Contract de abonament și condiții de furnizare a serviciilor pentru soluțiile destinate utilizatorilor individuali


ANUNȚ PENTRU TOȚI UTILIZATORII: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT!

DESCHIZÂND ACEST PACHET, RUPÂND SIGILIUL, SELECTÂND "SUNT DE ACORD", "OK", "CONTINUĂ", "DA" SAU INSTALÂND SAU FOLOSIND SOFTWARE-UL ÎN ORICE MOD, ÎNSEAMNĂ CĂ AȚI ÎNȚELES ÎN TOTALITATE ȘI ACCEPTAȚI TERMENII ACESTUI CONTRACT.

În cazul în care Software-ul este descărcat de pe site-uri web (contra cost sau ca versiune de evaluare), prezentul Contract este considerat acceptat în mod implicit și va intra în vigoare în momentul în care utilizatorul final („Dumneavoastră”) selectează butonul sau căsuța „Sunt de acord“, „OK” sau „Da” de mai jos înainte de descărcare sau instalare. Contractul este pus la dispoziție și pe site-urile web ale Bitdefender pentru a putea fi consultat de dumneavoastră.

Anumite Soluții Bitdefender pot necesita o conexiune activă și stabilă la internet pentru a funcționa. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți în permanență o conexiune activă și stabilă la internet.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT NU INSTALAȚI SAU ACCESAȚI SOFTWARE-UL SAU EXPRIMAȚI-VĂ REFUZUL, NU MAI FOLOSIȚI SOFTWARE-UL ȘI CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL SAU SERVICIUL PENTRU CLIENȚI PENTRU A AFLA CUM PUTEȚI PRIMI BANII ÎNAPOI, ACEST LUCRU FIIND POSIBIL PE O PERIOADĂ DE MAXIM TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA CUMPĂRĂRII.

ÎNREGISTRAREA SOLUȚIEI. Prin acceptarea prezentului Contract, sunteți de acord să înregistrați soluția dvs. Bitdefender. Înregistrarea necesită un cod valid de activare, care este disponibil în documentația tranzacției furnizată de distribuitorul sau resellerul Bitdefender de la care ați obținut Soluția Bitdefender.

De asemenea, înregistrarea necesită un cont Bitdefender valabil, care include o adresă de e-mail validă pentru reînnoire și alte notificări și un abonament valabil pentru produsul respectiv. Contul Bitdefender este obligatoriu pentru utilizarea Soluției Bitdefender, conform documentației.

Garantați că sunteți proprietarul legal al dispozitivului și că dețineți toate drepturile legale pentru a crea un cont nou. Vă rugăm să aveți în vedere că prin instalarea Software-ului pe dispozitivul dumneavoastră și acceptarea politicilor de securitate și a regulilor selectate de dumneavoastră, este posibil să întâmpinați restricții de acces la dispozitiv și pierderi de date datorate comenzilor de blocare de la distanță sau ștergere a informațiilor din dispozitivul dumneavoastră aplicate de administratorul contului în mod manual, prin intermediul politicilor de securitate. Dumneavoastră, în calitate de administrator, aveți dreptul de a monitoriza dispozitivul dumneavoastră, de a-l localiza pe hartă, de a aplica setări de blocarea a ecranului și autentificare, de a bloca dispozitivul și de a șterge informațiile de pe acesta, de a cripta fișierele media stocate, de a șterge fișierele temporare, chei de regiștri și date de browser, de a scana aplicații și fișiere de pe dispozitivul dumneavoastră. Bitdefender nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate în urma încălcării confidențialității sau a pierderilor de date cauzate dumneavoastră.

Prezentul Contract de abonament acoperă Soluțiile Bitdefender destinate utilizatorilor individuali pentru numărul permis de utilizatori și dispozitive, conform detaliilor din documentația de achiziție, inclusiv documentația conexă și orice actualizări și îmbunătățiri ale aplicațiilor care vă sunt puse la dispoziție în baza abonamentului achiziționat sau a oricăror servicii conexe, așa cum sunt acestea definite în documentație.

Soluția Bitdefender oferă o aplicație de control pentru Internet, care va fi instalată pe dispozitivul dumneavoastră (computer, telefon mobil, computer mobil), care interceptează traficul Internet în vederea monitorizării traficului și vă permite să limitați accesul la anumite tipuri de conținut. Aplicația de pe dispozitivul Dumneavoastră personal se conectează la o infrastructură de rețea de servere și apoi transmite datele către serverele Bitdefender pentru categorisire.

Soluția Bitdefender poate bloca anumite aplicații nesigure care încearcă să acceseze resursele protejate de pe dispozitivul dvs. Din acest motiv, este posibil ca anumite aplicații să nu pornească sau să nu se comporte corespunzător. Vă rugăm să rețineți că acordarea accesului la aceste aplicații poate duce la pierderea sau furtul datelor.

Soluția Bitdefender care are disponibilă caracteristica Antifurt vă permite să urmăriți locația dispozitivului, să dezactivați accesul la dispozitiv, să transmiteți imagini care au fost surprinse cu camera dispozitivului dvs. sau înregistrări vocale realizate folosind funcția de înregistrare vocală a dispozitivului dvs. (dacă este disponibilă). Nu puteți utiliza serviciile pentru a obține acces neautorizat la, pentru a încărca, transmite și transfera date sau informații către Bitdefender sau terțe părți prin orice mijloace. Vă exprimați acordul că utilizarea de către dvs. a acestor servicii va fi în conformitate cu orice legi care vă sunt aplicabile.

Prezentul Contract de abonament reprezintă un acord de natură juridică încheiat între dumneavoastră (ca persoană fizică sau juridică) și Bitdefender pentru utilizarea Soluției Bitdefender, identificate mai sus, care include software-ul propriu-zis și serviciile pentru dispozitivul dvs., și care poate include, de asemenea, mediile aferente de stocare a informațiilor, materiale tipărite și documentație online sau electronică (denumite în continuare „Soluția Bitdefender”). Toate acestea sunt protejate de legislația și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin instalarea, copierea sau utilizarea Soluției Bitdefender, acceptați condițiile prezentului Contract.

Soluția Bitdefender este protejată de legile privind drepturile de autor și de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Software-ul Bitdefender instalat pe dispozitivul dvs. ca parte a Soluției Bitdefender este licențiat și nu este vândut. Aveți dreptul să utilizați Soluția Bitdefender numai pentru o perioadă limitată de timp prevăzută în documentația de achiziție. Utilizarea de către dvs. a Soluției Bitdefender este limitată la numărul permis de utilizatori sau dispozitive, așa cum este detaliat în documentația de achiziție. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă oferă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, puteți utiliza Soluția Bitdefender numai așa cum este permis în mod explicit în prezentul Contract.

Prin prezentul Contract, Bitdefender vă acordă numai și numai dumneavoastră dreptul de a utiliza Soluția Bitdefender în scop personal, acest drept fiind neexclusiv, limitat, neputând fi sublicențiat sau utilizat în scop comercial.

Puteți folosi o copie a Soluției Bitdefender pe un singur dispozitiv. Dacă în documentația aferentă vânzării, primită de la distribuitorul sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender, este specificat un număr de copii și/sau dispozitive mai mare (Numărul permis), beneficiați de dreptul de a copia Soluția Bitdefender în conformitate cu specificațiile respective privind Numărul permis; Dacă Soluția Bitdefender acceptă mai multe platforme sau limbi, dacă primiți Soluția Bitdefender pe mai multe medii de stocare, dacă primiți în alt mod mai multe copii ale Soluției Bitdefender sau dacă primiți Soluția Bitdefender în același pachet cu un alt software, numărul total de Dispozitive pe care sunt instalate toate versiunile Soluției Bitdefender nu poate depăși Numărul permis.

În timpul procesului de instalare, Soluția Bitdefender poate dezinstala sau dezactiva alte produse de securitate, în cazul în care aceste produse sau caracteristici nu sunt compatibile cu Soluția Bitdefender.

Versiunea Family Pack a Soluției Bitdefender, limitată la 15 dispozitive, restricționează utilizarea în locuința dvs. și este destinată utilizării pe dispozitive aparținând membrilor familiei care locuiesc în aceeași locuință, în conformitate cu politica de utilizare echitabilă. Se pot aplica limitări în cazul în care instalările depășesc sfera de utilizare rezidențială. Bitdefender își rezervă dreptul de a restricționa utilizatorii dacă determină înfăptuirea unui abuz în ceea ce privește utilizarea Soluției Bitdefender.

POLITICA DE UTILIZARE ECHITABILĂ. Urmează o listă neexhaustivă de practici care nu sunt considerate a fi utilizare echitabilă: i) Utilizarea abonamentelor pentru telemarketing sau servicii oferite terților pentru a genera venituri pentru dvs. sau pentru alții; ii) Revânzarea sau comunicarea codurilor de activare a abonamentelor către alți utilizatori (acest lucru poate duce la încălcarea drepturilor de confidențialitate ale unei terțe părți);

Alte practici pot fi relevante pentru a determina o utilizare echitabilă, prin urmare, Bitdefender își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită în luarea deciziei sale. Bitdefender poate întrerupe sau suspenda, la discreția sa, relația cu dvs. și utilizarea de către dvs. a oricărei soluții Bitdefender imediat, dacă determină că utilizați produsului contrar practicilor de utilizare echitabilă.

ABONAMENT GRATUIT, PENTRU VERSIUNEA DE EVALUARE SAU VERSIUNEA BETA. Dacă sunteți utilizator al versiunii de evaluare sau al versiunii beta, puteți utiliza Soluția Bitdefender pentru evaluare sau testare într-un mediu non-producție timp de treizeci (30) de zile de la data la care descărcați Soluția Bitdefender („Perioada de evaluare”). În timpul perioadei de evaluare, puteți primi asistență tehnică prin web sau prin e-mail în țara în care vă aflați, precum și Actualizări, dacă este cazul, fără nicio garanție de niciun fel.

DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI SE APLICĂ ÎN LOCUL GARANȚIILOR PRIVIND SOLUȚIILE GRATUITE/DE EVALUARE ȘI BETA.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SOLUȚIA BITDEFENDER UTILIZATĂ GRATUIT, CA VERSIUNE DE EVALUARE SAU CA VERSIUNE BETA ESTE FURNIZATĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. SE CONSIDERĂ CĂ SOLUȚIA BETA MENȚIONATĂ MAI JOS CONȚINE DEFECTE, IAR SCOPUL PRINCIPAL AL UNEI ASEMENEA TESTĂRI BETA ESTE ACELA DE A OBȚINE FEEDBACK PRIVIND PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI ȘI A SERVICIILOR, PRECUM ȘI IDENTIFICAREA DEFECTELOR. VĂ RECOMANDĂM SĂ VĂ PROTEJAȚI DATELE IMPORTANTE, SĂ ACȚIONAȚI CU PRECAUȚIE ȘI SĂ NU VĂ BAZAȚI ÎN NICIUN FEL PE FUNCȚIONAREA CORECTĂ SAU PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU A MATERIALELOR ÎNSOȚITOARE.

Dreptul de utilizare a Soluției Bitdefender expiră la finalul Perioadei de Evaluare sau în cazul încălcării oricărora dintre prevederile prezentului Contract. La finalul Perioadei de Evaluare, trebuie să ștergeți sau să distrugeți toate copiile Soluției Bitdefender și ale documentației și să suspendați utilizarea Serviciilor. Drepturile și obligațiile care vă revin în baza prezentului Contract se vor aplica și după finalul Perioadei de Evaluare.

CONDIȚIILE DE ABONAMENT. Veți beneficia de anumite drepturi privind utilizarea Soluției Bitdefender pe durata Perioadei de abonament, drepturi ce vor intra în vigoare la data înregistrării Soluției Bitdefender pe contul Bitdefender, indiferent de numărul de copii pe care aveți dreptul să le folosiți, și ce vor rămâne în vigoare pe toată durata perioadei stabilită în cadrul Documentației sau în documentația aplicabilă achiziției, primită de la distribuitorul sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender.

Există posibilitatea ca Soluția Bitdefender să fie dezactivată automat la sfârșitul Perioadei de abonament, iar Dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio caracteristică sau actualizare de conținut a Soluției Bitdefender.

Reînnoire automată. În cazul în care ați convenit ca Bitdefender să vă reînnoiască automat abonamentul la Produsul Bitdefender extrăgând suma de bani necesară de pe un card de credit valid, al cărui număr l-ați furnizat dumneavoastră companiei Bitdefender, abonamentul dumneavoastră va fi reînnoit automat cu treizeci (30) de zile înainte de expirarea perioadei și apoi anual contra unei taxe care nu depășește prețul curent al Bitdefender în acel moment, cu excepția prețurilor promoționale și a reducerilor. Trebuie să furnizați informații de actualitate, complete și exacte cu privire la contul de facturare.

Aveți obligația de a actualiza prompt toate informațiile pentru a păstra contul de facturare la zi, cu informații complete și exacte (de exemplu, dar fără a se limita la, modificarea adresei de facturare, a numărului cardului de credit sau a datei expirării cardului de credit); de asemenea, aveți obligația de a notifica imediat Bitdefender în cazul în care cardul dumneavoastră de credit este anulat (cum ar fi, dar fără a se limita la, cazurile de pierdere sau furt). În cazul în care nu transmiteți către Bitdefender oricare dintre informațiile menționate mai sus, sunteți de acord ca Bitdefender să continue să vă taxeze pentru orice abonament reînnoit în mod automat, cu excepția situației în care solicitați departamentului de Asistență pentru clienți al Bitdefender, folosind link-ul următor: http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (sau folosind orice alt număr local furnizat de entitatea Bitdefender respectivă din zona dumneavoastră) să nu reînnoiască abonamentul dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender în termen de cel puțin treizeci (30) de zile înainte de expirarea abonamentului dumneavoastră pentru Soluția Bitdefender, specificând că nu doriți ca abonamentul respectiv să fie reînnoit în mod automat.

Prezentul Contract va înceta în mod automat în cazul în care nu respectați aceste limitări sau orice alte cerințe specificate în prezentul. La încetarea sau expirarea acestui Contract, sunteți obligați să încetați folosirea Produsului Bitdefender și să distrugeți toate copiile Bitdefender și Documentația aferentă.

UPGRADE-URI. Dacă un software Bitdefender este etichetat ca upgrade, este necesar să dețineți un abonament corespunzător pentru a utiliza un produs identificat de Bitdefender ca fiind eligibil pentru upgrade pentru a utiliza Soluția Bitdefender. O Soluție Bitdefender etichetată ca upgrade înlocuiește și/sau completează produsul care a constituit baza pentru eligibilitatea dvs. pentru upgrade. Puteți utiliza produsul cu upgrade rezultat numai în conformitate cu termenii prezentului Contract de Abonament.

Dacă Soluția Bitdefender reprezintă un upgrade al unei componente a unui pachet de programe software care v-a fost furnizat sub forma unei singure Soluții Bitdefender, atunci aceasta poate fi utilizată sau transferată numai ca parte a acelui pachet individual de produse și nu poate fi separat pentru a fi utilizat de către un număr de utilizatori mai mare decât numărul total de utilizatori autorizați.

Termenii și condițiile acestui Contract de Abonament înlocuiesc și prevalează în fața oricăror alte înțelegeri care ar fi putut exista între dumneavoastră și Bitdefender privind produsul inițial sau produsul rezultat ca urmare a upgrade-ului. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea acestui contract sunteți de acord să primiți actualizări și upgrade-uri de software, care sunt transmise în mod automat de către Bitdefender.

NOTĂ IMPORTANTĂ. Prin utilizarea Soluției Bitdefender și acceptarea acestui Contract sunteți de acord să primiți, să instalați și să utilizați orice actualizări și upgrade-uri de software, care sunt transmise în mod automat de către Bitdefender.

Funcționalitatea Soluției Bitdefender poate fi păstrată numai în timpul Perioadei de abonament dacă toate actualizările și upgrade-urile primite sunt instalate imediat după primire. În cazul în care aceste actualizări și upgrade-uri sunt supuse unor taxe de abonament separate și suplimentare, BITDEFENDER vă va informa în prealabil cu privire la aceste taxe.

ACTUALIZĂRI. Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că sistemul dumneavoastră va fi utilizat pentru recepționarea si transmiterea de actualizări ale Produsului prin intermediul unui protocol de tip peer-to-peer. Protocolul va fi folosit exclusiv pentru transmiterea și recepționarea de actualizări Bitdefender pentru fișierele de semnături.

DREPTURI DE AUTOR. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de Soluția Bitdefender și toate drepturile de autor privind Soluția Bitdefender (incluzând, fără limitare, orice cod, imagini, fotografii, logo-uri, animații, conținut video, audio, muzică, text și „applet-uri” incluse în Soluția Bitdefender), materialele tipărite însoțitoare și orice copii ale software-ului Bitdefender sunt proprietatea Bitdefender, fiind de la sine înțeles că drepturile, titlurile și interesele legate de anumite software-uri ale unor terțe părți identificate în Condițiile de licențiere Open Source, conform versiunii publicate în secțiunea Despre a fiecărei Soluții Bitdefender, sunt deținute de proprietarii lor respectivi.

În ceea ce privește software-ul open source, se aplică următoarele dispoziții în măsura prevăzută în mod explicit în licențele respective, iar condițiile licențelor aplicabile (inclusiv, în special, domeniul de aplicare al licenței, precum și denunțarea garanțiilor și a obligațiilor) se vor aplica oricărui software terț aplicabil în locul prezentului Contract de abonament. Aceste Condiții de licență pentru terțe părți referitoare la respectivul software se regăsesc în locul indicat în software.

Recunoașteți că terța parte implicată este singura responsabilă pentru produsele sale, iar Bitdefender nu face nicio declarație sau garanție cu privire la aceste produse și nu își asumă nicio răspundere cu privire la acestea, iar dacă achiziționați sau utilizați oricare dintre aceste produse oferite de terți, produsele și utilizarea acestora de către dvs. vor cădea sub incidența oricăror contracte de licență, condiții de utilizare, politici de confidențialitate și/sau alți termeni și condiții impuse de terța parte.

Soluția Bitdefender este protejată prin legea drepturilor de autor și prin prevederi ale tratatelor internaționale. Prin urmare, trebuie să tratați soluția Bitdefender ca orice alt material protejat prin legea drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia materialele tipărite ce însoțesc soluția Bitdefender. Este necesar să produceți și să includeți toate notificările referitoare la drepturile de autor, în forma lor inițială, pentru toate copiile create, indiferent de suportul pe care există soluția Bitdefender sau forma acesteia.

Nu aveți dreptul de a efectua proceduri de inginerie inversă, de/recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, modifica, traduce sau efectua orice încercări de a descoperi codul sursă al Soluției Bitdefender sau principiile de funcționare, algoritmii, formatele de fișiere, codul de programare sau funcționalitatea Soluției Bitdefender, cu excepția cazului în care este permis altfel în conformitate cu legislația locală aplicabilă în cazul dumneavoastră.

Nu aveți dreptul de a permite unor terțe părți să beneficieze de Soluția Bitdefender, cu excepția cazului în care și în măsura în care acest lucru este permis în mod explicit prin condițiile de licențiere, identificate în Condițiile de licențiere pentru terți anexate, care reglementează utilizarea aplicațiilor terților. Nu puteți elimina niciun fel de notificări sau etichete referitoare la drepturile de autor referitoare la Bitdefender sau deținătorii legali ai acestora. Toate drepturile care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul document sunt rezervate de Bitdefender.

ÎN ACEST SENS, VĂ REAMINTIM CĂ ORICE REPRODUCERE, COMUNICARE A UNEI LUCRĂRI ȘI/SAU ORICE DIFUZARE A UNEI PRESTAȚII, A UNEI ÎNREGISTRĂRI AUDIO SAU VIDEO REALIZATE FĂRĂ AUTORIZARE POATE CONSTITUI O INFRACȚIUNE SAU O ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE AUTOR.

FEEDBACK. Este înțeles, recunoscut și convenit în mod expres faptul că veți oferi Bitdefender, indiferent dacă vi se solicită sau nu acest lucru în mod formal, sugestii, comentarii, recomandări și feedback rezonabile privind Soluția Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la, rapoarte privind erorile și rezultate ale testelor ce vizează testarea Soluției Bitdefender (denumite în continuare, în mod colectiv, „Feedback”).

Dacă transmiteți un astfel de Feedback către Bitdefender, acordați companiei Bitdefender următoarele drepturi exclusive, nelimitate, irevocabile, nesupuse drepturilor de autor, achitate integral, ce pot fi folosite la nivel global:

(i) să realizeze, utilizeze, copieze, modifice, vândă, distribuie, sub-licențieze și creeze lucrări derivate din Feedback ca parte din orice Soluție, tehnologie, serviciu, specificații sau alt fel de documentație Bitdefender (denumite în continuare, individual sau colectiv, „Soluțiile Bitdefender”);

(ii) să afișeze sau să efectueze public, să importe, transmite, distribuie, licențieze, oferi spre vânzare, vândă, închirieze copii ale Feedback-ului (și lucrările derivate din acesta) ca parte din Soluția Bitdefender;

(iii) să sub-licențieze, părților terțe aceste drepturi, inclusiv dreptul ca acestea să le sub-licențieze altor părți terțe; și

(iv) să sub-licențieze terților orice pretenții referitoare la orice brevete deținute de Dumneavoastră sau care pot fi licențiate de către Dumneavoastră care sunt încălcate în mod necesar de către un produs, o tehnologie sau servicii aparținând unor terți care utilizează, oferă o interfață cu, relaționează sau comunică cu feedback-ul sau porțiunea din acesta inclusă în orice Soluție, tehnologie sau serviciu Bitdefender.

Mai mult, garantați faptul că Feedback-ul transmis de dumneavoastră nu se supune niciunor condiții de licențiere în baza cărora i s-ar putea solicita companiei Bitdefender să se conformeze oricăror obligații suplimentare privind oricare dintre Soluțiile Bitdefender prevăzute într-un astfel de Feedback.

ASISTENȚA TEHNICĂ. Anumite caracteristici de asistență tehnică menționate în condițiile standard de asistență tehnică publicate de Bitdefender pe site-urile sale web vor fi oferite de Bitdefender pe durata abonamentului Soluției Bitdefender și pot include chat live cu un consultant din echipa de asistență tehnică și/sau asistență din partea unui consultant de asistență tehnică prin intermediul accesului de la distanță la dispozitivele în cauză.

În cazul în care vă sunt oferite aceste servicii, iar dumneavoastră decideți să accesați serviciul de Asistență tehnică, acesta va fi guvernat de următoarele condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi oferit la discreția Bitdefender fără nicio garanție de niciun fel.

Este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, soft-urilor înainte de a solicita Asistență tehnică. În timpul furnizării asistenței tehnice solicitate, există posibilitatea ca Bitdefender să decidă că problema tehnică nu intră în atribuțiile serviciului de Asistență tehnică. Bitdefender își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau termina orice serviciu de Asistență tehnică oferit.

FUNCȚIONALITATEA VPN. Soluția Bitdefender include caracteristica Bitdefender VPN, care vă permite să utilizați funcționalitatea VPN pentru a vă proteja confidențialitatea. Bitdefender VPN este limitată la un trafic de 200 MB pe zi pentru fiecare dispozitiv din abonamentul dvs. existent. Dacă doriți să beneficiați de un plan actualizat, care oferă trafic nelimitat și care permite selectarea diferitelor locații de server, este necesar să faceți upgrade la Bitdefender Premium VPN pentru un cost suplimentar.

Bitdefender Premium VPN este limitat la 10 sesiuni concomitente. Funcția VPN este un program de la terți care se licențiază pentru dumneavoastră sub licența respectivei părți terțe menționate în prezentul document. Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea și respectarea https://www.hotspotshield.com/terms/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN și cu https://www.hotspotshield.com/privacy/ pentru Bitdefender VPN și Bitdefender Premium VPN, termeni care se adaugă termenilor și condițiilor stipulați/te în prezentul Contract.

Nu puteți utiliza Bitdefender VPN într-o rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în mare parte într-o manieră care încalcă dreptul la viața privată, drepturile de autor sau drepturile la propria imagine, astfel cum este prevăzut în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (denumite în mod colectiv „Standardele internaționale privind drepturile omului”).

GARANȚIE LIMITATĂ. BITDEFENDER va menține utilitatea produsului BITDEFENDER în Perioada de abonament prin actualizări și upgrade-uri regulate în conformitate cu Documentația. Pentru o perioadă de treizeci de zile de la data livrării către dumneavoastră, BITDEFENDER garantează că mediile de stocare pe care este distribuit Bitdefender nu prezintă defecte. Singura dvs. cale de atac pentru încălcarea acestei garanții va fi aceea că Bitdefender, la alegerea sa, poate înlocui mediul de stocare defect în momentul primirii mediului de stocare deteriorat sau poate restitui banii plătiți pentru Bitdefender.

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL CONTRACT, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC SOLUȚIILE BITDEFENDER, ÎMBUNĂTĂȚIRILE, SERVICIILE DE MENTENANȚĂ SAU ASISTENȚĂ REFERITOARE LA ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) CARE ÎI SUNT FURNIZATE. PRIN PREZENTA, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDEREA ÎN MOD EXPRES PENTRU ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, PAGUBELE SAU PIERDERILE ASOCIATE FONDULUI COMERCIAL, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDERI DE DATE, DEFECTE SAU DEFECȚIUNI ALE DISPOZITIVELOR, NEADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, TITLURI, NON-INTERFERENȚĂ, ACURATEȚEA DATELOR, ACURATEȚEA CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRAREA SISTEMULUI ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI prin filtrarea, dezactivarea sau eliminarea software-ului acestor terțe părți, a spyware-ului, adware-ului, fișierelor de tip cookie, mesajelor e-mail, documentelor, reclamelor sau a altor elemente de acest gen, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REIES DIN STATUT, LEGE, CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR, OBICEIURI SAU PRACTICI, SAU UTILIZĂRI COMERCIALE.

Bitdefender acționează în numele furnizorilor și al partenerilor săi de marketing cu scopul de a declina responsabilitatea, exclude și/sau limita obligațiile, garanțiile și răspunderea prevăzute în acest Contract, dar numai în acest scop. Prevederile menționate mai sus vor fi puse în vigoare în conformitate cu legea aplicabilă.

Soluția Bitdefender, astfel cum este prevăzută în prezentul Contract, poate conține caracteristici și funcționalități care vă permit să protejați informațiile cu caracter sensibil aflate pe dispozitivul dumneavoastră. Vi se va solicita să specificați o parolă pentru a cripta și proteja aceste informații.

Sunteți conștient de faptul că funcțiile și caracteristicile pot sincroniza informații criptate între dispozitive, în funcție de solicitarea dumneavoastră. În cazul în care pierdeți sau uitați această parolă nu veți mai putea recupera informațiile criptate. Sunteți conștient de faptul că nivelul de criptare folosit de Soluția Bitdefender vă protejează informațiile împotriva utilizatorilor ce au cunoștințe de nivel mediu; totuși, luați cunoștință de faptul că această criptare poate fi spartă.

De asemenea, ați luat la cunoștință faptul că informațiile criptate nu pot fi decriptate în cazul în care unitatea de disc prezintă sectoare suspecte sau erori. Bitdefender nu își asumă responsabilitatea pentru accesarea informațiilor dumneavoastră confidențiale în cazul în care ați divulgat parola unei părți terțe sau nu ați depus eforturile necesare protejării acestor informații, a parolei, a răspunsurilor la întrebările asociate parolei și nici în cazul unei erori a utilizatorului.

DECLINAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE, RĂSPUNDEREA, ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează Bitdefender suportă toate riscurile pentru calitatea și performanța Soluției Bitdefender. În niciun caz BITDEFENDER nu va fi răspunzătoare pentru orice daune de orice fel, inclusiv, fără limitare, daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea, executarea sau livrarea Soluției Bitdefender, chiar dacă BITDEFENDER a fost informată cu privire la existența sau posibilitatea unor astfel de daune.

UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE ACHIZIȚIONARE PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSUL BITDEFENDER. Declinările și limitările stabilite mai sus se vor aplica indiferent dacă sunteți de acord să utilizați, evaluați sau testați Bitdefender.

Vă recomandăm să vă salvați frecvent datele. You shall at all times be under a duty to mitigate Your loss.IMPORTANT NOTICE TO USERS. ACEST SOFTWARE POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ O PERFORMANȚĂ SAU FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI,SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEMELE DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.

.

Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică cazurilor de răspundere legală obligatorie, în special răspunderea în temeiul legii privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru o garanție asumată și răspunderea pentru vătămarea intenționată sau din neglijență a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate. Orice drept statutar de a rezilia prezentul Contract din cauza unei încălcări culpabile de către BITDEFENDER nu va fi afectat.

BITDEFENDER nu garantează că Serviciile vor fi furnizate neîntrerupt sau fără erori sau că erorile vor fi remediate. BITDEFENDER nu garantează că soluția Bitdefender va corespunde cerințelor dumneavoastră.

Limitarea răspunderii în temeiul legilor germane și austriece. În ceea ce privește abonamentul achiziționat de utilizatorii individuali cu domiciliul în Germania sau Austria, se aplică următoarele limitări de răspundere: BITDEFENDER este considerată răspunzătoare numai în următoarele circumstanțe, indiferent de motivele juridice: (a) în cazul în care unul dintre reprezentanții săi legali, directori sau alți împuterniciți au acționat în mod intenționat sau din neglijență crasă;

b) în cazul unei încălcări culpabile a unei obligații contractuale esențiale; expresia „obligație contractuală esențială” descrie o obligație abstractă, a cărei îndeplinire reprezintă o condiție esențială pentru punerea corectă în aplicare a obligațiilor BITDEFENDER, fiind o obligație pe a cărei îndeplinire cealaltă parte s-ar putea baza, ca regulă generală.

În cazul unei încălcări din ușoară neglijență, răspunderea BITDEFENDER pentru pierderile financiare și daunele aduse proprietății este limitată la valoarea care poate fi prevăzută în mod obișnuit. Limitările de răspundere de mai sus nu se aplică cazurilor de răspundere legală obligatorie, în special răspunderea în temeiul legii privind răspunderea pentru produse, răspunderea pentru o garanție asumată și răspunderea pentru vătămarea intenționată sau din neglijență a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate.

Orice drept statutar de a rezilia prezentul Contract din cauza unei încălcări culpabile de către BITDEFENDER nu va fi afectat.

ACCEPTUL PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Poate fi necesar ca Bitdefender să vă trimită avize legale și alte comunicări referitoare la serviciile de subscriere la soft și întreținerea acestuia sau la utilizarea informațiilor pe care ni le puneți la dispoziție ("Comunicări"). Bitdefender va trimite Comunicări prin intermediul notificărilor din cadrul produsului sau prin e-mail trimis la principala adresă de e-mail înregistrată de către utilizator ori va posta Comunicări pe site-urile sale. Exprimându-vă acordul în legătură cu conținutul acestui Contract acceptați să primiți Comunicări exclusiv prin aceste mijloace electronice, recunoașteți și dovediți capacitatea dumneavoastră de a accesa Comunicările de pe Site-uri.

TEHNOLOGII DE COLECTARE A DATELOR Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau produse, tehnologii de colectare a datelor pentru a aduna informații tehnice (inclusiv fișiere suspecte), pentru a îmbunătăți produsele, furniza și adapta servicii conexe, preveni folosirea ilegală sau fără licență a produsului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea produselor cu potențial periculos.

Toate informațiile privind prelucrarea datelor personale pe parcursul utilizării soluției și serviciilor Bitdefender sunt specificate în Politica Bitdefender privind confidențialitatea. Prin acceptarea acestui Contract, vă exprimați acordul pentru colectarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu Politica privind confidențialitatea publicată în pagina: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html

Acceptând acest Contract, Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că tehnologia de securitate utilizată poate scana traficul într-un mod impersonal pentru a detecta programele malware și pentru a preveni daunele ce ar putea fi provocate de acestea. Dumneavoastră recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate aduce actualizări sau completări programului sau produsului, ce vor fi descărcate automat pe dispozitivul dumneavoastră.

Acceptând acest Contract, sunteți de acord să încărcați fișierele executabile cu scopul de a fi scanate de serverele Bitdefender. Aceste informații de pe computerul dumneavoastră pot fi trimise către Bitdefender numai cu permisiunea Dumneavoastră și nu vor fi transmise automat.

Informațiile sunt colectate de către Bitdefender în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului Bitdefender sau a datelor statistice. Aceste informații nu vor fi corelate cu problema întâlnită și cu niciun fel de date cu caracter personal sau informații care vă pot identifica personal.

Pe lângă informațiile de înregistrare a Soluției Bitdefender, Bitdefender trebuie să proceseze și să stocheze anumite informații cu privire la rețeaua și echipamentele Dumneavoastră pentru a vă oferi servicii de Mentenanță și alte servicii de asistență aferente. Cu scopul de a-și îmbunătăți produsele, Bitdefender poate încărca periodic informații preluate de la Soluția Bitdefender instalată referitoare la utilizarea produsului, programele malware sau fișierele potențial nedorite detectate și poate folosi traficul Serviciilor pentru a-și îmbunătăți bazele de date și tehnologia euristică.

Dumneavoastră sunteți de acord cu faptul că Bitdefender poate (i) folosi datele încărcate de Produsul Bitdefender instalat în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor; (ii) folosi datele încărcate în scopuri de analiză sau raportare, numai dacă astfel de întrebuințări nu duc la identificarea dumneavoastră și nu includ informații pe baza cărora pot fi identificate persoane fizice. Bitdefender își rezervă titlul, dreptul de proprietate și toate drepturile și beneficiile legate de proprietatea intelectuală sau produsul muncii rezultat din utilizarea și analizarea acestor informații.

Folosind Soluția Bitdefender, confirmați și sunteți de acord că Bitdefender poate colecta, dezvălui, stoca și analiza aceste informații în scopurile menționate mai sus.

Pentru a promova vigilența, detecția și prevenirea riscurilor asupra securității online, Bitdefender poate partaja anumite informații anonimizate cu organizațiile de cercetare și cu alți furnizori de software-uri de securitate.

Despăgubiri. Veți despăgubi, apăra și proteja Bitdefender, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi (denumiți în mod colectiv „Despăgubiți”) împotriva (i) oricăror costuri, cheltuieli, daune, răspunderi apărute și/sau acțiuni în justiție întreprinse împotriva oricăruia dintre Despăgubiți, inclusiv, fără limitare, onorariile juridice, care rezultă din comportamente ilegale și/sau încălcări ale drepturilor unor terțe părți și/sau (ii) orice daune pe care le-ați putea provoca prin utilizarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender.

FORȚA MAJORĂ. Niciuna dintre Părți nu va fi considerată răspunzătoare pentru o încălcare a Acordului dacă nu își poate îndeplini obligațiile ca urmare a unor calamități naturale, războaie, situații de urgență, greve, acte de terorism, probleme majore de funcționare a Internetului, indisponibilitatea materialelor sau orice alte motive sau situații care depășesc puterea sa rezonabilă de control; cu toate acestea, dacă astfel de motive sau situații persistă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, fiecare dintre Părți poate rezilia Acordul afectat de respective situație de forță majoră prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți.

Trebuie să respectați toate legile aplicabile din SUA și cele internaționale care reglementează exportul și re-exportul Soluțiilor Bitdefender, inclusiv Reglementările privind administrarea exportului din SUA, precum și restricțiile privind utilizatorii finali, utilizarea finală și destinația emise de SUA și de alte guverne.

Fără derogare de la generalitatea celor precedente: (i) declarați că nu faceți parte din lista persoanelor respinse, lista neconfirmată, lista entităților, lista specială a resortisanților, lista exclușilor din barou sau orice alte liste publicate de către Guvernul Statelor Unite și (ii) nu veți utiliza, exporta sau re-exporta Soluția Bitdefender către teritorii, destinații, companii sau persoane care încalcă embargourile sau sancțiunile comerciale ale SUA și UE. Veți despăgubi, veți apăra și veți proteja Bitdefender împotriva oricărei reclamații, solicitări, proces sau procedură judiciară și toate daunele, obligațiile, costurile Și cheltuielile generate de neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestei obligații.

Absența beneficiarilor terți. Prezentul Contract este destinat exclusiv dvs., Bitdefender SRL și celorlalte companii din Grupul Bitdefender, precum și agenților, licențiatorilor, reprezentanților, furnizorilor, distribuitorilor, resellerilor și altor parteneri de afaceri ai acestora. Nicio persoană care nu constituie o parte contractuală în prezentul Contract nu poate iniția vreo procedură legală în temeiul prezentului Contract ca beneficiar terț.

.

GENERAL. Prezentul Contract este guvernat de legile din România și de regulamentele și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei litigii ce ar putea reieși din prezentul Contract de abonament va aparține instanțelor din România. Nicio clauză a acestui Contract de abonament nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.

Prezentul Acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau țării dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să aveți alte drepturi cu privire la partea de la care ați obținut Soluția Bitdefender. Prezentul Contract nu modifică drepturile și obligațiile Dumneavoastră conferite în baza legislației statului sau țării Dumneavoastră dacă legislația națională nu permite acest lucru. Bitdefender și siglele Bitdefender sunt mărci înregistrate ale Bitdefender.

Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Abonamentul va fi revocat pe loc și fără notificare prealabilă în cazul încălcării oricăror termeni și condiții aplicabile. Nu veți avea dreptul la rambursare din partea Bitdefender sau a oricăror distribuitori sau reselleri Bitdefender ca urmare a revocării abonamentului.Termenii și condițiile privind confidențialitatea și restricțiile de utilizare rămân în vigoare chiar și după încetarea Contractului.

Bitdefender poate revizui aceste condiții în orice moment, iar condițiile revizuite se vor aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare ale Soluției Bitdefender, distribuite cu condițiile revizuite. Dacă oricare parte a acestor Condiții este considerată nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte condiții, care vor rămâne în vigoare.

Bitdefender își rezervă dreptul de a modifica, din când în când, denumirea Soluțiilor sale la discreția sa.

Prezentul Contract a fost redactat inițial în limba engleză.

Deși Bitdefender poate furniza versiuni traduse ale prezentului Contract, versiunea în limba engleză a prezentului Contract va fi versiunea care va prevala în cazul oricăror conflicte sau discrepanțe..

Fără a ține seama de faptul că acest Contract a fost redactat de către Bitdefender, confirmați că prezentul Contract constituie înțelegerea părților și este menit să fie interpretat în concordanță cu obiectul acestuia și activitățile avute în vedere, precum și cu termenii și condițiile Contractului. Niciuna dintre părți nu se supune vreunei reguli de interpretare strictă cu privire la prezentul Contract.

Adresa de contact a BITDEFENDER: Strada Orhideelor, nr 15A, Towers Building, etajele 9-12, sector 6, București, România; telefon: 40-21-206.34.70 sau Fax: 40-21-264.17.99; adresă de e-mail: [email protected] bitdefender.com