Contract de abonament și condiții de furnizare a serviciilor pentru soluțiile destinate utilizatorilor individuali

NOTIFICARE PENTRU TOȚI UTILIZATORII: CITIȚI PREZENTUL CONTRACT CU ATENȚIE, DEOARECE REPREZINTĂ ACORDUL DE NATURĂ JURIDICĂ DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI BITDEFENDER.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII, NU INIȚIALIZAȚI SOLUȚIA BITDEFENDER. SELECTAREA OPȚIUNILOR „SUNT DE ACORD”, „OK”, „CONTINUARE”, „DA” SAU INIȚIALIZAREA SOLUȚIEI BITDEFENDER ÎN ORICE MOD REPREZINTĂ O CONFIRMARE A ÎNȚELEGERII ȘI ACCEPTULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ (CA INDIVID SAU CA ENTITATE) A PREVEDERILOR PREZENTELOR CONDIȚII, CARE, ÎMPREUNĂ CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, ORICE PLAN, ORICE LIMITARE DE CARACTERISTICI SAU FUNCȚIONALITĂȚI, ORICE DECLINARE A RĂSPUNDERII PRIVIND SOLUȚIA SAU ALTE RESTRICȚII CARE V-AU FOST PREZENTATE ÎN SOLUȚIA BITDEFENDER (denumite în mod colectiv „CONTRACTUL”) CONSTITUIE CONTRACTUL.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CONDIȚIILE, SELECTAȚI OPȚIUNEA DE RESPINGERE ȘI NU INIȚIALIZAȚI, DESCĂRCAȚI, INSTALAȚI, ACCESAȚI SAU UTILIZAȚI SOLUȚIA BITDEFENDER.

PREZENTUL CONTRACT INCLUDE PREVEDERI CARE NECESITĂ ACCEPTUL DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND UTILIZAREA ARBITRAJULUI PENTRU SOLUȚIONAREA DISPUTELOR APĂRUTE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, ÎN LOCUL UNUI PROCES JURIDIC SAU A ALTOR PROCEDURI JUDICIARE, ȘI PRIVIND RENUNȚAREA PARTICIPĂRII DUMNEAVOASTRĂ LA ACȚIUNILE DE CLASĂ DE ORICE FEL ÎMPOTRIVA BITDEFENDER.

Dacă Soluția Bitdefender este inițializată sau descărcată prin intermediul site-urilor web sau magazinului (în versiunea plătită sau cea de evaluare), prezentul Contract este considerat acceptat în mod implicit și va intra în vigoare în momentul în care utilizatorul final selectează butonul „Sunt de acord“, „OK” sau „Da” de mai jos înainte de descărcare sau instalare. Contractul este pus la dispoziție și pe site-urile web ale Bitdefender pentru a putea fi consultat de dumneavoastră.

Este posibil ca o anumită Soluție Bitdefender să necesite o conexiune activă și stabilă la internet pentru a funcționa. Prin urmare, este răspunderea Dumneavoastră să vă asigurați că aveți permanent o conexiune activă și stabilă la internet.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENTELE CONDIȚII, NU ACTIVAȚI SOLUȚIILE, NU INSTALAȚI SAU NU ACCESAȚI SOFTWARE-UL SAU EXPRIMAȚI-VĂ REFUZUL ÎN ACEST SENS, NU MAI FOLOSIȚI SOFTWARE-UL ȘI CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL SAU SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI PENTRU A AFLA CUM PUTEȚI PRIMI BANII ÎNAPOI, ACEST LUCRU FIIND POSIBIL PE O PERIOADĂ DE MAXIM TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA CUMPĂRĂRII.

 

1. ÎNREGISTRAREA SOLUȚIEI.

1.1 Prin acceptarea prezentului Contract, sunteți de acord să înregistrați Soluția Dumneavoastră Bitdefender. Înregistrarea necesită un cod valid de activare disponibil în documentația de tranzacție de la Bitdefender sau de la distribuitorii săi sau resellerii de la care ați obținut Soluția Bitdefender. Pentru unele servicii specifice, cum ar fi Identity Theft Protection sau Scamio, este posibil să fie necesară înregistrarea suplimentară pentru asigurarea funcționării corecte a serviciului în cauză.

1.2 Pentru achizițiile online de pe site-urile web Bitdefender, abonamentul dumneavoastră începe atunci când achiziția este finalizată și plata a fost primită. Trebuie să descărcați și să instalați Bitdefender pe dispozitivele dumneavoastră pentru a beneficia de protecție.

Sunteți de acord și recunoașteți faptul că disponibilitatea abonamentului dumneavoastră începe la data achiziției, dată care va fi data luată în considerare pentru calcularea perioadei de valabilitate a abonamentului dumneavoastră, indiferent de data la care alegeți să activați abonamentul în cauză.

1.3 În cazul achizițiilor efectuate de la partenerii Bitdefender, abonamentul Dumneavoastră începe din momentul înregistrării acestuia. Trebuie să descărcați și să instalați Bitdefender pe dispozitivele Dumneavoastră pentru a beneficia de protecție.

1.4 Pentru a vă înregistra, aveți nevoie de un cont Bitdefender valabil, care include o adresă de e-mail validă pentru reînnoire și alte notificări și un abonament valabil pentru Soluția Bitdefender. Deținerea unui Cont Bitdefender este obligatorie pentru utilizarea Soluției Bitdefender, conform documentației.

Dumneavoastră garantați că sunteți deținătorul legitim al dispozitivului sau al adresei de e-mail și că dețineți toate drepturile legale pentru a crea contul Dumneavoastră. Vă rugăm să aveți în vedere că, prin instalarea Software-ului pe dispozitivul Dumneavoastră sau prin activarea Serviciului și prin acceptarea politicilor de securitate și a regulilor selectate de Dumneavoastră, este posibil să întâmpinați restricții de acces la dispozitiv și pierderi de date din cauza comenzilor de blocare de la distanță sau de ștergere a informațiilor din dispozitiv, aplicate de administratorul contului în mod manual, prin intermediul politicilor de securitate. Dumneavoastră, în calitate de administrator, aveți dreptul de a vă monitoriza dispozitivul, de a-l localiza pe hartă, de a aplica setări de blocare a ecranului și autentificare, de a bloca dispozitivul și de a șterge informațiile de pe acesta, de a cripta fișierele media stocate, de a șterge fișiere temporare, chei de regiștri și date din browser, de a scana aplicații și fișiere de pe dispozitivul Dumneavoastră. Bitdefender nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune care vă sunt provocate în urma încălcării confidențialității sau a pierderilor de date.

1.5 Prezentul Contract face referire la Soluțiile Bitdefender destinate utilizatorilor individuali, în limitele permise în ceea ce privește numărul de utilizatori, dispozitive sau interogări, conform documentației de achiziție, informațiilor publicate pe site-ul web și în documentația conexă și conform oricăror actualizări și upgrade-uri ale aplicațiilor care vă sunt puse la dispoziție în baza abonamentului achiziționat sau a oricăror servicii conexe, așa cum sunt acestea definite în documentație.

1.6 Soluția Bitdefender oferă o aplicație de control pentru Internet, care va fi instalată pe dispozitivul dumneavoastră (computer, telefon mobil, computer mobil), care interceptează traficul Internet în vederea monitorizării traficului și vă permite să limitați accesul la anumite tipuri de conținut. Aplicația de pe dispozitivul dumneavoastră personal se conectează la o infrastructură de rețea de servere și apoi transmite datele către serverele Bitdefender pentru categorisire.

1.7 Soluția Bitdefender poate bloca anumite aplicații nesigure care încearcă să acceseze resursele protejate de pe dispozitivul dvs. Din acest motiv, este posibil ca anumite aplicații să nu pornească sau să nu se comporte corespunzător. Vă rugăm să rețineți că acordarea accesului la aceste aplicații poate duce la pierderea sau furtul datelor.

1.8 Soluția Bitdefender care are disponibilă caracteristica Antifurt vă permite să urmăriți locația dispozitivului, să dezactivați accesul la dispozitiv, să transmiteți imagini care au fost surprinse cu camera dispozitivului dvs. sau înregistrări vocale realizate folosind funcția de înregistrare vocală a dispozitivului dvs. (dacă este disponibilă). Nu puteți utiliza serviciile pentru a obține acces neautorizat la, pentru a încărca, transmite și transfera date sau informații către Bitdefender sau terțe părți prin orice mijloace. Vă exprimați acordul că utilizarea de către dvs. a acestor servicii va fi în conformitate cu orice legi care vă sunt aplicabile.

1.9 Prezentul Contract reprezintă un acord de natură juridică încheiat între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și Bitdefender pentru utilizarea Soluției Bitdefender, identificate mai sus, care include software-ul propriu-zis și serviciile pentru dispozitivul dvs., și care poate include, de asemenea, mediile aferente de stocare a informațiilor, materiale tipărite și documentație online sau electronică (denumite în continuare „Soluția Bitdefender”). Toate acestea sunt protejate de legislația și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin instalarea, copierea sau utilizarea Soluției Bitdefender, acceptați condițiile prezentului Contract.

2. Responsabilitățile dumneavoastră

2.1 Este necesar ca dispozitivele care au acces la internet să utilizeze Soluția Bitdefender. Dumneavoastră sunteți responsabil în exclusivitate pentru a vă asigura că dispozitivul dumneavoastră este adecvat și compatibil cu Soluția Bitdefender. Numele companiei Bitdefender nu va fi utilizat pentru falsa reprezentare sau pentru a acționa în numele altor persoane. Dumneavoastră veți fi identificat ca expeditorul tuturor mesajelor transmise de către dumneavoastră prin Soluția Bitdefender. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că nu luați parte la activități ilegale; nu transmiteți conținut care încalcă drepturile persoanelor de proprietate intelectuală sau orice drepturi ale terților sau care este ilegal în alt mod; nu modificați originea mesajelor electronice trimise prin e-mail; nu afectați, modificați sau interveniți asupra Soluției Bitdefender și nu creați un impediment necuvenit Soluției Bitdefender sau rețelelor sau serviciilor asociate Soluției Bitdefender.

2.2 Nu puteți utiliza Soluția Bitdefender într-o rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în mare parte într-o manieră care încalcă dreptul la viața privată, comunicările internaționale și transmiterea datelor cu caracter personal sau tehnic asociate drepturilor de autor sau drepturilor la propria imagine, astfel cum este prevăzut în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumite în mod colectiv „Standardele internaționale privind drepturile omului”). Dumneavoastră veți respecta în permanență legislația, tratatele și reglementările locale, statale, naționale și străine aplicabile, aferente utilizării Soluției Bitdefender de către dumneavoastră. În cazul în care Bitdefender primește reclamații referitoare la sau care decurg din utilizarea Soluției Bitdefender de către dumneavoastră, Bitdefender poate anula dreptul dumneavoastră de a utiliza serviciul, în temeiul violării prezentului Contract, și poate cere despăgubiri.

2.3 Bitdefender, licențiatorii sau furnizorii săi păstrează dreptul de proprietate asupra Soluției Bitdefender, materialelor, documentației și asupra tuturor denumirilor comerciale, know-how-ului, mărcilor comerciale, drepturilor de autor asociate sau afișate împreună cu Soluția Bitdefender. Serviciile sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de prevederile tratatelor internaționale, precum și de legislația și tratatele privind proprietatea intelectuală. Software-ul Bitdefender instalat pe dispozitivul dumneavoastră, ca parte a Soluției Bitdefender, este licențiat, nu vândut. Aveți dreptul să utilizați Soluția Bitdefender numai pentru o perioadă limitată de timp prevăzută în documentația de achiziție. Utilizarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender este limitată la numărul permis de utilizatori sau dispozitive, așa cum este detaliat în documentația de achiziție. Bitdefender își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă oferă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, puteți utiliza Soluția Bitdefender numai așa cum este permis în mod expres în prezentul Contract.

2.4 Prin prezentul Contract, Bitdefender vă acordă numai și numai dumneavoastră dreptul de a utiliza Soluția Bitdefender în scop personal, acest drept fiind neexclusiv, limitat, neputând fi sublicențiat sau utilizat în scop comercial.

Puteți folosi o copie a Soluției Bitdefender pe un singur dispozitiv, acest lucru fiind aplicabil pentru software. Dacă în documentația aferentă vânzării, primită de la distribuitorul sau resellerul autorizat de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender, este specificat un număr de copii și/sau de dispozitive mai mare (Numărul permis), aveți dreptul de a copia Soluția Bitdefender în conformitate cu specificațiile respective privind  Numărul permis; dacă Soluția Bitdefender acceptă mai multe platforme sau limbi, dacă primiți Soluția Bitdefender pe mai multe medii de stocare, dacă primiți în alt mod mai multe copii ale Soluției Bitdefender sau dacă primiți Soluția Bitdefender în același pachet cu un alt software, numărul total de Dispozitive pe care sunt instalate toate versiunile Soluției Bitdefender nu poate depăși Numărul permis.

2.5 În timpul procesului de instalare, Soluția Bitdefender poate dezinstala sau dezactiva alte produse de securitate, în cazul în care aceste produse sau caracteristici nu sunt compatibile cu Soluția Bitdefender.

3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU ANUMITE FUNCȚIONALITĂȚI

Prevederile din această secțiune se adaugă altor termeni și condiții menționate în acest Contract pentru Soluția Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la Politica de utilizare echitabilă, Drepturile de autor, Garanții și declinări de răspundere, Limitarea răspunderii.

3.1 Versiunea Family Pack a Soluției Bitdefender, limitată la 15 dispozitive, și (i) soluțiile gratuite, precum Antivirus Free și Home Scanner, limitate la 25 de dispozitive; (ii) soluțiile premium gratuite, precum VPN Basic – limitată la 10 dispozitive, Mobile Security iOS - limitată la 50 de dispozitive și (iii) soluțiile disponibile contra cost, precum SOHO – limitată la 25 de dispozitive și 50 de dispozitive pentru toate celelalte soluții disponibile contra cost, restricționează utilizarea în locuința Dumneavoastră și sunt destinate utilizării pe dispozitive aparținând membrilor familiei care locuiesc în aceeași locuință, în conformitate cu politica de utilizare echitabilă. Se pot aplica limitări în cazul în care instalările depășesc sfera de utilizare rezidențială. Bitdefender își rezervă dreptul de a le impune utilizatorilor restricții dacă determină existența unui abuz în ceea ce privește utilizarea Soluției Bitdefender. Același lucru este valabil și pentru serviciile în care se aplică și o restricție de utilizare echitabilă.

3.2 FUNCȚIONALITATEA VPN

Soluția Bitdefender are inclusă caracteristica Bitdefender VPN care vă permite să folosiți funcția VPN pentru a vă proteja confidențialitatea. Volumul de trafic pe zi pe rețeaua Bitdefender VPN corespunde abonamentului Dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender, pentru fiecare dispozitiv inclus în abonamentul Dumneavoastră curent. Dacă doriți să beneficiați de un plan actualizat care să vă ofere trafic nelimitat și să vă permită selectarea altor locații de server, trebuie să efectuați un upgrade la Bitdefender Premium VPN, care presupune un cost suplimentar. Bitdefender Premium VPN este limitat la 10 sesiuni concomitente. Funcția VPN este un program software de la terți care se licențiază pentru Dumneavoastră sub licența respectivei părți terțe menționate în prezentul Contract.

Bitdefender VPN foloseste tehnologia si infrastructura oferita de doi provideri de solutii VPN dedicate utilizatorilor casnici, IPVanish si Pango. Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea și respectarea https://www.hotspotshield.com/terms/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN și cu https://www.hotspotshield.com/privacy/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN, termeni care se adaugă termenilor și condițiilor stipulate în prezentul Contract.

Nu puteți utiliza Bitdefender VPN într-o rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în mare parte într-o manieră care încalcă dreptul la viața privată, drepturile de autor sau drepturile la propria imagine, astfel cum este prevăzut în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumite în mod colectiv „Standardele internaționale privind drepturile omului”).

3.3 FUNCȚIONALITATE DIGITAL IDENTITY PROTECTION

Aceste condiții se vor aplica doar după ce v-ați înregistrat, aveți dreptul la sau utilizați serviciul nostru Bitdefender Digital Identity Protection de la Bitdefender și partenerii săi.

Utilizând adresa dumneavoastră de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon, Bitdefender Digital Identity Protection caută informații cu caracter sensibil întâi în registrele publice pentru a putea începe să alcătuiască amprenta dumneavoastră digitală. Serviciul corelează toate informațiile asociate identității dumneavoastră și verifică dacă există informații corelate cu identitatea dumneavoastră, cum ar fi numele, sexul, data nașterii, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele, numele de utilizator, locurile de muncă, pregătirea profesională, URL-urile, fotografiile publice etc. Puteți vizualiza informațiile expuse de-a lungul timpului. De asemenea, sistemul caută peste 100 de categorii de date asociate identității dumneavoastră, cum ar fi adrese de e-mail, parole, SSN, carduri bancare, documente de călătorie și numere de telefon. Nu stocăm și nu prelucrăm datele, ci afișăm doar referințele conform cărora datele se regăsesc în cadrul breșei de securitate. Pentru fiecare breșă de securitate și posibilă însușire a identității furnizăm acțiuni clare pentru reducerea riscurilor, cum ar fi schimbarea parolei.

După înregistrare, sistemul nostru colectează informații asociate identității Dumneavoastră publice și verifică dacă aceasta a fost expusă ca urmare a unei breșe de securitate a datelor sau pe internet. Utilizatorii primesc alerte instantanee dacă informațiile lor cu caracter personal sunt expuse.

Bitdefender va monitoriza doar adresa dumneavoastră de e-mail. Autentificați-vă în portal pentru a verifica dacă puteți adăuga informații suplimentare, din motive de monitorizare.

BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION VĂ OFERĂ INSTRUMENTE ȘI RESURSE PENTRU A VĂ PUTEA PROTEJA ȘI RECUPERA ÎN URMA FURTULUI DE IDENTITATE, CU TOATE ACESTEA, NICIO IDENTITATE NU POATE FI COMPLET SIGURĂ.

Informațiile furnizate de dumneavoastră sunt necesare pentru verificarea identității dumneavoastră, aplicarea taxelor asupra cărora s-a convenit pentru serviciile noastre și îndeplinirea obligației noastre de prestare a serviciilor noastre pentru dumneavoastră. Politica de confidențialitate Bitdefender prezintă modul în care Bitdefender (sau alte persoane care acționează în numele nostru) colectează, utilizează și partajează informații referitoare la dumneavoastră, aferente utilizării produsului Bitdefender Digital Identity Protection de către dumneavoastră, și verificarea Politicii de confidențialitate înainte de acceptarea prezentului Contract sau înainte de a începe să utilizați Serviciile noastre este responsabilitatea dumneavoastră.

Sub rezerva altor limitări și declarații furnizate, Dumneavoastră nu veți utiliza informațiile puse la dispoziție de Bitdefender Digital Identity Protection pentru a determina eligibilitatea cuiva pentru (a) un credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau care au legătură cu locuința, (b) angajare sau (c) o aprobare guvernamentală sau un beneficiu guvernamental sau (d) orice alt scop reglementat de Fair Credit Reporting Act (FCRA); și (vii) Dumneavoastră sunteți de acord în mod expres să nu folosiți datele preluate din Bitdefender Digital Identity Protection pentru a viza și/sau a oferi în mod direct bunurile/serviciile Dumneavoastră persoanelor vizate din Spațiul Economic European sau Regatul Unit.

3.4 FUNCȚIONALITATEA IDENTITY THEFT PROTECTION („ITP”)” oferă monitorizare continuă, alerte rapide și servicii de recuperare pentru a facilita protecția împotriva furtului de identitate.

Funcționalitatea Bitdefender ITP este inclusă în Soluția Bitdefender ca serviciu accesibil și face obiectul unor anumiți termeni și condiții, având propria politică de confidențialitate. Atunci când obțineți Protecția împotriva furtului de identitate de la Bitdefender în urma activării funcționalității din contul Bitdefender Central, abonamentul Dumneavoastră este parțial activat (veți primi asistență 24/7 și Servicii complete de recuperare după un caz de furt de identitate), însă funcționalitatea completă a ITP se obține exclusiv în urma înregistrării corespunzătoare conform indicațiilor primite în Bitdefender Central. Funcționalitatea IDENTITY THEFT PROTECTION este un software terț („IdentityForce – o marcă TransUnion”) și vă este oferită în baza licenței respectivei părți terțe menționate în prezentul Contract: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use Astfel, prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea și respectarea termenilor specifici aplicabili IDENTITY THEFT PROTECTION, precum și a politicii de confidențialitate aferente: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

În cazul în care aveți întrebări legate de Protecția împotriva furtului de identitate sau orice întrebări relevante, contactați TransUnion direct, având în vedere că toate serviciile de asistență pentru Protecția împotriva furtului de identitate (ITP) sunt furnizate de TransUnion: Telefon: 800-399-0710, E-mail:bitdefender@identityforce.com

Rețineți că termenii de mai sus se adaugă la termenii și condițiile din prezentul Contract pentru Soluția Bitdefender.

3.5 FUNCȚIONALITATEA SCAMIO combină inteligența artificială (LLM) cu algoritmii Bitdefender de detectare a amenințărilor pentru a vă pune la dispoziție un chatbot pe care îl puteți utiliza pentru a solicita informații despre o potențială înșelăciune, despre soluțiile Bitdefender sau despre potențiale amenințări la adresa securității, trimițând descrieri text ale potențialelor amenințări la securitate, adrese URL, capturi de ecran sau imagini care pot conține informații despre activități suspecte.

De asemenea, Bitdefender Scamio poate oferi sugestii despre serviciile Bitdefender relevante, în funcție de contextul oferit de Dumneavoastră, inclusiv prin feedback-ul transmis către Bitdefender atunci când utilizați acest serviciu sau când contactați serviciul de asistență Bitdefender. Bitdefender Scamio oferă un verdict generic sau o recomandare în limba engleză pe baza informațiilor primite de la Dumneavoastră și nu ia decizii automate care ar produce efecte juridice.

Când utilizați o versiune gratuită a Bitdefender Scamio, trebuie să vă creați un cont Bitdefender Central sau să vă conectați la un astfel de cont pentru a activa funcționalitatea Scamio.  Bitdefender Scamio este integrat cu diferite platforme pentru a vă oferi infrastructura necesară și a vă permite să accesați chatbotul fie într-un browser web, fie pe platforme de socializare precum Facebook Messenger și WhatsApp, prin urmare veți avea nevoie de acces la astfel de platforme care vă vor solicita să dețineți sau să creați un cont valid cu o astfel de platformă, conform termenilor și condițiilor unor astfel de furnizori terți. ​

Funcționalitatea Bitdefender Scamio care este activată în contul Dumneavoastră Central este furnizată în baza unei licențe, nu este vândută. Aveți dreptul să utilizați Scamio doar pentru perioada și în limitele de utilizare menționate în Documentație. Bitdefender își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă oferă mai multe drepturi contrare acestei limitări, puteți utiliza Soluția Bitdefender numai așa cum este permis în mod expres în acest Contract.

Utilizarea Bitdefender Scamio este limitată la un număr zilnic maxim de 5 (cinci) solicitări de scanare pentru detectarea fraudelor (o interogare adresată funcționalității sau încărcarea unei imagini în Scamio va fi considerată o scanare pentru detectarea fraudelor), cu excepția cazului în care Documentația prevede o limită mai mare.

NOTĂ IMPORTANTĂ: LLM-urile sunt predispuse la halucinații aleatorii, care se traduc prin informații irelevante sau aleatorii, care nu au nicio relevanță pentru datele introduse sau pentru rezultatul dorit. Aceste halucinații contribuie la generarea de conținut extern și potențial înșelător atunci când sunt reutilizate în cadrul unor sarcini pentru care nu au fost instruite în mod explicit, prin urmare Bitdefender Scamio poate conține erori atunci când emite un verdict de detectare a unei fraude. Nu ar trebui să utilizați Bitdefender Scamio în alte scopuri sau să luați decizii bazate exclusiv pe rezultatele generate de această funcționalitate.

Sfârșitul perioadei de asistență Având în vedere cele de mai sus, Bitdefender își rezervă dreptul de a stabili sfârșitul perioadei de comercializare și sfârșitul perioadei de asistență pentru Bitdefender Scamio în orice moment, fără să fie nevoie de efectuarea unei proceduri sau de asistență suplimentară.

4. POLITICA DE UTILIZARE ECHITABILĂ.

4.1 Nu trebuie să utilizați Soluția Bitdefender în niciun fel care încalcă prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la orice utilizare interzisă de lege, de reglementări, de un ordin guvernamental sau un decret sau orice utilizare care încalcă drepturile altor părți. Dumneavoastră declarați și garantați că veți utiliza Soluția Bitdefender (și orice informații generate de aceasta) doar pentru a preveni sau a asigura protecție împotriva fraudelor reale, accesului neautorizat la datele Dumneavoastră, reclamațiilor sau altor situații de neîndeplinire a obligațiilor și în niciun alt scop.

4.2 Pentru a evita orice neclaritate, Dumneavoastră nu veți folosi nicio informație pusă la dispoziție de Soluția Bitdefender pentru: (a) a transmite sau încărca date dacă nu aveți dreptul de a face acest lucru; (b) a transmite sau încărca date care sunt calomnioase, amenințătoare, abuzive, interzise, ilegale sau care încurajează o infracțiune; (c) a transmite sau încărca în mod intenționat orice viruși software, malware, spyware sau orice alt cod, fișier sau program care este proiectat să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software de calculator, hardware sau echipament de telecomunicații; (d) a interfera în orice mod cu utilizarea sau funcționarea Soluției Bitdefender; sau (e) a utiliza Soluția Bitdefender în dezvoltarea, directă sau indirectă, a oricărei soluții, produs, software sau serviciu care oferă orice funcționalitate similară sau competitivă cu Soluția Bitdefender.

4.3 Urmează o listă neexhaustivă de practici care nu sunt considerate a fi utilizare echitabilă: i) Utilizarea abonamentelor pentru telemarketing sau servicii oferite terților pentru a genera venituri pentru dvs. sau pentru alții; ii) Revânzarea sau comunicarea codurilor de activare a abonamentelor către alți utilizatori (acest lucru poate duce la încălcarea drepturilor de confidențialitate ale unei terțe părți);

4.4 Alte practici pot fi relevante pentru a determina o utilizare echitabilă, prin urmare, Bitdefender își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită în luarea deciziei sale. Bitdefender poate întrerupe sau suspenda, la discreția sa, relația cu dvs. și utilizarea de către dvs. a oricărei soluții Bitdefender imediat, dacă determină că utilizați soluția Bitdefender contrar practicilor de utilizare echitabilă.

5. ABONAMENT GRATUIT, PENTRU VERSIUNEA DE EVALUARE SAU VERSIUNEA BETA.

5.1 Dacă sunteți un utilizator ce dorește o versiune gratuită, de evaluare sau beta, puteți utiliza soluția Bitdefender în scopul testării și evaluării într-un mediu non-producție pe o perioadă de treizeci (30) de zile de la data descărcării Produsului Bitdefender ("Perioada de evaluare"). În Perioada de evaluare, veți avea dreptul la asistență tehnică prin internet sau e-mail în județul în care vă aflați, precum și la Actualizări, dacă este cazul, în țara în care vă aflați și la Actualizări, dacă este cazul.

DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI SE APLICĂ ÎN LOCUL GARANȚIILOR PRIVIND SOLUȚIILE GRATUITE/DE EVALUARE ȘI BETA.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SOLUȚIA BITDEFENDER FOLOSITĂ GRATUIT, ÎN SCOPURI DE EVALUARE SAU SOLUȚIILE BETA VĂ SUNT OFERITE FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL.

SOLUȚIA GRATUITĂ, VARIANTA DE EVALUARE SAU SOLUȚIA BETA MENȚIONATĂ MAI JOS POATE CONȚINE DEFECTE, IAR SCOPUL PRINCIPAL AL ACESTEI TESTĂRI BETA ESTE DE A PRIMI FEEDBACK CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE ȘI DE A IDENTIFICA DEFECTELE. RECOMANDAREA NOASTRĂ ESTE SĂ VĂ PROTEJAȚI DATELE IMPORTANTE, SĂ ACȚIONAȚI CU PRUDENȚĂ ȘI SĂ NU VĂ BAZAȚI PE FUNCȚIONAREA SAU OPERAREA CORECTĂ A SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU PE MATERIALELE CONEXE.

5.2 Dreptul de utilizare a Soluției Bitdefender expiră odată cu expirarea versiunii gratuite, de testare sau de evaluare sau a perioadei de evaluare sau în cazul încălcării oricărora dintre prevederile prezentului Contract. La finalul Perioadei de evaluare, trebuie să ștergeți sau să distrugeți toate copiile Soluției Bitdefender și ale Documentației și să suspendați utilizarea Serviciilor. Drepturile și obligațiile care vă revin în baza prezentului Contract se vor aplica și după încheierea Perioadei de evaluare.

6. DREPTUL DE UTILIZARE A SOLUȚIEI BITDEFENDER. VALABILITATE. TERMENI DE PLATĂ. REÎNNOIRE AUTOMATĂ.

6.1 Vi se acordă un drept neexclusiv, personal, revocabil, netransferabil de a utiliza Soluția Bitdefender pe dispozitivul pentru care este furnizată și pe care îl dețineți sau controlați, în temeiul condițiilor de furnizare a serviciului, regulilor de utilizare sau altor termeni și condiții ale Terților (definiți mai jos).

Veți beneficia de anumite drepturi privind utilizarea Soluției Bitdefender pe durata Perioadei de abonament, drepturi ce vor intra în vigoare la data achiziției/primei înregistrări (în funcție de canalul de vânzare) a Soluției Bitdefender pe contul Dumneavoastră, indiferent de numărul de copii pe care aveți dreptul să le folosiți, și acestea vor rămâne în vigoare pe toată durata perioadei stabilite în cadrul Documentației sau în documentația aplicabilă tranzacției, primită de la distribuitorul sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender.

Toate abonamentele dumneavoastră vor fi reînnoite automat pentru perioade de timp egale cu durata inițială a abonamentului și veți fi taxat conform tarifelor de la acel moment, cu excepția cazului în care anulați abonamentul din contul Bitdefender Central, înainte de următoarea dată de programare facturată sau printr-un e-mail către: cancel@bitdefender.com.

6.2 REÎNNOIRE AUTOMATĂ. Vă exprimați acordul ca Bitdefender să vă reînnoiască automat abonamentul la Soluția Bitdefender, în mod direct sau prin intermediul furnizorilor săi, extrăgând suma de bani necesară de pe un card bancar valid, al cărui număr l-ați furnizat dumneavoastră companiei Bitdefender. Prin furnizarea informațiilor de plată, Dumneavoastră vă exprimați acordul privind utilizarea informațiilor Dumneavoastră bancare, prin intermediul furnizorului autorizat, pentru taxele aferente abonamentului, conform taxelor aplicabile Soluției Bitdefender pe care o alegeți.

Abonamentul dumneavoastră va fi reînnoit automat înainte de expirarea perioadei și apoi anual contra unei taxe care nu depășește prețul curent al Bitdefender în acel moment, cu excepția prețurilor promoționale și a reducerilor. Vă exprimați acordul cu privire la furnizarea unor informații de actualitate, complete și exacte cu privire la contul de facturare pentru furnizorul de plată. Aveți obligația de a actualiza prompt toate informațiile pentru a păstra contul de facturare la zi, cu informații complete și exacte (de exemplu, dar fără a se limita la, modificarea adresei de facturare, a numărului cardului bancar sau a datei expirării cardului bancar); de asemenea, aveți obligația de a notifica imediat Bitdefender în cazul în care cardul dumneavoastră bancar este anulat (cum ar fi, dar fără a se limita la, cazurile de pierdere sau furt). În cazul în care nu transmiteți către Bitdefender oricare dintre informațiile menționate mai sus, sunteți de acord că este posibil ca Bitdefender, prin intermediul furnizorilor de plată, să continue să vă taxeze pentru orice abonament reînnoit în mod automat, cu excepția situației în care solicitați departamentului de Asistență pentru clienți al Bitdefender să nu reînnoiască abonamentul dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender, înainte ca acesta să expire, specificând că nu doriți ca abonamentul respectiv să fie reînnoit în mod automat. Prezentul Contract va înceta în mod automat în cazul în care nu respectați aceste limitări sau orice alte cerințe specificate în prezentul.

Există posibilitatea ca Soluția Bitdefender să fie dezactivată automat la sfârșitul Perioadei de abonament, în cazul în care dezactivați reînnoirea automată, iar Dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio caracteristică sau actualizare de conținut a Soluției Bitdefender.

La încetarea sau expirarea acestui Contract, sunteți obligați să încetați folosirea Produsului Bitdefender și să distrugeți toate copiile Bitdefender și Documentația aferentă.

7. UPGRADE-URI. Dacă un software Bitdefender este etichetat ca upgrade, va trebui să dețineți un abonament valabil pentru a utiliza un produs identificat de Bitdefender ca fiind eligibil pentru respectivul upgrade pentru a putea folosi Soluția Bitdefender. O Soluție Bitdefender etichetată ca fiind upgrade înlocuiește și/sau completează produsul care reprezintă baza dreptului Dumneavoastră de a beneficia de upgrade. Puteți utiliza produsul rezultat în urma upgrade-ului numai în conformitate cu termenii specificați în prezentul Contract de abonament. Dacă Soluția Bitdefender este un upgrade al unei componente a unui pachet de programe software pe care l-ați primit sub forma unei Soluții Bitdefender unice, atunci produsul poate fi utilizat sau transferat numai ca parte a acelui pachet individual de produse și nu poate fi separat pentru a fi utilizat de către mai mulți utilizatori decât numărul total permis. Condițiile acestui Contract de abonament înlocuiesc și prevalează în fața oricăror altor înțelegeri care ar fi putut exista între Dumneavoastră și Bitdefender privind soluția inițială sau soluția rezultată ca urmare a upgrade-ului. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea acestui contract sunteți de acord să primiți actualizări și upgrade-uri pentru software, care sunt transmise în mod automat de către Bitdefender.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea acestui contract sunteți de acord să primiți, să instalați și să utilizați orice actualizări pentru software, care sunt transmise în mod automat de către Bitdefender. Funcționalitatea Soluției Bitdefender poate fi păstrată numai în timpul Perioadei de abonament dacă toate actualizările și upgrade-urile primite sunt instalate imediat după primire. În cazul în care aceste actualizări și upgrade-uri sunt supuse unor taxe de abonament separate și suplimentare, Bitdefender vă va informa în prealabil cu privire la aceste taxe.

8. ACTUALIZĂRI. Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că sistemul dumneavoastră va fi utilizat pentru recepționarea si transmiterea de actualizări ale soluției prin intermediul unui protocol de tip peer-to-peer. Protocolul va fi folosit exclusiv pentru transmiterea și recepționarea de actualizări Bitdefender pentru fișierele de semnături.

9. Cerințe de sistem

Este responsabilitatea dumneavoastră, pe cheltuiala dumneavoastră, de a obține, întreține și opera echipamente computerizate adecvate și complet compatibile (inclusiv, dar fără limitare la, un router wireless, dacă intenționați să utilizați Serviciul de internet pe mai multe dispozitive, sau un alt dispozitiv care oferă conectivitate wireless) necesare pentru a utiliza Soluția achiziționată. Puteți consulta Cerințele de sistem aplicabile pe pagina web a Soluției în cauză, disponibilă pe site-ul web Bitdefender pentru fiecare Soluție în parte.

9.2 Bitdefender își rezervă dreptul de a îmbunătăți sau de a modifica anumite caracteristici ale Soluțiilor sau funcționalităților și caracteristicilor sale și de a oferi ocazional, fără costuri suplimentare, trecerea la noile versiuni/Soluții disponibile. De asemenea, Bitdefender poate modifica anumite caracteristici ale Soluției, la libera sa alegere; asemenea modificări nu vor afecta considerabil securitatea oferită de Bitdefender. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că aceste schimbări/modificări/treceri se pot face unilateral de către Bitdefender, iar singura obligație a sa este de a trimite notificări cu privire la schimbarea respectivă (inclusiv prin intermediul notificărilor din aplicație sau din consolă) cu 30 de zile înainte.

10. DREPTURI DE AUTOR.

10. 1 Toate drepturile, titlurile și interesele legate de Soluția Bitdefender și toate drepturile de autor privind Soluția Bitdefender (incluzând, fără limitare, orice cod, imagini, fotografii, sigle, animații, conținut video, audio, muzică, text și „applet-uri” incluse în Soluția Bitdefender), materialele tipărite însoțitoare și orice copii ale software-ului Bitdefender sunt proprietatea Bitdefender, fiind de la sine înțeles că drepturile, titlurile și interesele legate de anumite software-uri ale unor terțe părți identificate în Condițiile de licență pentru terțe părți, conform versiunii publicate în secțiunea Despre a software-ului sunt deținute de proprietarii lor respectivi.

10.2 În ceea ce privește software-ul open source, se aplică următoarele dispoziții în măsura prevăzută în mod explicit în licențele respective, iar condițiile licențelor aplicabile (inclusiv, în special, domeniul de aplicare al licenței, precum și denunțarea garanțiilor și a obligațiilor) se vor aplica oricărui software terț aplicabil în locul prezentului Contract de abonament. Aceste Condiții de licență pentru terțe părți referitoare la respectivul software se regăsesc în secțiunea Despre a software-ului.

Recunoașteți că terța parte implicată este singura responsabilă pentru produsele sale, iar Bitdefender nu face nicio declarație sau garanție cu privire la aceste produse și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea, iar dacă achiziționați sau utilizați oricare dintre aceste produse oferite de terți, produsele și utilizarea acestora de către dvs. vor cădea sub incidența oricăror contracte de licență, condiții de utilizare, politici de confidențialitate și/sau alți termeni și condiții impuse de terța parte.

10.3 Soluția Bitdefender este protejată prin legea drepturilor de autor și prin prevederi ale tratatelor internaționale. Prin urmare, trebuie să tratați Bitdefender ca și orice alt material protejat prin legea drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia materialele tipărite ce însoțesc Bitdefender. Trebuie să produceți și să includeți toate notificările referitoare la drepturile de autor, în forma lor inițială pentru toate copiile create, indiferent de mediul sau forma în care există Bitdefender. Nu aveți dreptul de a efectua proceduri de inginerie inversă, de a recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, modifica, traduce sau efectua orice încercare de a descoperi codul sursă pentru Soluția Bitdefender sau ideile, algoritmii, formatele de fișiere, codul de programare sau funcționalitatea Soluției Bitdefender, cu excepția cazului în care acest lucru este permis conform legislației locale aplicabile în cazul Soluției, în măsura permisă în mod explicit în condițiile de licențiere, identificate în Condițiile de licențiere pentru terțe părți, care guvernează utilizarea aplicațiilor terților. Nu aveți dreptul de a elimina orice notificări de proprietate sau etichete referitoare la Bitdefender sau la proprietarii săi legali. Toate drepturile care nu sunt prevăzute aici în mod explicit sunt rezervate de Bitdefender.

ÎN ACEST SENS, VĂ REAMINTIM CĂ ORICE REPRODUCERE, COMUNICARE A UNEI LUCRĂRI ȘI/SAU ORICE DIFUZARE A UNEI PRESTAȚII, A UNEI ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO REALIZATE FĂRĂ AUTORIZARE POATE CONSTITUI O INFRACȚIUNE SAU O ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR.

11. FEEDBACK. Este înțeles, recunoscut și convenit în mod expres faptul că veți oferi, indiferent dacă vi se solicită sau nu acest lucru în mod formal, sugestii, comentarii, recomandări și feedback rezonabile pentru Soluția Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la rapoarte privind erorile și rezultate ale testelor ce vizează testarea Soluția Bitdefender (denumite în continuare, în mod colectiv, „Feedback”). Dacă transmiteți Feedback către Bitdefender, acordați companiei următoarele drepturi exclusive, nelimitate, irevocabile, nesupuse drepturilor de autor, achitate integral, ce pot fi folosite la nivel global: (i) să realizeze, utilizeze, copieze, modifice, vândă, distribuie, sub-licențieze și creeze lucrări derivate din Feedback ca parte din orice produs, tehnologie, serviciu, specificații sau alt fel de documentație Bitdefender (denumite în continuare, individual sau colectiv, „Soluțiile Bitdefender”); (ii) să afișeze sau să efectueze public, să importe, transmite, distribuie, licențieze, oferi spre vânzare, vândă, închirieze copii ale Feedback-ului (și lucrările derivate din acesta) ca parte din Soluția Bitdefender; (iii) să sub-licențieze, părților terțe aceste drepturi, inclusiv dreptul ca acestea să le sub-licențieze altor părți terțe; (iv) să sub-licențieze părților terțe orice pretenții și brevete deținute de Dvs. care sunt încălcate în mod necesar de către un produs terț, tehnologie sau servicii care utilizează, interferează sau comunică cu feedback-ul sau porțiunea din acesta inclusă în orice Soluție, tehnologie sau serviciu Bitdefender. Mai mult, garantați faptul că Feedback-ul transmis de dumneavoastră nu este supus nici unor termeni de licență care ar putea solicita companiei Bitdefender să se conformeze oricăror obligații adiționale privind Soluțiile Bitdefender care ar cuprinde acest Feedback.

12. ASISTENȚĂ TEHNICĂ. Anumite caracteristici de asistență tehnică menționate în condițiile standard de asistență tehnică publicate de Bitdefender pe site-urile sale web vor fi oferite de Bitdefender pe durata abonamentului Soluției Bitdefender și pot include chat live cu un consultant din echipa de asistență tehnică și/sau asistență din partea unui consultant de asistență tehnică prin intermediul accesului de la distanță la dispozitivele în cauză. În cazul în care vă sunt oferite aceste servicii, iar dumneavoastră decideți să accesați serviciul de Asistență tehnică, acesta va fi guvernat de următoarele condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi oferit la discreția Bitdefender fără nicio garanție de niciun fel. Este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, soft-urilor înainte de a solicita Asistență tehnică. În timpul furnizării asistenței tehnice solicitate, există posibilitatea ca Bitdefender să decidă că problema tehnică nu intră în atribuțiile serviciului de Asistență tehnică. Bitdefender își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau termina orice serviciu de Asistență tehnică oferit.

Bitdefender își rezervă dreptul de a nu mai oferi asistență pentru produsele sale sau pentru o versiune a produselor sale sau de a înceta furnizarea soluțiilor sau a caracteristicilor sau funcționalităților soluțiilor sale. Politicile de încetare a furnizări serviciilor de asistență sunt publicate pe site-ul Bitdefender și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.

13. GARANȚII ȘI DECLINĂRI DE RĂSPUNDERE

13.1 Bitdefender va menține utilitatea produsului Bitdefender în Perioada de abonament prin actualizări și upgrade-uri regulate în conformitate cu Documentația. Pentru o perioadă de treizeci de zile de la data livrării către dumneavoastră, Bitdefender garantează că mediile de stocare pe care este distribuit Bitdefender nu prezintă defecte. Singura dvs. cale de atac pentru încălcarea acestei garanții va fi aceea că Bitdefender, la alegerea sa, poate înlocui mediul de stocare defect în momentul primirii mediului de stocare deteriorat sau poate restitui banii plătiți pentru Bitdefender.

13.2 Garanția nu se va aplica dacă (i) Soluția Bitdefender nu a fost utilizată în conformitate cu condițiile prezentului Contract și ale Documentației; (ii) problema a fost cauzată de faptul că nu ați reușit să instalați Actualizări, Upgrade-uri sau să îndepliniți orice altă acțiune sau instrucțiune recomandată de Bitdefender, (iii) problema apare din orice cauză ce nu poate fi controlată în mod rezonabil de Bitdefender, (iii) în cazul defectării Soluției Bitdefender care apare în urma sau rezultă din instalarea necorespunzătoare sau din orice modificare, alterare sau adăugare la aceasta sau din orice problemă sau eroare în software-ul sistemului de operare cu care este compatibil software-ului pentru instalare și funcționare; (iv) dacă orice problemă sau eroare din Soluția Bitdefender a rezultat din utilizarea necorespunzătoare sau din instalarea sau configurarea greșită a soluției sau din utilizarea Soluției Bitdefender cu alte programe sau servicii care au funcții sau caracteristici similare care sunt incompatibile cu Soluția Bitdefender; (v) dacă Soluția Bitdefender este licențiată sau utilizată ca orice versiune gratuită, de evaluare, beta sau de testare sau pentru care Bitdefender nu percepe o redevență sau o taxă de licență; sau (vi) dacă Bitdefender nu primește o notificare cu privire la o eventuală neconformitate în perioada de garanție aplicabilă.

13.3 Nu se oferă nicio garanție pentru nicio versiune gratuită de evaluare, beta sau de testare.

13.4 SOLUȚIA BITDEFENDER ESTE OFERITĂ „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR MENȚIONATE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL CONTRACT, BITDEFENDER ȘI FURNIZORII TERȚI DE SERVICII ȘI FURNIZORII ACESTORA DE DATE NU FAC DECLARAȚII ȘI GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE FURNIZATE, IAR BITDEFENDER DECLINĂ TOATE CELELALTE GARANȚII, ASUMATE EXPRES SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE RECOMANDARE, SFAT SAU INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ VERBAL SAU ÎN SCRIS DE LA SOLUȚIA BITDEFENDER.  DUMNEAVOASTRĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ BITDEFENDER RESPINGE ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE SAU EXPRESE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, DESPĂGUBIRI PENTRU PIERDEREA CLIENTELEI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE DATE, REZULTATE FALS POZITIVE SAU NEGATIVE, DEFECTAREA SAU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI SAU GARANȚII LEGATE DE ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, DENUMIRE, LIPSA INTERVENȚIEI, OPORTUNITATEA, EXHAUSTIVITATEA, ACTUALITATEA, SIGURANȚA SAU ACURATEȚEA DATELOR, SIGURANȚA SAU ACURATEȚEA CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRAREA ÎN SISTEM ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR PRIN FILTRAREA, DEZACTIVAREA SAU ELIMINAREA SOFTWARE-URILOR, PROGRAMELOR TIP SPYWARE ȘI ADWARE, COOKIE-URILOR, E-MAILURILOR, DOCUMENTELOR, RECLAMELOR ȘI CONȚINUTULUI SIMILAR FURNIZAT DE ACEȘTIA, ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA DETECTA ORICE AMENINȚĂRI SAU TOATE AMENINȚĂRILE LA ADRESA SECURITĂȚII SAU BAZATE PE CODURI PERICULOASE SAU CĂ UTILIZAREA SOLUȚIILOR, PRODUSELOR, SOFTWARE-URILOR ȘI SERVICIILOR BITDEFENDER SAU A FUNCȚIONALITĂȚILOR, CARACTERISTICILOR, ÎMBUNĂTĂȚIRILOR, SERVICIILOR DE MENTENANȚĂ SAU ASISTENȚĂ AFERENTE ACESTORA, ȘI NICI A ORICĂROR ALTOR MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) SAU SERVICII ȘI ACTUALIZĂRI FURNIZATE DE BITDEFENDER VĂ VOR MENȚINE REȚEAUA, PLATFORMELE CLOUD SAU ENDPOINTURILE SAU ORICE SISTEME ȘI DISPOZITIVE PROTEJATE ÎMPOTRIVA TUTUROR VIRUȘILOR SAU ALTOR TIPURI DE CONȚINUT PERICULOS SAU NEDORIT SAU CĂ LE VA PROTEJA DE INTRUZIUNI SAU ALTE ATACURI/FRAUDE/ÎNCĂLCĂRI DE SECURITATE SAU CARE DECURG DIN STATUT, LEGISLAȚIE, PROCESUL COMERCIAL, OBICEIURI ȘI PRACTICI SAU UZ COMERCIAL ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO PIERDERE SAU PREJUDICIU CARE DECURGE DIN SAU ESTE CAUZAT ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL DE UTILIZAREA SOLUȚIEI BITDEFENDER SAU A DATELOR GENERATE DE ACEASTA.

13.5 SOLUȚIA BITDEFENDER POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTATĂ SAU DESTINATĂ UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ O FUNCȚIONARE SAU OPERARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. SOLUȚIA BITDEFENDER NU ESTE DESTINATĂ UTILIZĂRII ÎN OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, SECTORUL DE ARMAMENT, SISTEMELE DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.

13.6 DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU SALVAREA UNOR COPII DE REZERVĂ ALE TUTUROR DATELOR ȘI VEȚI LUA MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE PENTRU PROTEJAREA UNOR ASTFEL DE DATE. BITDEFENDER NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE ÎN CAZUL PIERDERII SAU DETERIORĂRII DATELOR.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1 ACEASTĂ SECȚIUNE STABILEȘTE ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A BITDEFENDER ȘI DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV DE DESPĂGUBIRE ÎN CAZUL FORMULĂRII UNOR PRETENȚII DE ÎNCĂLCARE SAU ÎNSUȘIRE ILEGALĂ.

14.2 BITDEFENDER NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, DATE SAU UTILIZARE A DATELOR SAU PREJUDICII CARE ERAU PREVIZIBILE ÎN MOD REZONABIL PENTRU AMBELE PĂRȚI, ÎNSĂ CARE PUTEA FI PREVENITE CA, DE EXEMPLU, PIERDERI CAUZATE DE VIRUȘI, PROGRAME MALWARE SAU ALTE PROGRAME PERICULOASE SAU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR COMPANIEI. RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A BITDEFENDER PENTRU ORICE PREJUDICII CARE REZULTĂ DIN SAU AU LEGĂTURĂ CU PREZENTUL CONTRACT SAU CU COMANDA DUMNEAVOASTRĂ, FIE PRIN ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE, FIE PRINTR-UN ACT ILICIT SAU PRIN ALTE CAUZE, VA FI LIMITATĂ LA SUMELE PE CARE LE-AȚI PLĂTIT CĂTRE BITDEFENDER PENTRU SOLUȚIA SAU SERVICIILE DEFECTE, ÎN BAZA PREZENTULUI CONTRACT AȘA CUM SE SPECIFICĂ ÎN COMANDA DUMNEAVOASTRĂ. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU SUBSECVENTE, PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

14.3 RĂSPUNDEREA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL DE CUMPĂRARE PRIMIT PENTRU SOLUȚIA BITDEFENDER CARE A DAT NAȘTERE UNEI ASTFEL DE CERERI DE DESPĂGUBIRE PE DURATA A DOUĂSPREZECE (12) LUNI CARE AU PRECEDAT EVENIMENTUL SAU SITUAȚIA CARE A CONDUS INIȚIAL LA O CERERE DE DESPĂGUBIRE.

14.4 BITDEFENDER NU LIMITEAZĂ ȘI NU EXCLUDE RĂSPUNDEREA PROPRIE PENTRU (i) DECES SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ PROVOCATĂ DE SAU DIRECT ATRIBUITĂ NEGLIJENȚEI GRAVE A BITDEFENDER, (ii) DECLARAȚII FALSE FRAUDULOASE SAU (iii) ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

14.5 Fiecare Parte recunoaște și este de acord că derogările, limitările de garanție, precum și declinările, excluderile și limitările de răspundere și/sau căile de atac prevăzute în prezentul Contract, reprezintă o bază materială și esențială a prezentului Contract; reflectă o distribuire rezonabilă a riscului între Părți; sunt echitabile, rezonabile și constituie o parte fundamentală a acestui Contract; și au fost fiecare luate în considerare, reflectându-se în atenția care trebuie acordată de fiecare Parte în temeiul prezentului Contract și în decizia fiecărei Părți de a încheia prezentul Contract. Părțile recunosc și sunt de acord că în absența oricăror astfel de derogări, declinări, excluderi și/sau limitări de răspundere/căi de atac, prevederile acestui Contract, inclusiv termenii de natură economică, ar fi substanțial diferite sau cu titlu subsidiar, acest Contract nu ar fi fost desăvârșit.

15. COMPENSAȚII.

15.1 Dumneavoastră trebuie să despăgubiți, să apărați și să exonerați Bitdefender și administratorii, responsabilii în funcții de conducere, angajații, agenții și avocații săi de orice răspundere pentru și împotriva oricărei solicitări de despăgubire, acțiuni, cereri, obligații, pierderi, daune, hotărâri sau înțelegeri ale terților, inclusiv pentru toate onorariile rezonabile ale avocaților și cheltuielile aferente, care rezultă direct sau indirect din, care decurg din, sau care pot fi atribuite sau se bazează pe i) o conduită ilegală și/sau încălcarea drepturilor terților sau a oricăror legi aplicabile și/sau (ii) utilizarea greșită a Soluției Bitdefender.

15.2 Bitdefender se va apăra împotriva oricărei acțiuni sau a oricărui proces în instanță inițiat de o parte terță (o „Acțiune în instanță”) împotriva Dumneavoastră, în legătură cu utilizarea de către partea terță a Soluției Bitdefender în conformitate cu prevederile Contractului, în măsura în care: (i) o astfel de Acțiune în instanță pretinde că Soluția Bitdefender încalcă un brevet din SUA, încalcă un drept de autor sau deturnează un secret comercial mondial sau o marcă comercială și vă va despăgubi și vă va exonera de răspundere în ceea ce privește costurile și daunele rezultate, acordate în final împotriva OEM unei astfel de părți terțe de către o instanță de jurisdicție competentă sau convenite în procesul de soluționare.

15.3 Obligația Bitdefender menționată mai sus nu se aplică în cazul programelor software, serviciilor, secțiunilor sau componentelor acestora care: (i) nu sunt furnizate de Bitdefender; (ii) sunt utilizate într-o manieră neautorizată în mod explicit conform prezentului Contract sau Documentației însoțitoare (iii) întocmite în conformitate cu specificațiile Dumneavoastră; (iv) sunt modificate de altcineva în afară de Bitdefender, dacă așa-zisa încălcare are legătură cu o astfel de modificare; (v) sunt combinate cu alte soluții, produse, procese sau materiale, iar așa-zisa încălcare nu ar exista decât în cazul respectivei combinații; (vi) pentru orice versiune de evaluare, beta sau de testare sau (vii) în cazul în care continuați așa-zisa activitate de încălcare după ce ați fost notificat cu privire la aceasta și vi s-au pus la dispoziție modificări care ar fi evitat așa-zisa încălcare.

15.4 În cazul în care o instanță competentă consideră că Soluția Bitdefender constituie o încălcare a unui brevet, a unei mărci comerciale sau a drepturilor de autor ale unei părți terțe, Bitdefender va întreprinde, la alegerea sa, una dintre următoarele măsuri: (i) va dobândi dreptul de a continua utilizarea sa; (ii) va modifica Soluția Bitdefender astfel încât utilizarea sa să nu mai constituie o încălcare; (iii) va înlocui Soluția Bitdefender cu soluții sau produse foarte similare ca funcționalitate și performanță; sau (iv) dacă niciuna dintre alternativele anterioare nu este disponibilă pentru Bitdefender în mod rezonabil, Bitdefender va rambursa în mod proporțional suma aferentă părții nefolosite a Soluției Bitdefender.

15.5 Părțile pot solicita despăgubiri în temeiul acestei prevederi, cu condiția: (a) de a notifica în termen de zece (10) zile privind orice pretenție formulată sau orice procedură judiciară demarată împotriva acestora; (b) de a asigura părții care oferă despăgubirea controlul exclusiv asupra apărării și soluționării (cu condiția ca eventuala înțelegere să exonereze partea despăgubită de orice răspundere în chestiunea respectivă); (c) de a pune la dispoziție toate informațiile disponibile și de a oferi asistență în mod rezonabil; și (d) de a nu fi soluționat anterior prin compromis sau înțelegere o astfel de pretenție.

15.6 Limitarea răspunderii în temeiul legilor germane și austriece .În ceea ce privește abonamentul achiziționat de utilizatorii individuali cu domiciliul în Germania sau Austria, se aplică următoarele limitări de răspundere: Bitdefender este considerată răspunzătoare numai în următoarele circumstanțe, indiferent de motivele juridice: (a) în cazul în care unul dintre reprezentanții săi legali, directori sau alți împuterniciți au acționat în mod intenționat sau din neglijență crasă; (b) în cazul unei încălcări culpabile a unei obligații contractuale esențiale; Expresia „Obligație contractuală esențială” descrie o datorie abstractă, a cărei îndeplinire reprezintă o condiție esențială pentru punerea corectă în aplicare a obligațiilor Bitdefender, fiind o datorie pe a cărei îndeplinire cealaltă parte s-ar putea baza, ca regulă generală. În cazul unei încălcări din ușoară neglijență, răspunderea Bitdefender pentru pierderile financiare și daunele aduse proprietății este limitată la valoarea care poate fi prevăzută în mod obișnuit. Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică cazurilor de răspundere legală obligatorie, în special răspunderea în temeiul legii privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru o garanție asumată și răspunderea pentru vătămarea intenționată sau din neglijență a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate.

15.6 Orice drept statutar de a rezilia prezentul Contract din cauza unei încălcări culpabile de către Bitdefender nu va fi afectat.

16. ACORD PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Bitdefender poate avea obligația să vă trimită notificări oficiale și alte mesaje despre produs sau despre serviciile de întreținere cu plată ori despre modul în care sunt folosite informațiile pe care ni le puneți la dispoziție ("Comunicări"). Bitdefender va trimite Comunicări prin intermediul notificărilor din cadrul produsului sau prin e-mail trimis la principala adresă de e-mail înregistrată de către utilizator ori va posta Comunicări pe site-urile sale. Exprimându-vă acordul în legătură cu conținutul acestui Contract acceptați să primiți Comunicări exclusiv prin aceste mijloace electronice, recunoașteți și dovediți capacitatea dumneavoastră de a accesa Comunicările de pe Site-uri.

17. TEHNOLOGII DE COLECTARE A DATELOR.

17.1 Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau soluții, tehnologii de colectare a datelor pentru a aduna informații tehnice (inclusiv fișiere suspecte), pentru a îmbunătăți produsele, furniza și adapta servicii conexe, preveni folosirea ilegală sau fără licență a produsului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea produselor cu potențial periculos.

17.2 Toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării Soluției și serviciilor Bitdefender sunt specificate în Politica de confidențialitate a Bitdefender. Prin acceptarea acestui Contract, vă exprimați acordul pentru colectarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu Politica privind confidențialitatea publicată în pagina: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.

17.3 Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord că tehnologia de securitate utilizată poate scana traficul într-un mod impersonal pentru a detecta programele malware și pentru a preveni daunele ce ar putea fi provocate de acestea. Recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate aduce actualizări sau suplimentări programului sau produsului, ce vor fi descărcate automat pe dispozitivul dumneavoastră. Prin acceptarea acestui Contract, sunteți de acord cu încărcarea fișierelor executabile cu scopul de a fi scanate de serverele Bitdefender.

17.4 Aceste informații din calculatorul dumneavoastră vor putea fi transmise către Bitdefender numai cu permisiunea Dumneavoastră și nu vor fi transmise automat. Informațiile sunt colectate de către Bitdefender în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului Bitdefender sau a datelor statistice. Aceste informații nu vor fi corelate cu problema întâlnită și cu niciun fel de date personale sau informații care vă pot identifica personal.

17.5 Pe lângă informațiile de înregistrare a Soluției Bitdefender, Bitdefender trebuie să proceseze și să stocheze anumite informații cu privire la rețeaua și echipamentul dumneavoastră pentru a vă oferi servicii de Întreținere și alte servicii de asistență aferente. Cu scopul de a-și îmbunătăți produsele, Bitdefender poate încărca periodic informații preluate de la Soluția Bitdefender instalată referitoare la consumul de resurse al produsului, capacitatea de detecție a programelor malware sau a potențialelor fișiere nedorite și poate folosi traficul Serviciilor pentru a-și îmbunătăți bazele de date și analizele euristice. Dumneavoastră sunteți de acord cu faptul că Bitdefender poate i) folosi datele încărcate de Soluția Bitdefender instalată în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor; ii) folosi datele încărcate în scopuri de analiză sau raportare, numai dacă astfel de întrebuințări nu duc la identificarea dumneavoastră și nu includ informații pe baza cărora pot fi identificate persoane fizice. Bitdefender își rezervă titlul, dreptul de proprietate și toate drepturile și beneficiile legate de proprietatea intelectuală sau produsul muncii rezultat din utilizarea și analizarea acestor informații. Utilizând Soluția Bitdefender, luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că Bitdefender poate colecta, dezvălui, stoca și analiza aceste informații în scopurile menționate mai sus.

Pentru a promova vigilența, detecția și prevenirea riscurilor asupra securității online, Bitdefender poate partaja anumite informații anonimizate cu organizațiile de cercetare și cu alți furnizori de software-uri de securitate.

17.6 Anumite funcționalități ale soluțiilor Bitdefender, furnizate în conformitate cu prezentul Contract, vă permit să protejați informațiile importante aflate pe dispozitivul Dumneavoastră. Vi se va solicita să specificați o parolă pentru a cripta și proteja aceste informații. Dumneavoastră înțelegeți că funcțiile și caracteristicile pot sincroniza informații criptate între dispozitive, la solicitarea Dumneavoastră. În cazul în care pierdeți sau uitați această parolă nu veți mai putea recupera informațiile criptate. Dumneavoastră înțelegeți că nivelul de criptare care poate fi folosit de Soluția Bitdefender vă protejează informațiile împotriva utilizatorilor de dispozitive cu cunoștințe de nivel mediu; totuși, luați la cunoștință faptul că această criptare poate fi compromisă. De asemenea, luați la cunoștință faptul că informațiile criptate nu pot fi decriptate în cazul în care unitatea de disc prezintă sectoare deteriorate sau erori. Bitdefender nu își asumă răspunderea pentru accesarea informațiilor Dumneavoastră confidențiale în cazul în care ați divulgat parola unei părți terțe sau nu ați depus eforturile necesare protejării acestor informații, a parolei, a răspunsurilor la întrebările asociate parolei și nici în cazul unei erori a utilizatorului.

18. FORȚĂ MAJORĂ.

18.1 Niciuna dintre Părți nu va fi considerată răspunăzătoare pentru o încălcare a Acordului dacă nu își poate îndeplini obligațiile ca urmare a unor calamități naturale, războaie, situații de urgență, greve, acte de terorism, probleme majore de funcționare a Internetului, indisponibilitatea materialelor sau orice alte motive sau situații care depășesc puterea sa rezonabilă de control; cu toate acestea, dacă astfel de motive sau situații persistă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, fiecare dintre Părți poate rezilia Acordul afectat de respective situație de forță majoră prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți.

18.2 Trebuie să respectați toate legile aplicabile din SUA și cele internaționale care reglementează exportul și re-exportul Soluțiilor Bitdefender, inclusiv Reglementările privind administrarea exportului din SUA, precum și restricțiile privind utilizatorii finali, utilizarea finală și destinația emise de SUA și de alte guverne. Fără derogare de la generalitatea celor precedente: (i) declarați că nu faceți parte din lista persoanelor respinse, lista neconfirmată, lista entităților, lista specială a resortisanților, lista exclușilor din barou sau orice alte liste publicate de către Guvernul Statelor Unite și (ii) nu veți utiliza, exporta sau re-exporta Soluția Bitdefender către teritorii, destinații, companii sau persoane care încalcă embargourile sau sancțiunile comerciale ale SUA și UE. Veți despăgubi, veți apăra și veți proteja Bitdefender împotriva oricărei reclamații, solicitări, proces sau procedură judiciară și toate daunele, obligațiile, costurile Și cheltuielile generate de neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestei obligații.

18.3 Absența beneficiarilor terți. Prezentul Contract este destinat exclusiv dvs., Bitdefender SRL și celorlalte companii din Grupul Bitdefender, precum și agenților, licențiatorilor, reprezentanților, furnizorilor, distribuitorilor, resellerilor și altor parteneri de afaceri ai acestora. Nicio persoană care nu constituie o parte contractuală în prezentul Contract nu poate iniția vreo procedură legală în temeiul prezentului Contract ca beneficiar terț.

19. GENERALITĂȚI.

19.1 Prezentul Contract este guvernat de legile din România și de regulamentele și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei litigii ce ar putea reieși din prezentul Contract de abonament va aparține instanțelor din România. Nicio clauză a acestui Contract de abonament nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

19.2 Fără acțiuni colective în justiție

DUMNEAVOASTRĂ ȘI BITDEFENDER SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE POATE ADUCE RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA CELUILALT, ÎN CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A FIECĂRUIA, ȘI NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT ÎNTR-O PRETINSĂ ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. Mai departe, cu excepția cazului în care dumneavoastră și Bitdefender conveniți altfel, instanța judecătorească va susține reclamațiile unei singure persoane și nu va prezida niciun tip de acțiune colectivă în justiție.

19.3 În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.

19.4 Prezentul Contract specifică anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau a țării dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să dispuneți o serie de drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender. Prezentul Contract nu modifică drepturile sau obligațiile dumneavoastră conferite prin legislația statului sau a țării dumneavoastră dacă legislația statului sau a țării dumneavoastră nu permite acest lucru.

19.5 Bitdefender și siglele Bitdefender sunt mărci înregistrate ale Bitdefender. Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Abonamentul va fi revocat pe loc și fără notificare prealabilă în cazul încălcării oricăror prevederi și condiții. Nu veți avea dreptul la rambursare din partea Bitdefender sau a oricăror distribuitori sau reselleri Bitdefender ca urmare a retragerii încetării Contactului. Prevederile și condițiile referitoare la confidențialitate, precum și restricțiile de utilizare rămân în vigoare chiar și după revocare.

19.6 Bitdefender poate revizui aceste condiții în orice moment, iar condițiile revizuite se vor aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare ale Soluției Bitdefender, distribuite cu condițiile revizuite. Dacă oricare parte a acestor Condiții este considerată nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte condiții, care vor rămâne în vigoare.

Bitdefender își rezervă dreptul de a modifica, din când în când, denumirea Soluțiilor sale la discreția sa.

19.7 Prezentul Contract a fost redactat inițial în limba engleză. Deși Bitdefender poate furniza versiuni traduse ale prezentului Contract, versiunea în limba engleză a prezentului Contract va fi versiunea care va prevala în cazul oricăror conflicte sau discrepanțe.Orice actualizare a prezentului document este disponibilă la https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html .

19.8 Fără a ține seama de faptul că acest Contract a fost redactat de către Bitdefender, confirmați că prezentul Contract constituie înțelegerea părților și este menit să fie interpretat în concordanță cu obiectul acestuia și activitățile avute în vedere, precum și cu termenii și condițiile Contractului. Niciuna dintre părți nu se supune vreunei reguli de interpretare strictă cu privire la prezentul Contract.

19.9 Puteți contacta Bitdefender, la adresa: Strada Orhideelor, nr 15A, Towers Building, etajele 10-12, sector 6, București, România; telefon: 40-21-206.34.70 sau Fax: 40-21-264.17.99; adresă de e-mail: office@bitdefender.com.