soluția Bitdefender are inclusă caracteristica Bitdefender VPN care vă permite să folosiți funcția VPN pentru a vă proteja confidențialitatea. Volumul de trafic pe zi pe rețeaua Bitdefender VPN corespunde abonamentului Dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender, pentru fiecare dispozitiv inclus în abonamentul Dumneavoastră curent. Dacă doriți să beneficiați de un plan actualizat care să vă ofere trafic nelimitat și să vă permită selectarea altor locații de server, trebuie să efectuați un upgrade la Bitdefender Premium VPN, care presupune un cost suplimentar. Bitdefender Premium VPN este limitat la 10 sesiuni concomitente. Funcția VPN este un program software de la terți care se licențiază pentru Dumneavoastră sub licența respectivei părți terțe menționate în prezentul Contract. Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea și respectarea https://www.hotspotshield.com/terms/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN și cu https://www.hotspotshield.com/privacy/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN, termeni care se adaugă termenilor și condițiilor stipulate în prezentul Contract.”

Nu puteți utiliza Bitdefender VPN într-o rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în mare parte într-o manieră care încalcă dreptul la viața privată, drepturile de autor sau drepturile la propria imagine, astfel cum este prevăzut în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumite în mod colectiv „Standardele internaționale privind drepturile omului”).

FUNCȚIONALITATEA IDENTITY THEFT PROTECTION („ITP”)” oferă monitorizare continuă, alerte rapide și servicii de recuperare pentru a facilita protecția împotriva furtului de identitate. Funcționalitatea Bitdefender ITP este inclusă în Soluția Bitdefender ca serviciu accesibil și face obiectul unor anumiți termeni și condiții, având propria politică de confidențialitate. Atunci când obțineți Protecția împotriva furtului de identitate de la Bitdefender în urma activării funcționalității din contul Bitdefender Central, abonamentul Dumneavoastră este parțial activat (veți primi asistență 24/7 și Servicii complete de recuperare după un caz de furt de identitate), însă funcționalitatea completă a ITP se obține exclusiv în urma înregistrării corespunzătoare conform indicațiilor primite în Bitdefender Central. Funcționalitatea IDENTITY THEFT PROTECTION este un software terț („IdentityForce – o marcă TransUnion”) și vă este oferită în baza licenței respectivei părți terțe menționate în prezentul Contract: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use Astfel, prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea și respectarea termenilor specifici aplicabili IDENTITY THEFT PROTECTION, precum și a politicii de confidențialitate aferente: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

În cazul în care aveți întrebări legate de Protecția împotriva furtului de identitate sau orice întrebări relevante, contactați TransUnion direct, având în vedere că toate serviciile de asistență pentru Protecția împotriva furtului de identitate (ITP) sunt furnizate de TransUnion: Telefon: 800-399-0710, E-mail:bitdefender@identityforce.com

Rețineți că termenii de mai sus se adaugă la termenii și condițiile din prezentul Contract pentru Soluția Bitdefender.

POLITICA DE UTILIZARE ECHITABILĂ. Urmează o listă neexhaustivă de practici care nu sunt considerate a fi utilizare echitabilă: i) Utilizarea abonamentelor pentru telemarketing sau servicii oferite terților pentru a genera venituri pentru dvs. sau pentru alții; ii) Revânzarea sau comunicarea codurilor de activare a abonamentelor către alți utilizatori (acest lucru poate duce la încălcarea drepturilor de confidențialitate ale unei terțe părți);

Alte practici pot fi relevante pentru a determina o utilizare echitabilă, prin urmare, Bitdefender își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită în luarea deciziei sale. Bitdefender poate întrerupe sau suspenda, la discreția sa, relația cu dvs. și utilizarea de către dvs. a oricărei soluții Bitdefender imediat, dacă determină că utilizați produsului contrar practicilor de utilizare echitabilă.

ABONAMENT GRATUIT, PENTRU VERSIUNEA DE EVALUARE SAU VERSIUNEA BETA. Dacă sunteți un utilizator ce dorește o versiune de încercare sau beta, puteți utiliza Produsul Bitdefender în scopul testării și evaluării într-un mediu neproductiv pe o perioadă de treizeci (30) de zile de la data descărcării Produsului Bitdefender ("Perioada de evaluare"). În Perioada de evaluare, veți avea dreptul la asistență tehnică prin internet sau e-mail în județul în care vă aflați, precum și la Actualizări, dacă este cazul, în țara în care vă aflați și la Actualizări, dacă este cazul.

DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI SE APLICĂ ÎN LOCUL GARANȚIILOR PRIVIND SOLUȚIILE GRATUITE/DE EVALUARE ȘI BETA.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SOLUȚIA BITDEFENDER FOLOSITĂ GRATUIT, ÎN SCOPURI DE EVALUARE SAU SOLUȚIILE BETA VĂ SUNT OFERITE FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL.

SOLUȚIA BETA MENȚIONATĂ MAI JOS POATE CONȚINE DEFECTE, IAR SCOPUL PRINCIPAL AL ACESTEI TESTĂRI BETA ESTE DE A PRIMI FEEDBACK CU PRIVIRE LA PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI ȘI A SERVICIILOR, ÎN CONSECINȚĂ, DE A IDENTIFICA DEFECTELE. RECOMANDAREA NOASTRĂ ESTE SĂ VĂ PROTEJAȚI DATELE IMPORTANTE, SĂ ACȚIONAȚI CU PRUDENȚĂ ȘI SĂ NU VĂ BAZAȚI PE O FUNCȚIONARE CORECTĂ, PE PERFORMANȚELE SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU PE MATERIALELE CONEXE.

Dreptul de utilizare a Soluției Bitdefender expiră la finalul Perioadei de Evaluare sau în cazul încălcării oricărora dintre prevederile prezentului Contract. La finalul Perioadei de Evaluare, trebuie să ștergeți sau să distrugeți toate copiile Soluției Bitdefender și ale documentației și să suspendați utilizarea Serviciilor. Drepturile și obligațiile care vă revin în baza prezentului Contract se vor aplica și după finalul Perioadei de Evaluare.

DREPTUL DE UTILIZARE A SOLUȚIEI BITDEFENDER. VALABILITATE. TERMENI DE PLATĂ. REÎNNOIRE AUTOMATĂ. Vi se acordă un drept neexclusiv, personal, revocabil, netransferabil de a utiliza Soluția Bitdefender pe dispozitivul pentru care este furnizată și pe care îl dețineți sau controlați, în temeiul condițiilor de furnizare a serviciului, regulilor de utilizare sau altor termeni și condiții ale Terților (definiți mai jos).

Veți beneficia de anumite drepturi privind utilizarea Soluției Bitdefender pe durata Perioadei de abonament, drepturi ce vor intra în vigoare la data achiziției/primei înregistrări (în funcție de canalul de vânzare) a Soluției Bitdefender pe contul Dumneavoastră, indiferent de numărul de copii pe care aveți dreptul să le folosiți, și acestea vor rămâne în vigoare pe toată durata perioadei stabilite în cadrul Documentației sau în documentația aplicabilă tranzacției, primită de la distribuitorul sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender.

Toate abonamentele dumneavoastră vor fi reînnoite automat pentru perioade de timp egale cu durata inițială a abonamentului și veți fi taxat conform tarifelor de la acel moment, cu excepția cazului în care anulați abonamentul din contul Bitdefender Central, înainte de următoarea dată de programare facturată sau printr-un e-mail către: cancel@bitdefender.com.

REÎNNOIRE AUTOMATĂ. Vă exprimați acordul ca Bitdefender să vă reînnoiască automat abonamentul la Soluția Bitdefender, în mod direct sau prin intermediul furnizorilor săi, extrăgând suma de bani necesară de pe un card bancar valid, al cărui număr l-ați furnizat dumneavoastră companiei Bitdefender. Prin furnizarea informațiilor de plată, Dumneavoastră vă exprimați acordul privind utilizarea informațiilor Dumneavoastră bancare, prin intermediul furnizorului autorizat, pentru taxele aferente abonamentului, conform taxelor aplicabile Soluției Bitdefender pe care o alegeți.

Abonamentul dumneavoastră va fi reînnoit automat înainte de expirarea perioadei și apoi anual contra unei taxe care nu depășește prețul curent al Bitdefender în acel moment, cu excepția prețurilor promoționale și a reducerilor. Vă exprimați acordul cu privire la furnizarea unor informații de actualitate, complete și exacte cu privire la contul de facturare pentru furnizorul de plată. Aveți obligația de a actualiza prompt toate informațiile pentru a păstra contul de facturare la zi, cu informații complete și exacte (de exemplu, dar fără a se limita la, modificarea adresei de facturare, a numărului cardului bancar sau a datei expirării cardului bancar); de asemenea, aveți obligația de a notifica imediat Bitdefender în cazul în care cardul dumneavoastră bancar este anulat (cum ar fi, dar fără a se limita la, cazurile de pierdere sau furt). În cazul în care nu transmiteți către Bitdefender oricare dintre informațiile menționate mai sus, sunteți de acord că este posibil ca Bitdefender, prin intermediul furnizorilor de plată, să continue să vă taxeze pentru orice abonament reînnoit în mod automat, cu excepția situației în care solicitați departamentului de Asistență pentru clienți al Bitdefender să nu reînnoiască abonamentul dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender, înainte ca acesta să expire, specificând că nu doriți ca abonamentul respectiv să fie reînnoit în mod automat. Prezentul Contract va înceta în mod automat în cazul în care nu respectați aceste limitări sau orice alte cerințe specificate în prezentul.

Există posibilitatea ca Soluția Bitdefender să fie dezactivată automat la sfârșitul Perioadei de abonament, în cazul în care dezactivați reînnoirea automată, iar Dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio caracteristică sau actualizare de conținut a Soluției Bitdefender.

La încetarea sau expirarea acestui Contract, sunteți obligați să încetați folosirea Produsului Bitdefender și să distrugeți toate copiile Bitdefender și Documentația aferentă.

UPGRADE-URI. Dacă software-ul Bitdefender este etichetat ca upgrade, va trebui să dețineți un abonament valabil pentru a utiliza un produs identificat de Bitdefender ca fiind eligibil pentru respectivul upgrade pentru a putea folosi Soluția Bitdefender. O Soluție Bitdefender etichetată ca fiind upgrade, înlocuiește și/sau completează produsul care reprezintă baza dreptului dumneavoastră de a beneficia de upgrade. Puteți utiliza produsul rezultat în urma actualizării numai în conformitate cu termenii specificați în prezentul Contract de abonament. Dacă Soluția Bitdefender este un upgrade al unei componente a unui pachet de programe software pe care l-ați primit ca o singură Soluție Bitdefender, atunci produsul poate fi utilizat sau transferat numai ca parte a acelui pachet individual de produse și nu poate fi separat pentru utilizarea sa de către mai mulți utilizatori decât numărul permis. Termenii și Condițiile acestui abonament înlocuiesc și prevalează în fața oricăror alte înțelegeri care ar fi putut exista între dumneavoastră și Bitdefender privind produsul inițial sau produsul rezultat ca urmare a upgrade-ului. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea acestui contract sunteți de acord să primiți actualizări și upgrade-uri pentru software, care sunt transmise în mod automat de către Bitdefender.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea prezentului Contract, sunteți de acord să primiți, să instalați și să utilizați orice actualizări și upgrade-uri de software care vor fi transmise automat de către Bitdefender. Funcționalitatea Soluției Bitdefender poate fi păstrată numai în timpul Perioadei de abonament dacă toate actualizările și upgrade-urile primite sunt instalate imediat după primire. În cazul în care aceste actualizări și upgrade-uri sunt supuse unor taxe de abonament separate și suplimentare, BITDEFENDER vă va informa în prealabil cu privire la aceste taxe.

ACTUALIZĂRI. Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că sistemul dumneavoastră va fi utilizat pentru recepționarea si transmiterea de actualizări ale Produsului prin intermediul unui protocol de tip peer-to-peer. Protocolul va fi folosit exclusiv pentru transmiterea și recepționarea de actualizări Bitdefender pentru fișierele de semnături.

Cerințe de sistem: Este responsabilitatea dumneavoastră, pe cheltuiala dumneavoastră, de a obține, întreține și opera echipamente computerizate adecvate și complet compatibile (inclusiv, dar fără limitare la, un router wireless, dacă intenționați să utilizați Serviciul de internet pe mai multe dispozitive, sau un alt dispozitiv care oferă conectivitate wireless) necesare pentru a utiliza Soluția achiziționată. Puteți consulta Cerințele de sistem aplicabile pe pagina web a Soluției în cauză, disponibilă pe site-ul web Bitdefender pentru fiecare Soluție în parte.

Bitdefender își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau modifica anumite caracteristici ale Produselor/Soluțiilor sale și de a oferi ocazional, fără costuri suplimentare, trecerea la noile versiuni disponibile/Produse sau Soluții. De asemenea, Bitdefender, la propria discreție, poate modifica anumite caracteristici ale Produsului/Soluției; asemenea modificări nu vor afecta considerabil securitatea oferită de Bitdefender. Clientul înțelege și acceptă în mod expres faptul că aceste schimbări/modificări/treceri se pot face unilateral de către Bitdefender, iar singura obligație a acesteia este de a trimite notificări cu privire la modificare (inclusiv prin intermediul notificărilor din aplicație sau din consolă) în termen de 30 de zile.

DREPTURI DE AUTOR. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de Soluția Bitdefender și toate drepturile de autor privind Soluția Bitdefender (incluzând, fără limitare, orice cod, imagini, fotografii, sigle, animații, conținut video, audio, muzică, text și „applet-uri” incluse în Soluția Bitdefender), materialele tipărite însoțitoare și orice copii ale software-ului Bitdefender sunt proprietatea Bitdefender, fiind de la sine înțeles că drepturile, titlurile și interesele legate de anumite software-uri ale unor terțe părți identificate în Condițiile de licență pentru terțe părți, conform versiunii publicate în secțiunea Despre a software-ului sunt deținute de proprietarii lor respectivi.

În ceea ce privește software-ul open source, se aplică următoarele dispoziții în măsura prevăzută în mod explicit în licențe, iar condițiile licențelor aplicabile (inclusiv, în special, domeniul de aplicare al licenței, precum și denunțarea garanțiilor și a obligațiilor) se vor aplica software-ului terț respectiv în locul prezentului Contract de abonament. Aceste Condiții ale licențelor furnizate de terțe părți referitoare la software-ul respectiv se regăsesc în secțiunea Despre a software-ului.

Recunoașteți că terța parte implicată este singura responsabilă pentru produsele sale, iar Bitdefender nu face nicio declarație sau garanție cu privire la aceste produse și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea, iar dacă achiziționați sau utilizați oricare dintre aceste produse oferite de terți, produsele și utilizarea acestora de către dvs. vor cădea sub incidența oricăror contracte de licență, condiții de utilizare, politici de confidențialitate și/sau alți termeni și condiții impuse de terța parte.

Soluția Bitdefender este protejată prin legea drepturilor de autor și prin prevederi ale tratatelor internaționale. Prin urmare, trebuie să tratați Bitdefender ca și orice alt material protejat prin legea drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia materialele tipărite ce însoțesc Bitdefender. Trebuie să produceți și să includeți toate notificările referitoare la drepturile de autor, în forma lor inițială pentru toate copiile create, indiferent de mediul sau forma în care există Bitdefender. Nu aveți dreptul de a efectua proceduri de inginerie inversă, de a recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, modifica, traduce sau efectua orice încercare de a descoperi codul sursă pentru Soluția Bitdefender sau ideile, algoritmii, formatele de fișiere, codul de programare sau funcționalitatea Soluției Bitdefender, cu excepția cazului în care acest lucru este permis conform legislației locale aplicabile în cazul Soluției, în măsura permisă în mod explicit în condițiile de licențiere, identificate în Condițiile de licențiere pentru terțe părți, care guvernează utilizarea aplicațiilor terților. Nu aveți dreptul de a elimina orice notificări de proprietate sau etichete referitoare la Bitdefender sau la proprietarii săi legali. Toate drepturile care nu sunt prevăzute aici în mod explicit sunt rezervate de Bitdefender.

ÎN ACEST SENS, VĂ REAMINTIM CĂ ORICE REPRODUCERE, COMUNICARE A UNEI LUCRĂRI ȘI/SAU ORICE DIFUZARE A UNEI PRESTAȚII, A UNEI ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO REALIZATE FĂRĂ AUTORIZARE POATE CONSTITUI O INFRACȚIUNE SAU O ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR.

FEEDBACK. Este înțeles, recunoscut și convenit în mod expres faptul că veți oferi, indiferent dacă vi se solicită sau nu acest lucru în mod formal, sugestii, comentarii, recomandări și feedback rezonabile pentru Soluția Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la rapoarte privind erorile și rezultate ale testelor ce vizează testarea Soluția Bitdefender (denumite în continuare, în mod colectiv, „Feedback”). Dacă transmiteți Feedback către Bitdefender, acordați companiei următoarele drepturi exclusive, nelimitate, irevocabile, nesupuse drepturilor de autor, achitate integral, ce pot fi folosite la nivel global: (i) să realizeze, utilizeze, copieze, modifice, vândă, distribuie, sub-licențieze și creeze lucrări derivate din Feedback ca parte din orice produs, tehnologie, serviciu, specificații sau alt fel de documentație Bitdefender (denumite în continuare, individual sau colectiv, „Soluțiile Bitdefender”); (ii) să afișeze sau să efectueze public, să importe, transmite, distribuie, licențieze, oferi spre vânzare, vândă, închirieze copii ale Feedback-ului (și lucrările derivate din acesta) ca parte din Soluția Bitdefender; (iii) să sub-licențieze, părților terțe aceste drepturi, inclusiv dreptul ca acestea să le sub-licențieze altor părți terțe; (iv) să sub-licențieze părților terțe orice pretenții și brevete deținute de Dvs. care sunt încălcate în mod necesar de către un produs terț, tehnologie sau servicii care utilizează, interferează sau comunică cu feedback-ul sau porțiunea din acesta inclusă în orice Soluție, tehnologie sau serviciu Bitdefender. Mai mult, garantați faptul că Feedback-ul transmis de dumneavoastră nu este supus nici unor termeni de licență care ar putea solicita companiei Bitdefender să se conformeze oricăror obligații adiționale privind Soluțiile Bitdefender care ar cuprinde acest Feedback.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ. Anumite caracteristici de asistență tehnică menționate în condițiile standard de asistență tehnică publicate de Bitdefender pe site-urile sale web vor fi oferite de Bitdefender pe durata abonamentului Soluției Bitdefender și pot include chat live cu un consultant din echipa de asistență tehnică și/sau asistență din partea unui consultant de asistență tehnică prin intermediul accesului de la distanță la dispozitivele în cauză. În cazul în care vă sunt oferite aceste servicii, iar dumneavoastră decideți să accesați serviciul de Asistență tehnică, acesta va fi guvernat de următoarele condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi oferit la discreția Bitdefender fără nicio garanție de niciun fel. Este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, soft-urilor înainte de a solicita Asistență tehnică. În timpul furnizării asistenței tehnice solicitate, există posibilitatea ca Bitdefender să decidă că problema tehnică nu intră în atribuțiile serviciului de Asistență tehnică. Bitdefender își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau termina orice serviciu de Asistență tehnică oferit.

Bitdefender își rezervă dreptul de a înceta perioada de asistență pentru produsele sale sau o versiune a produselor sale sau de a înceta furnizarea Produselor sau a caracteristicilor Produselor. Politicile de încetare a perioadei de asistență sunt publicate pe site-ul Bitdefender și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.

 

LIMITAREA GARANȚIEI. BITDEFENDER va menține utilitatea produsului BITDEFENDER în Perioada de licențiere prin actualizări și upgrade-uri regulate în conformitate cu Documentația. BITDEFENDER garantează lipsa oricărui defect al suportului de distribuire al produsului Bitdefender timp de 30 de zile de la data achiziționării acestuia. În cazul apariției unui defect al suportului de distribuire, ca unică modalitate de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții, Bitdefender poate înlocui, la latitudinea sa, suportul defect returnat, cu un altul în schimbul chitanței sau vă poate returna costul produsului Bitdefender.

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL CONTRACT, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC SOLUȚIILE BITDEFENDER, ÎMBUNĂTĂȚIRILE, SERVICIILE DE MENTENANȚĂ SAU ASISTENȚĂ REFERITOARE LA ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) CARE ÎI SUNT FURNIZATE. PRIN PREZENTA, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDEREA ÎN MOD EXPRES PENTRU ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE ALE VANDABILITĂȚII, INOPERABILITĂȚII, INDISPONIBILITĂȚII SAU VULNERABILITĂȚILOR ÎN MATERIE DE SECURITATE, PAGUBELE SAU PIERDERILE ASOCIATE FONDULUI COMERCIAL, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDERI DE DATE, DEFECTE SAU DEFECȚIUNI ALE DISPOZITIVELOR, NEADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, TITLURI, NON-INTERFERENȚĂ, ACURATEȚEA DATELOR, ACURATEȚEA CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRAREA SISTEMULUI ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI prin filtrarea, dezactivarea sau eliminarea software-ului acestor terțe părți, a spyware-ului, adware-ului, fișierelor de tip cookie, mesajelor e-mail, documentelor, reclamelor sau a altor elemente de acest gen, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REIES DIN STATUT, LEGE, CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR, OBICEIURI SAU PRACTICI, SAU UTILIZĂRI COMERCIALE. Bitdefender acționează în numele furnizorilor și al partenerilor săi de marketing cu scopul de a declina răspunderea, exclude și/sau limita obligațiile, garanțiile și răspunderea prevăzute în prezentul Contract, dar numai în acest scop. Prevederile menționate mai sus vor fi puse în vigoare în conformitate cu legea aplicabilă.

Soluția Bitdefender, furnizată conform prezentului Contract, poate conține caracteristici și funcționalități care vă permit să protejați informațiile importante aflate pe dispozitivul dumneavoastră. Vi se va solicita să specificați o parolă pentru a cripta și proteja aceste informații. Dvs. înțelegeți că funcțiile și caracteristicile pot sincroniza informații criptate între dispozitive, în funcție de solicitarea dvs. În cazul în care pierdeți sau uitați această parolă nu veți mai putea recupera informațiile criptate. Sunteți conștient de faptul că nivelul de criptare folosit de Soluția Bitdefender vă protejează informațiile împotriva utilizatorilor ce au cunoștințe de nivel mediu; totuși, luați la cunoștință faptul că această criptare poate fi spartă. De asemenea, luați la cunoștință faptul că informațiile criptate nu pot fi decriptate în cazul în care unitatea de disc prezintă sectoare deteriorate sau erori. Bitdefender nu își asumă responsabilitatea pentru accesarea informațiilor dumneavoastră confidențiale în cazul în care ați divulgat parola unei părți terțe sau nu ați depus eforturile necesare protejării acestor informații, a parolei, a răspunsurilor la întrebările asociate parolei și nici în cazul unei erori a utilizatorului.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE, RĂSPUNDEREA, ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează Bitdefender Solution își asumă riscul legat de calitatea și performanța acestuia. BITDEFENDER nu va fi responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea, performanța sau livrarea Bitdefender Solution, chiar dacă BITDEFENDER a fost informată de existența sau posibilitatea apariției acestora.

UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE ACHIZIȚIONARE PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSUL BITDEFENDER. Declinările și limitările stabilite mai sus se vor aplica indiferent dacă sunteți de acord să utilizați, evaluați sau testați Bitdefender.

Vă recomandăm să vă salvați frecvent datele. Puteți fi pus oricând în situația de a vă diminua pierderea.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI: ACEST SOFTWARE POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ O PERFORMANȚĂ SAU FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI,SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEMELE DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.

Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică cazurilor de răspundere legală obligatorie, în special răspunderea în temeiul legii privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru o garanție asumată și răspunderea pentru vătămarea intenționată sau din neglijență a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate.

Orice drept statutar de a rezilia prezentul Contract din cauza unei încălcări culpabile de către BITDEFENDER nu va fi afectat. BITDEFENDER nu garantează că Bitdefender va fi furnizat neîntrerupt sau fără erori sau că erorile vor fi remediate. BITDEFENDER nu garantează că soluția Bitdefender va corespunde cerințelor dumneavoastră.

Limitarea răspunderii în temeiul legilor germane și austriece .În ceea ce privește abonamentul achiziționat de utilizatorii individuali cu domiciliul în Germania sau Austria, se aplică următoarele limitări de răspundere: BITDEFENDER este considerată răspunzătoare numai în următoarele circumstanțe, indiferent de motivele juridice: (a) în cazul în care unul dintre reprezentanții săi legali, directori sau alți împuterniciți au acționat în mod intenționat sau din neglijență crasă; (b) în cazul unei încălcări culpabile a unei obligații contractuale esențiale; Expresia „Obligație contractuală esențială” descrie o datorie abstractă, a cărei îndeplinire reprezintă o condiție esențială pentru punerea corectă în aplicare a obligațiilor BITDEFENDER, fiind o datorie pe a cărei îndeplinire cealaltă parte s-ar putea baza, ca regulă generală. În cazul unei încălcări din ușoară neglijență, răspunderea BITDEFENDER pentru pierderile financiare și daunele aduse proprietății este limitată la valoarea care poate fi prevăzută în mod obișnuit. Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică cazurilor de răspundere legală obligatorie, în special răspunderea în temeiul legii privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru o garanție asumată și răspunderea pentru vătămarea intenționată sau din neglijență a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate.

Orice drept statutar de a rezilia prezentul Contract din cauza unei încălcări culpabile de către BITDEFENDER nu va fi afectat.

ACORD PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Bitdefender poate avea obligația să vă trimită notificări oficiale și alte mesaje despre produs sau despre serviciile de întreținere cu plată ori despre modul în care sunt folosite informațiile pe care ni le puneți la dispoziție ("Comunicări"). Bitdefender va trimite Comunicări prin intermediul notificărilor din cadrul produsului sau prin e-mail trimis la principala adresă de e-mail înregistrată de către utilizator ori va posta Comunicări pe site-urile sale. Exprimându-vă acordul în legătură cu conținutul acestui Contract acceptați să primiți Comunicări exclusiv prin aceste mijloace electronice, recunoașteți și dovediți capacitatea dumneavoastră de a accesa Comunicările de pe Site-uri.

TEHNOLOGII DE COLECTARE A DATELOR. Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau produse, tehnologii de colectare a datelor pentru a aduna informații tehnice (inclusiv fișiere suspecte), pentru a îmbunătăți produsele, furniza și adapta servicii conexe, preveni folosirea ilegală sau fără licență a produsului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea produselor cu potențial periculos.

Toate informațiile privind prelucrarea datelor personale pe parcursul utilizării soluției și serviciilor Bitdefender sunt specificate în Politica Bitdefender privind confidențialitatea. Prin acceptarea acestui Contract, vă exprimați acordul pentru colectarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu Politica privind confidențialitatea publicată în pagina: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.

Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord că tehnologia de securitate utilizată poate scana traficul într-un mod impersonal pentru a detecta programele malware și pentru a preveni daunele ce ar putea fi provocate de acestea. Recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate aduce actualizări sau suplimentări programului sau produsului, ce vor fi descărcate automat pe dispozitivul dumneavoastră. Prin acceptarea acestui Contract, sunteți de acord cu încărcarea fișierelor executabile cu scopul de a fi scanate de serverele Bitdefender.

Aceste informații din calculatorul dumneavoastră vor putea fi transmise către Bitdefender numai cu permisiunea Dumneavoastră și nu vor fi transmise automat. Informațiile sunt colectate de către Bitdefender în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului Bitdefender sau a datelor statistice. Aceste informații nu vor fi corelate cu problema întâlnită și cu niciun fel de date personale sau informații care vă pot identifica personal.

Pe lângă informațiile de înregistrare a Soluției Bitdefender, Bitdefender trebuie să proceseze și să stocheze anumite informații cu privire la rețeaua și echipamentul dumneavoastră pentru a vă oferi servicii de Întreținere și alte servicii de asistență aferente. Cu scopul de a-și îmbunătăți produsele, Bitdefender poate încărca periodic informații preluate de la Soluția Bitdefender instalată referitoare la consumul de resurse al produsului, capacitatea de detecție a programelor malware sau a potențialelor fișiere nedorite și poate folosi traficul Serviciilor pentru a-și îmbunătăți bazele de date și analizele euristice. Dumneavoastră sunteți de acord cu faptul că Bitdefender poate i) folosi datele încărcate de Soluția Bitdefender instalată în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor; ii) folosi datele încărcate în scopuri de analiză sau raportare, numai dacă astfel de întrebuințări nu duc la identificarea dumneavoastră și nu includ informații pe baza cărora pot fi identificate persoane fizice. Bitdefender își rezervă titlul, dreptul de proprietate și toate drepturile și beneficiile legate de proprietatea intelectuală sau produsul muncii rezultat din utilizarea și analizarea acestor informații. Utilizând Soluția Bitdefender, luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că Bitdefender poate colecta, dezvălui, stoca și analiza aceste informații în scopurile menționate mai sus.

Pentru a promova vigilența, detecția și prevenirea riscurilor asupra securității online, Bitdefender poate partaja anumite informații anonimizate cu organizațiile de cercetare și cu alți furnizori de software-uri de securitate.

Despăgubiri.Veți despăgubi, apăra și proteja Bitdefender, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi (denumiți în mod colectiv „Despăgubiți”) împotriva (i) oricăror costuri, cheltuieli, daune, răspunderi apărute și/sau acțiuni în justiție întreprinse împotriva oricăruia dintre Despăgubiți, inclusiv, fără limitare, onorariile juridice, care rezultă din comportamente ilegale și/sau încălcări ale drepturilor unor terțe părți și/sau (ii) orice daune pe care le-ați putea provoca prin utilizarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender.

CONDIȚII SUPLIMENTARE PENTRU BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION.

Aceste condiții se vor aplica doar după ce v-ați înregistrat, aveți dreptul la sau utilizați serviciul nostru Bitdefender Digital Identity Protection de la Bitdefender și partenerii săi.

Utilizând adresa dumneavoastră de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon, Bitdefender Digital Identity Protection caută informații cu caracter sensibil întâi în registrele publice pentru a putea începe să alcătuiască amprenta dumneavoastră digitală. Serviciul corelează toate informațiile asociate identității dumneavoastră și verifică dacă există informații corelate cu identitatea dumneavoastră, cum ar fi numele, sexul, data nașterii, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele, numele de utilizator, locurile de muncă, pregătirea profesională, URL-urile, fotografiile publice etc. Puteți vizualiza informațiile expuse de-a lungul timpului. De asemenea, sistemul caută peste 100 de categorii de date asociate identității dumneavoastră, cum ar fi adrese de e-mail, parole, SSN, carduri bancare, documente de călătorie și numere de telefon. Nu stocăm și nu prelucrăm datele, ci afișăm doar referințele conform cărora datele se regăsesc în cadrul breșei de securitate. Pentru fiecare breșă de securitate și posibilă însușire a identității furnizăm acțiuni clare pentru reducerea riscurilor, cum ar fi schimbarea parolei.

După înregistrare, sistemul nostru colectează informații asociate identității dumneavoastră publice și verifică dacă aceasta a fost expusă ca urmare a unei breșe de securitate a datelor sau pe internet. Utilizatorul primește alerte instantanee dacă informațiile sale cu caracter personal sunt expuse.

Bitdefender va monitoriza doar adresa dumneavoastră de e-mail. Autentificați-vă în portal pentru a verifica dacă puteți adăuga informații suplimentare, din motive de monitorizare.

BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION VĂ OFERĂ INSTRUMENTE ȘI RESURSE PENTRU A VĂ PUTEA PROTEJA ȘI RECUPERA ÎN URMA FURTULUI DE IDENTITATE, CU TOATE ACESTEA, NICIO IDENTITATE NU POATE FI COMPLET SIGURĂ.

Informațiile furnizate de dumneavoastră sunt necesare pentru verificarea identității dumneavoastră, aplicarea taxelor asupra cărora s-a convenit pentru serviciile noastre și îndeplinirea obligației noastre de prestare a serviciilor noastre pentru dumneavoastră. Politica de confidențialitate Bitdefender prezintă modul în care Bitdefender (sau alte persoane care acționează în numele nostru) colectează, utilizează și partajează informații referitoare la dumneavoastră, aferente utilizării produsului Bitdefender Digital Identity Protection de către dumneavoastră, și verificarea Politicii de confidențialitate înainte de acceptarea prezentului Contract sau înainte de a începe să utilizați Serviciile noastre este responsabilitatea dumneavoastră.

Declinări și limitări suplimentare ale garanțiilor, respectiv obligațiilor. Mai jos se regăsesc garanții și limitări suplimentare ale obligațiilor aplicabile produsului Bitdefender Digital Identity Protection:

NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, FIE ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA DUMNEAVOASTRĂ PRIN BITDEFENDER DIGITAL IDETITY PROTECTION, NU VA GENERA GARANȚII CARE NU SUNT EXPRIMATE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL CONTRACT. PRODUSUL BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION ESTE FURNIZAT ÎN CONTINUARE „CA ATARE” ȘI „DUPĂ DISPONIBILITATE”. BITDEFENDER ȘI FURNIZORII SĂI TERȚI DE SERVICII ȘI FURNIZORII ACESTORA DE DATE NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE ȘI DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, CONFORM PREZENTULUI CONTRACT. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, BITDEFENDER ȘI FURNIZORII SĂI TERȚI DE SERVICII NU OFERĂ GARANȚII PRIVIND PRECIZIA, PUNCTUALITATEA, INTEGRALITATEA, ACTUALITATEA, VANDABILITATEA, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR SAU NEADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP A PRODUSULUI BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION ȘI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE PIERDERI SAU PREJUDICII CARE DECURG DIN SAU SUNT CAUZATE, INTEGRAL SAU PARȚIAL, CA URMARE A UTILIZĂRII PRODUSULUI BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION SAU A DATELOR CONȚINUTE ÎN ACESTA.

Dumneavoastră declarați și garantați că veți folosi Bitdefender Digital Identity Protection (și orice informații incluse în acesta) pentru a vă proteja împotriva sau a preveni fraude reale, accesul neautorizat la datele dvs., creanțe sau alte datorii, și nu pentru orice alt scop. Pentru a evita orice îndoială, nu veți utiliza informațiile puse la dispoziție de Bitdefender Digital Identity Protection pentru a determina eligibilitatea cuiva pentru (a) credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau gospodărești, (b) angajare sau (c) o licență guvernamentală sau un beneficiu guvernamental sau (d) orice alt scop reglementat de Fair Credit Reporting Act (FCRA); și (vii) Dumneavoastră sunteți de acord în mod expres să nu folosiți datele preluate din Bitdefender Digital Identity Protection pentru a viza și/sau a oferi în mod direct bunurile/serviciile Dumneavoastră persoanelor vizate din Spațiul Economic European sau Regatul Unit.

FORȚĂ MAJORĂ.Niciuna dintre Părți nu va fi considerată răspunăzătoare pentru o încălcare a Acordului dacă nu își poate îndeplini obligațiile ca urmare a unor calamități naturale, războaie, situații de urgență, greve, acte de terorism, probleme majore de funcționare a Internetului, indisponibilitatea materialelor sau orice alte motive sau situații care depășesc puterea sa rezonabilă de control; cu toate acestea, dacă astfel de motive sau situații persistă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, fiecare dintre Părți poate rezilia Acordul afectat de respective situație de forță majoră prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți.

Trebuie să respectați toate legile aplicabile din SUA și cele internaționale care reglementează exportul și re-exportul Soluțiilor Bitdefender, inclusiv Reglementările privind administrarea exportului din SUA, precum și restricțiile privind utilizatorii finali, utilizarea finală și destinația emise de SUA și de alte guverne. Fără derogare de la generalitatea celor precedente: (i) declarați că nu faceți parte din lista persoanelor respinse, lista neconfirmată, lista entităților, lista specială a resortisanților, lista exclușilor din barou sau orice alte liste publicate de către Guvernul Statelor Unite și (ii) nu veți utiliza, exporta sau re-exporta Soluția Bitdefender către teritorii, destinații, companii sau persoane care încalcă embargourile sau sancțiunile comerciale ale SUA și UE. Veți despăgubi, veți apăra și veți proteja Bitdefender împotriva oricărei reclamații, solicitări, proces sau procedură judiciară și toate daunele, obligațiile, costurile Și cheltuielile generate de neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestei obligații.

Absența beneficiarilor terți. Prezentul Contract este destinat exclusiv dvs., Bitdefender SRL și celorlalte companii din Grupul Bitdefender, precum și agenților, licențiatorilor, reprezentanților, furnizorilor, distribuitorilor, resellerilor și altor parteneri de afaceri ai acestora. Nicio persoană care nu constituie o parte contractuală în prezentul Contract nu poate iniția vreo procedură legală în temeiul prezentului Contract ca beneficiar terț.

GENERAL.Prezentul Contract este guvernat de legile din România și de regulamentele și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei litigii ce ar putea reieși din prezentul Contract de abonament va aparține instanțelor din România. Nicio clauză a acestui Contract de abonament nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

Fără acțiuni colective în justiție

DUMNEAVOASTRĂ ȘI BITDEFENDER SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE POATE ADUCE RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA CELUILALT, ÎN CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A FIECĂRUIA, ȘI NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT ÎNTR-O PRETINSĂ ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. Mai departe, cu excepția cazului în care dumneavoastră și Bitdefender conveniți altfel, instanța judecătorească va susține reclamațiile unei singure persoane și nu va prezida niciun tip de acțiune colectivă în justiție.

În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.

Prezentul Contract specifică anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau a țării dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să dispuneți o serie de drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender. Prezentul Contract nu modifică drepturile sau obligațiile dumneavoastră conferite prin legislația statului sau a țării dumneavoastră dacă legislația statului sau a țării dumneavoastră nu permite acest lucru..

Bitdefender și siglele Bitdefender sunt mărci înregistrate ale Bitdefender. Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Abonamentul va fi revocat pe loc și fără notificare prealabilă în cazul încălcării oricăror prevederi și condiții. Nu veți avea dreptul la rambursare din partea Bitdefender sau a oricăror distribuitori sau reselleri Bitdefender ca urmare a retragerii încetării Contactului. Prevederile și condițiile referitoare la confidențialitate, precum și restricțiile de utilizare rămân în vigoare chiar și după revocare.

Bitdefender poate revizui aceste condiții în orice moment, iar condițiile revizuite se vor aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare ale Soluției Bitdefender, distribuite cu condițiile revizuite. Dacă oricare parte a acestor Condiții este considerată nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte condiții, care vor rămâne în vigoare.

Bitdefender își rezervă dreptul de a modifica, din când în când, denumirea Soluțiilor sale la discreția sa.

Prezentul Contract a fost redactat inițial în limba engleză. Deși Bitdefender poate furniza versiuni traduse ale prezentului Contract, versiunea în limba engleză a prezentului Contract va fi versiunea care va prevala în cazul oricăror conflicte sau discrepanțe.Orice actualizare a prezentului document este disponibilă la https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html .

Fără a ține seama de faptul că acest Contract a fost redactat de către Bitdefender, confirmați că prezentul Contract constituie înțelegerea părților și este menit să fie interpretat în concordanță cu obiectul acestuia și activitățile avute în vedere, precum și cu termenii și condițiile Contractului. Niciuna dintre părți nu se supune vreunei reguli de interpretare strictă cu privire la prezentul Contract.

Adresa de contact a BITDEFENDER: Strada Orhideelor, nr 15A, Towers Building, etajele 9-12, sector 6, București, România; telefon: 40-21-206.34.70 sau Fax: 40-21-264.17.99; adresă de e-mail: office@bitdefender.com.