Politică de confidențialitate pentru site-urile web Bitdefender Versiunea 4.0, adoptată la data de 13.05.2021

Prezentul document prezintă care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm, cum și unde le putem utiliza, cum le protejăm, cine are acces la acestea, cu cine le partajăm și cum le puteți corecta.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de toate site-urile sau conturile de Internet care sunt gestionate de Bitdefender. În cazul în care utilizați produsele și serviciile noastre, consultați politicile noastre specifice de confidențialitate în cazul în care utilizați Soluții pentru companii sau pentru acasă.

1. Informații generale

S.C. BITDEFENDER S.R.L. (denumită în cele ce urmează Bitdefender), cu sediul social în București, Sectorul 6, Șos. Orhideelor, nr. 15A, Orhideea Towers Building, etajele 9-12, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20427/2005, cod fiscal RO18189442, e-mail privacy@bitdefender.com procesează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană de protecție a datelor (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal - Reglementarea UE 2016/679). Ofițerul nostru însărcinat cu protecția datelor cu caracter personal poate fi găsit la următoarele date de contact - Biroul Bitdefender pentru protecția datelor cu caracter personal – dpo@bitdefender.com, telefon: 4021 -206.34.70

Bitdefender oferă produse și servicii de securitate a datelor. Scopul nostru este acela de a garanta securitatea informațiilor și a rețelelor prin furnizarea unor produse și servicii de calitate în aceste domenii, respectând în același timp confidențialitatea și datele personale ale clienților, utilizatorilor de Internet și partenerilor de afaceri.

În acest scop, colectăm numai datele cu caracter personal care sunt necesare pentru scopurile specificate, depunând cele mai bune eforturi.

Datele cu caracter personal, conform definiției din legislația europeană (GDPR – Regulamentul 2016/679 înseamnă:

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

În acest context, Bitdefender prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri principale:

 • Administrarea și securitatea site-urilor
 • Pentru a răspunde solicitărilor și comentariilor dumneavoastră
 • Marketing pentru nevoile proprii ale Bitdefender.
 • Analiză statistică și studii de piață;

2. Datele cu caracter personal colectate

Bitdefender poate colecta date cu caracter personal de la utilizatori în patru moduri diferite:

 1. furnizate în mod direct de un utilizator;
  - furnizate în mod indirect de site-urile sale, precum:
 2. datele referitoare la trafic înregistrate de serverele care găzduiesc site-urile noastre;
 3. cookie-uri, care pot partaja anumite informații personale.

2.1. Date cu caracter personal furnizate în mod direct de un utilizator – spre exemplu, atunci când completați un formular de pe un site sau postați un comentariu pe blogul nostru, este posibil să vă solicităm numele, prenumele și/sau adresa de e-mail, astfel încât să vă putem contacta pentru a vă furniza versiuni actualizate, notificări sau pentru a vă putea furniza servicii de asistență.

Toate aceste date sunt utilizate pentru a vă putea contacta cu privire la solicitarea dumneavoastră specifică sau, în cazul în care v-ați abonat la buletinul nostru informativ sau la mesajele comerciale, în scopuri de marketing. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de consimțământul persoanei vizate referitor la primirea informațiilor respective sau la abonarea la buletinul nostru informativ.

Durata prelucrării se întinde până la momentul în care sunt trimise informațiile și solicitarea de respectat, la care se adaugă o perioadă de 30 de zile, necesară pentru a ne asigura că nu mai este nevoie de alte mesaje de monitorizare.

În ceea ce privește abonarea dumneavoastră la buletinul nostru informativ sau la mesaje comerciale, vom menține comunicarea cu dumneavoastră până în momentul în care vă retrageți consimțământul sau dacă nu ne-ați mai trimis mesaje prin e-mail în ultimii 5 ani.

Este posibil, de asemenea, să vă trimitem mesaje de monitorizare în cazul în care ați introdus datele cu scopul de a ne cumpăra produsele sau serviciile, dar nu ați finalizat întregul proces de achiziție. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6 (1) b al GDPR – aplicarea de măsuri, la solicitarea persoanei vizate, înainte de a încheia un contract. Aceste date sunt păstrate pe o perioadă maximă de 30 de zile, cu excepția situației în care finalizați procesul de achiziție, caz în care este posibil ca datele să fie păstrate mai mult timp, în scopul punerii în executare a contractului pe care l-ați semnat.

2.2. Datele referitoare la trafic – atunci când un utilizator accesează un site, acesta dezvăluie în mod automat anumite informații, precum adresa IP, data și ora accesării sau site-ul prin intermediul căruia ați accesat site-urile Bitdefender. Bitdefender, ca orice administrator de site-uri, poate înregistra acest tip de informații pe o perioadă limitată. De asemenea, utilizăm alte servicii externe de analiză a traficului, precum Google Analytics, Adobe Analytics.

Toate aceste date sunt utilizate exclusiv pentru îmbunătățirea site-ului sau în scopuri statistice, dar și pentru a ne îmbunătăți serviciile web și pentru a garanta securitatea acestora. Majoritatea acestor date sunt utilizate doar ca date agregate. Datele sunt păstrate doar atât timp cât sunt necesare în aceste scopuri. Temeiul juridic care stă la baza colectării este interesul legitim de a îmbunătăți site-ul în scopul garantării siguranței site-ului dumneavoastră. Durata prelucrării este de 1 an de la data accesării.

2.3. Cookie-uri - Pentru a oferi o experiență personalizată utilizatorilor noștri, este posibil ca Bitdefender să utilizeze cookie-uri pentru a înlesni memorarea și urmărirea preferințelor dumneavoastră. Cookie-urile pot fi folosite, de asemenea, în scopuri de optimizare a site-ului sau în scopuri de marketing.

Spre exemplu, utilizăm cookie-uri proprietare în scopuri de identificare sau de comunicare, de exemplu pentru a ne aminti limba dumneavoastră, sesiunile de comunicare sau setările, dar și alte detalii necesare pentru o funcționare corectă a site-ului nostru.

Este posibil să utilizăm uneori servicii externe Bitdefender care pot plasa cookie-uri ale unor terți pe site-urile Bitdefender pe care navigați; acestea sunt plasate în scopuri de marketing, analiză a traficului și partajare pe platforme de socializare, după cum este indicat pe site.

Majoritatea browser-elor sunt configurate astfel încât să accepte în mod automat cookie-uri. Totuși, puteți decide să reinstalați browser-ul sau să îl configurați astfel încât să vă anunțe de fiecare dată când este plasat un cookie sau chiar astfel încât să poată refuza cookie-uri. În cazul în care browser-ul dumneavoastră este configurat astfel încât să nu permită instalarea tuturor cookie-urilor, este posibil ca anumite secțiuni ale site-ului nostru să nu fie afișate în mod corect.

În cazul în care doriți să refuzați cookie-urile, accesați setările browser-ului dumneavoastră pentru a șterge sau a bloca cookie-urile sau pentru a instala plug-in-uri care includ această funcție. Setările actuale depind de browser-ul pe care îl utilizați:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari - https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Puteți utiliza, de asemenea, extensii ale unor terți în browser care să blocheze cookie-urile intruzive. Următoarele extensii par să fie cele mai populare pe piață în acest moment (în ordine alfabetică): AdBlock Plus, Ghostery, Privacy Badger sau uBlock.

Temeiul juridic pentru colectarea datelor este consimțământul acordat, care este obținut prima dată când accesați site-ul nostru web dintr-un anumit browser. Ulterior, veți avea de asemenea posibilitatea de a renunța la cookie-urile pe care le utilizăm, dar și de a citi mai multe informații referitoare la acestea și la scopul acestora. În cazul în care doriți să renunțați la cookie-uri, vă informăm că vă înregistrăm preferințele referitoare la cookie-uri; prin urmare, dacă ștergeți toate cookie-urile dumneavoastră, vă vom solicita din nou să ne transmiteți care este preferința dumneavoastră.

Durata prelucrării acestor date este de maxim 50 de luni, în funcție de fiecare setare a cookie-urilor.

3. Protejarea Datelor cu caracter personal

Deoarece suntem lider în domeniul serviciilor de securitate a informației, confidențialitatea și protejarea datelor sunt de maximă importanță pentru noi. Accesul la datele cu caracter personal colectate este limitat doar la angajații Bitdefender și la împuterniciții care trebuie să aibă acces la aceste informații. Toate politicile referitoare la securitatea informațiilor ale Bitdefender dețin certificarea ISO 27001.

Bitdefender poate recurge la alte societăți IT pentru a prelucra datele cu caracter personal colectate. Aceste societăți sunt considerate împuternicite și au obligații contractuale stricte de a păstra confidențialitatea datelor prelucrate și de a oferi cel puțin același nivel de securitate ca Bitdefender. Împuterniciții au obligația de a nu permite terților să prelucreze date cu caracter personal în numele Bitdefender și de a accesa, de a utiliza și/sau de a păstra datele în deplină siguranță și confidențiale.

Bitdefender poate găzdui date cu caracter personal în Uniunea Europeană sau în orice altă jurisdicție care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art. 45 din GDPR) sau alte mijloace de protecție corespunzătoare, inclusiv Condiții Contractuale Standard (art. 46.2 din GDPR).

Având în vedere obligațiile de confidențialitate și cerințele referitoare la securitate, informațiile specifice care fac referire la nume și detaliile fiecărui operator utilizat vor fi transmise doar autorităților competente.

Sunt utilizate următoarele tipuri de împuterniciți:

 1. servicii de găzduire în UE și Statele Unite ale Americii;
 2. mesaje transmise prin intermediul canalelor de suport în UE și Statele Unite ale Americii;
 3. servicii de marketing (inclusiv marketing prin e-mail) în UE și în Statele Unite ale Americii.

Accesul la anumite secțiuni ale site-urilor Bitdefender este protejat printr-un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă. Bitdefender nu va solicita niciodată parola contului dumneavoastră prin intermediul unui mesaj sau apel telefonic. Vă recomandăm să nu dezvăluiți parola niciunei persoane care vă solicită acest lucru. Dacă este posibil, vă recomandăm de asemenea să vă deconectați din contul de servicii online după fiecare sesiune. De asemenea, vă recomandăm să închideți fereastra browserului după navigare sau după ce ați utilizat serviciile Bitdefender.

Din păcate, transferul de date pe Internet nu poate fi sigur în proporție de 100%. Prin urmare, în pofida eforturilor noastre de a proteja datele cu caracter personal, Bitdefender nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de utilizator decât în momentul în care informațiile se află pe serverele noastre. Transmiterea oricăror informații se face pe propriul dumneavoastră risc.

4. Cine are acces la datele cu caracter personal

În principiu, Bitdefender nu va dezvălui terților date cu caracter personal cu privire la utilizatorii săi, cu excepțiile menționate mai sus.

În mod excepțional, Bitdefender poate dezvălui datele cu caracter personal autorităților competente, la solicitarea legală a acestora, conform legilor aplicabile sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile și interesele clienților noștri și ale Bitdefender.

5. Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal

Conform legislației de protecție a datelor aplicabile în Uniunea Europeană, persoanele vizate trebuie să aibă dreptul de a accesa datele, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, de formulare a unor obiecții cu privire la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul acordat, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul social al Bitdefender menționat mai sus sau prin e-mail la adresa privacy@bitdefender.com

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă.

6. Data publicării

Politica de confidențialitate a fost adoptată la data menționată în titlul documentului și va fi modificată de fiecare dată când este necesar, fără notificare prealabilă sau viitoare cu privire la modificările respective. Noua versiune va intra în vigoare atunci când este publicată pe site-ul web și va fi marcată în mod corespunzător. Prezentul document este disponibil la adresa https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-bitdefender-websites.html.

Bitdefender participă la Adobe Marketing Cloud Device Cooperative pentru a înțelege mai bine modul în care utilizați unele dintre site-urile web și aplicațiile noastre la nivelul diferitelor dispozitive pe care le utilizați și pentru a vă oferi experiențe personalizate. Aflați mai multe despre modul în care Adobe face acest lucru și cum vă puteți retrage din acest program.