Contract de licență și prestări servicii pentru Soluțiile pentru companii

Acest Contract de Licență și Servicii pentru Soluțiile Bitdefender (“Contractul”) reprezintă un contract legal între Bitdefenderși Dumneavoastră, pentru utilizarea software-ului Bitdefender și inițializarea serviciilor și oricăror servicii furnizate de Bitdefender (“Soluțiile Bitdefender”).

1. DEFINIȚII..

Dumneavoastră” se referă la o persoană fizică sau o entitate care a semnat prezentul Contract și a comandat Soluțiile și/sau serviciile Bitdefender de la Bitdefender sau resellerii ori distribuitorii săi autorizați.

Contractul“ este contractul legal între Bitdefender și Dumneavoastră în vederea utilizării Soluțiilor Bitdefender.

Un angajat sau alt agent, inclusiv un distribuitor sau un contractant care instalează sau înregistrează Soluția Bitdefender, al acestei entități trebuie să fie reprezentant al entității și trebuie să accepte acest Contract în numele entității respective înainte de a utiliza Soluția Bitdefender. Vă rugăm să tipăriți acest Contract și să salvați o copie electronică.

Afiliat” înseamnă orice entitate pe care Dvs., după caz, o dețineți sau controlați, direct sau indirect, și orice societate-mamă care deține sau controlează și oricare dintre societățile controlate de societatea-mamă. În sensul prezentei definiții, prin „control” se înțelege dreptul de proprietate directă sau indirectă asupra unui procent de peste cincizeci la sută (50%) din drepturile de vot (reprezentând dreptul de vot pentru alegerea administratorilor sau a altei autorități de administrare) în cadrul unei entități.

Soluție beta" înseamnă orice Soluție de evaluare și orice altă soluție marcată sau desemnată ca versiune de testare beta, indiferent dacă plata a fost sau nu efectuată

Soluție Bitdefender” înseamnă software și servicii Bitdefender identificate în documentele tranzacției și inițializarea serviciilor, și pot include mijloace media conexe, materiale tipărite și documentație, precum și orice actualizări software și asistență tehnică.

Documentație” înseamnă materiale explicative în format fizic, electronic sau online, care însoțesc Soluțiile Bitdefender.

Actualizare”” înseamnă o actualizare a datelor sau a software-ului de detecție care este pusă periodic la dispoziția dumneavoastră, la discreția exclusivă a Bitdefender, dar care exclude orice actualizări comercializate și licențiate în schimbul unui tarif separat.

Upgrade” înseamnă orice optimizare sau îmbunătățire a Soluției Bitdefender care este pusă periodic la dispoziția dumneavoastră, la discreția exclusivă a Bitdefender, dar care exclude orice software și/sau upgrade-uri comercializate și licențiate în schimbul unui tarif separat.

Utilizator” înseamnă un angajat, consultant independent sau altă persoană fizică din cadrul entității dumneavoastră care utilizează, are acces la sau beneficiază de Soluția Bitdefender licențiată pentru dumneavoastră.

2. ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI.

Înregistrarea necesită un cont Bitdefender valabil care să includă o adresă de e-mail valabilă pentru a primi Actualizările, Upgrade-urile, alte notificări și o licență de produs valabilă. Contul Bitdefender este obligatoriu pentru utilizarea Soluției Bitdefender, după cum este specificat în Documentația produsului.

Pentru toate Produsele Bitdefender Solutions cu excepția Bitdefender Security for AWS, procesul de înregistrare necesită o serie de produs valabilă disponibilă în documentația tranzacției furnizată de distribuitorul Bitdefender sau de resellerul de la care ați achiziționat Produsul Bitdefender.

Această metodă de control asigură funcționarea Soluției Bitdefender exclusiv pe Calculatoare, mașini virtuale și dispozitive mobile licențiate în mod corespunzător și furnizarea serviciilor către utilizatori licențiați. Contul Bitdefender vă este necesar pentru activarea caracteristicilor online, după cum este specificat în Documentația produsului.

Bitdefender Security for AWS este un serviciu pe bază de abonament, oferit de Bitdefender clienților Amazon EC2.

Dacă achiziționați direct de la Bitdefender, pentru facturarea lunară trebuie să aveți un cont de Plăți Amazon la care să aveți asociat un card de credit valabil. Nu v-a fost transmisă sau nu este necesar să utilizați o cheie de licență.

Caracteristicile și condițiile Soluției Bitdefender sunt prezentate pe site-ul Bitdefender, în magazinul online sau în documentația de tranzacție aplicabilă.

Datele furnizate (nume, adresă email, parolă) în timpul setării inițiale, dacă sunt colectate, vor fi utilizate ca și denumire de cont, iar dumneavoastră veți avea posibilitatea de a alege dacă doriți să beneficiați de servicii și/sau conform cărora puteți utiliza anumite funcții ale Soluției Bitdefender. Puteți modifica parola în orice moment după instalarea produsului iar Bitdefender chiar vă recomandă acest lucru.

3. DREPTURI DE LICENȚĂ ȘI RESTRICȚII.

După acceptarea de către Bitdefender a comenzii dumneavoastră, după plata tarifului de către dumneavoastră și după primirea plății respective de către Bitdefender, Bitdefender vă acordă dreptul limitat, neexclusiv și netransferabil de a utiliza Soluția Bitdefender pe care ați comandat-o exclusiv pentru activitățile dumneavoastră interne, inclusiv pentru Afiliații dumneavoastră, și, conform condițiilor prezentului contract, inclusiv comanda și documentația produsului. Puteți permite Utilizatorilor dumneavoastră să folosească Soluțiile Bitdefender în acest scop și dumneavoastră vă asumați răspunderea pentru respectarea de către aceștia a prevederilor prezentului contract în ceea ce privește o astfel de utilizare.

Puteți instala sau utiliza Soluțiile Bitdefender și inițializa serviciile pe oricât de multe dispozitive este necesar, cu limitarea impusă de numărul total de utilizări ale licenței specificat în comandă. În funcție de produsul achiziționat, veți avea dreptul la licență pe calculatoare fizice, mașini virtuale, instanțe Amazon EC2 și/sau căsuțe de e-mail Exchange, conform documentelor de cumpărare.

Puteți folosi o copie a Soluției Bitdefender pe un singur dispozitiv. Dacă în comanda primită de la distribuitorul autorizat sau resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender este specificat un număr de copii și/sau dispozitive mai mare (Numărul permis), aveți dreptul de a copia Soluția Bitdefender în conformitate cu specificațiile respective. Puteți face o copie de rezervă a Soluției Bitdefender sau o copie în scopuri de arhivare; Dacă Soluția Bitdefender acceptă mai multe platforme și limbi, dacă primiți Soluția Bitdefender pe mai multe medii de stocare, dacă primiți mai multe copii, sau dacă primiți Soluția Bitdefender împreună cu alt software, numărul total de dispozitive pe care pot fi instalate toate versiunile Soluției Bitdefender nu poate depăși Numărul permis.

În timpul procesului de instalare, Soluția Bitdefender poate dezinstala sau dezactiva alte produse de securitate, în cazul în care aceste produse sau caracteristici nu sunt compatibile cu Soluția Bitdefender.

Soluția Bitdefender este protejată de tratatele și legile internaționale privind drepturile de autor, precum și de celelalte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Soluția Bitdefender este oferită sub licență, nu vândută. Prezentul contract vă oferă anumite drepturi de utilizare a Soluției Bitdefender.

Restricții cu privire la licență. În conformitate cu prezentul Contract, nu aveți dreptul de a transfera sau sublicenția Soluția Bitdefender unei alte persoane sau entități; nu aveți dreptul de a închiria, oferi în sistem de leasing, împrumuta, licita sau revinde Soluția Bitdefender, nici de a modifica, traduce sau crea lucrări derivate, efectua proceduri de inginerie inversă, decompila sau dezasambla Soluția Bitdefender, integral sau parțial, sau de a încerca alte metode pentru a reconstrui sau descoperi codul sursă sau al obiectelor, sau ideile, algoritmii, formatele de fișiere, interfețele de programare sau de interoperabilitate subiacente (sau, dacă legea permite o astfel de acțiune, sunteți de acord să transmiteți o notificare scrisă prealabilă de cel puțin 90 de zile); nu aveți dreptul de a utiliza Software-ul Bitdefender pentru a furniza servicii unor terțe părți sau permite utilizarea de către orice terță parte sau accesul oricărei terțe părți la Soluția Bitdefender, cu excepția contractanților sau a consultanților care acționează în numele dumneavoastră. Nu aveți dreptul de a permite terților să beneficieze de utilizarea sau funcționalitățile Soluției sau Serviciilor Bitdefender prin intermediul timesharing, al unui birou de servicii sau a altui aranjament. Nu aveți dreptul de a elimina notificările sau etichetele privind proprietatea Soluției Bitdefender sau de a dezvălui rezultatele oricăror teste de referință ale oricărui program fără consimțământul scris prealabil al Bitdefender. Dacă Bitdefender furnizează Soluția Bitdefender (i) în format integrat, încorporat sau încărcat pe un dispozitiv hardware fizic sau (ii) în format disponibil pentru descărcare pe un dispozitiv hardware fizic desemnat, atunci licența este limitată la utilizarea exclusiv pe acel dispozitiv. În plus, nu aveți dreptul de a: (a) modifica, bloca, eluda sau interfera în vreun fel cu orice metodă de autentificare, cheie de licență sau alte măsuri de securitate din cadrul Soluției Bitdefender.

Trebuie să obțineți toate drepturile și permisiunile necesare din partea Utilizatorilor dumneavoastră pentru a utiliza Soluția Bitdefender.

Vă rugăm să consultați documentația de vânzare și site-ul Bitdefender pentru a vă informa cu privire la restricțiile de utilizare aplicabile pentru diferitele categorii de stații de lucru.

4. LICENȚA DE EVALUARE ȘI LICENȚA BETA.

Dacă soluția Bitdefender vă este furnizată în scop de evaluare și aveți un acord de evaluare cu Bitdefender pentru soluția Bitdefender, drepturile dumneavoastră de a evalua Soluția Bitdefender vor fi în conformitate cu clauzele acordului de evaluare respectiv. Dacă nu aveți un acord de evaluare cu Bitdefender pentru Soluția Bitdefender și Soluția Bitdefender vă este furnizată în scop de evaluare, secțiunea 3 - DREPTURI DE LICENȚĂ ȘI RESTRICȚII se înlocuiește cu următorii termeni și condiții. Bitdefender vă acordă o licență neexclusivă, temporară, gratuită și netransferabilă pentru utilizarea Soluției Bitdefender exclusiv în vederea evaluării interne într-un mediu non-producție. Această licență de evaluare încetează (i) la sfârșitul perioadei de evaluare prestabilite, dacă în soluția Bitdefender există o perioadă de evaluare prestabilită, sau (ii) în treizeci (30) de zile de la data instalării inițiale a Soluției Bitdefender („Perioada de evaluare”). Soluția Bitdefender nu poate fi transferată și este furnizată „CA ATARE”, fără nicio garanție de orice natură. Dumneavoastră sunteți singura persoană responsabilă pentru luarea unor măsuri adecvate în vederea creării unor copii de siguranță ale sistemului dumneavoastră și a altor măsuri de securitate pentru a preveni pierderea de fișiere sau date. Soluția Bitdefender poate conține un mecanism de dezactivare automată, care împiedică utilizarea acesteia după o anumită perioadă de timp. La expirarea Perioadei de evaluare, trebuie să încetați utilizarea Soluției Bitdefender și să distrugeți toate copiile Soluției Bitdefender. Altfel, se vor aplica toți ceilalți termeni și condiții din prezentul Contract în ceea ce privește evaluarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender.

Dacă sunteți utilizator al unei versiuni beta, puteți utiliza Soluția Bitdefender în scopul testării într-un mediu non-producție pe o perioadă maximă de treizeci (30) de zile de la data descărcării Soluției Bitdefender („Perioada beta”).

În Perioada de evaluare sau Perioada beta, veți avea dreptul la asistență tehnică prin internet sau e-mail în țara în care vă aflați, precum și la Actualizări, dacă este cazul, fără nicio garanție de niciun fel.

DISPOZIȚIILE PREZENTEI SECȚIUNI SE APLICĂ ÎN LOCUL SECȚIUNII 1 PRIVIND SOLUȚIILE DE EVALUARE ȘI BETA.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, SOLUȚIA BITDEFENDER FOLOSITĂ ÎN SCOPURI DE EVALUARE SAU SOLUȚIILE BETA VĂ SUNT OFERITE FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BETA

SOFTWARE-UL BETA LICENȚIAT PRIN PREZENTA POATE CONȚINE DEFECTE, IAR SCOPUL PRINCIPAL AL ACESTEI LICENȚE BETA DE TESTARE ESTE DE A PRIMI FEEDBACK CU PRIVIRE LA PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI ȘI, ÎN CONSECINȚĂ, DE A IDENTIFICA DEFECTELE. RECOMANDAREA NOASTRĂ ESTE SĂ VĂ PROTEJAȚI DATELE IMPORTANTE, SĂ ACȚIONAȚI CU PRUDENȚĂ ȘI SĂ NU VĂ BAZAȚI PE O FUNCȚIONARE CORECTĂ, PE PERFORMANȚELE SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU PE DOCUMENTAȚIA CONEXĂ.

Dreptul de utilizare a Soluției Bitdefender expiră la finalul Perioadei de Evaluare sau în cazul încălcării oricărora dintre prevederile prezentului Contract. La finalul Perioadei de Evaluare, trebuie să ștergeți sau să distrugeți toate copiile Soluției Bitdefender și ale documentației și să suspendați utilizarea Serviciilor. Drepturile și obligațiile care vă revin în baza prezentului Contract se vor aplica și după finalul Perioadei de Evaluare.

5. TERMEN DE LICENȚĂ.

Pentru toate Soluțiile Bitdefender, cu excepția Bitdefender Security for AWS, veți primi Soluția Bitdefender în baza abonamentului achiziționat și veți avea anumite drepturi de a utiliza Soluția Bitdefender pe perioada Licenței/Abonamentului, care vor începe la data instalării inițiale a Soluției Bitdefender indiferent de numărul de copii pe care aveți dreptul să le folosiți și vor rămâne valabile pe perioada de timp stabilită în Documentație sau comanda aplicabilă de la Bitdefender sau distribuitorul ori resellerul de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender. Există posibilitatea ca Soluția Bitdefender să fie dezactivată automat la sfârșitul Perioadei de licențiere, iar Dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio caracteristică sau actualizare de conținut a Soluției Bitdefender.

Pentru Bitdefender Security for AWS, cu abonament lunar, veți primi Soluția Bitdefender cât timp plătiți abonamentul. Dacă nu plătiți abonamentul lunar, contul dumneavoastră va fi suspendat.

De asemenea, dacă nu respectați în continuare prevederile prezentului Contract, acceptați că nu veți avea niciun drept de a utiliza Soluția Bitdefender și sunteți de acord să dezinstalați și să nu suspendați imediat utilizarea Soluției Bitdefender dacă nu respectați prevederile prezentului Contract.

Bitdefender își rezervă dreptul de a înceta perioada de asistență pentru produsele sale sau o versiune a produselor sale sau de a înceta furnizarea Produselor sau a caracteristicilor Produselor. Politicile de încetare a perioadei de asistență sunt publicate pe site-ul Bitdefender și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-end-of-life-policy-statement-982.html

Pentru evitarea oricărei neclarități, pentru licențele de evaluare și soluțiile beta, Bitdefender nu va avea nicio altă obligație față de dumneavoastră în afară de transmiterea unei notificări prealabile în cazul încetării prezentului Contract ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a dispozițiilor contractuale.

6. ACTUALIZĂRI.

Prin acceptarea prezentului Contract, în timpul Perioadei de abonament, recunoașteți și sunteți de acord că un sistem de tip server, la alegerea dumneavoastră, instalat în rețeaua dumneavoastră, poate fi folosit pentru primirea și distribuirea Actualizărilor Soluției Bitdefender. Protocolul necesar nu va fi utilizat în alt scop decât pentru transmiterea și primirea actualizărilor Bitdefender ale produselor și fișierelor de semnături. Dacă nu utilizați un server local de Actualizare, Bitdefender vă oferă posibilitatea de a descărca actualizările direct din rețeaua de distribuire a conținutului Bitdefender. Unele actualizări, precum actualizările de semnături, remedierile de erori sau actualizări mai mici vor fi descărcate automat pe dispozitivul dumneavoastră, iar actualizările de importanță majoră vor necesita intervenția dumneavoastră în interfață.

Trebuie să fiți la zi cu plata taxelor pentru Soluților Bitdefender sau să aveți un abonament activ, după caz, pentru a putea primi Actualizări sau Upgrade-uri.

7. TITLUL DE PROPRIETATE.

Toate drepturile care nu sunt stabilite expres în prezentul Contract sunt rezervate de Bitdefender.

Soluția Bitdefender poate funcționa sau interfera cu aplicații software sau alte tehnologii care sunt licențiate de terțe părți către Bidefender, care nu aparțin Bitdefender, însă pentru care Bitdefender deține drepturile necesare pentru a vă acorda o licență. Sunteți de acord cu următoarele: veți utiliza astfel de aplicații software aparținând unor terțe părți în conformitate cu prezentul Contract; niciun licențiator terț nu vă acordă garanții, nu formulează condiții, angajamente sau declarații de orice tip, implicite sau explicite, ca urmare a prezentului Contract sau a utilizării de către dumneavoastră a unui astfel de software terț; software-ul aparținând terțelor părți poate fi licențiat în baza condițiilor de licență care vă acordă drepturi suplimentare sau conțin restricții suplimentare în ceea ce privește astfel de materiale, în afara celor prevăzute în prezentul Contract, iar aceste drepturi de licență și restricții suplimentare sunt descrise sau există un link către acestea în Documentația aplicabilă sau chiar în Produs. Pentru evitarea oricăror neclarități, astfel de drepturi și/sau restricții suplimentare se aplică software-ului aparținând unor terțe părți pe principiul autonom; nicio dispoziție a licențelor emise de terțe părți nu va afecta utilizarea de către dumneavoastră a Soluțiilor Bitdefender în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract. Condițiile de licențiere pentru programele open source sunt publicate în secțiunea Despre a fiecărei Soluții Bitdefender.

În ceea ce privește software-ul open source, se aplică următoarele dispoziții în măsura prevăzută în mod explicit în licențele respective, iar condițiile licențelor aplicabile (inclusiv, în special, domeniul de aplicare al licenței, precum și denunțarea garanțiilor și a obligațiilor) se vor aplica oricărui software terț aplicabil în locul prezentului Contract de abonament. Aceste Condiții de licență pentru terțe părți referitoare la respectivul software se regăsesc în locul indicat în software.

FEEDBACK.Este înțeles, recunoscut și convenit în mod expres faptul că veți oferi, indiferent dacă vi se solicită sau nu acest lucru în mod formal, sugestii, comentarii, recomandări și feedback rezonabile pentru Soluția Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la rapoarte privind erorile și rezultate ale testelor ce vizează testarea Soluția Bitdefender (denumite în continuare, în mod colectiv, „Feedback”). Dacă transmiteți Feedback către Bitdefender, acordați companiei următoarele drepturi exclusive, nelimitate, irevocabile, nesupuse drepturilor de autor, achitate integral, ce pot fi folosite la nivel global: (i) să realizeze, utilizeze, copieze, modifice, vândă, distribuie, sub-licențieze și creeze lucrări derivate din Feedback ca parte din orice produs, tehnologie, serviciu, specificații sau alt fel de documentație Bitdefender (denumite în continuare, individual sau colectiv, „Soluțiile Bitdefender”); (ii) să afișeze sau să efectueze public, să importe, transmite, distribuie, licențieze, oferi spre vânzare, vândă, închirieze copii ale Feedback-ului (și lucrările derivate din acesta) ca parte din Soluția Bitdefender; (iii) să sub-licențieze, părților terțe aceste drepturi, inclusiv dreptul ca acestea să le sub-licențieze altor părți terțe; (iv) să sub-licențieze părților terțe orice pretenții și brevete deținute de Dvs. care sunt încălcate în mod necesar de către un produs terț, tehnologie sau servicii care utilizează, interferează sau comunică cu feedback-ul sau porțiunea din acesta inclusă în orice Soluție, tehnologie sau serviciu Bitdefender. Mai mult, garantați faptul că Feedback-ul transmis de dumneavoastră nu este supus nici unor termeni de licență care ar putea solicita companiei Bitdefender să se conformeze oricăror obligații adiționale privind Soluțiile Bitdefender care ar cuprinde acest Feedback.

8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ. SERVICII

Asistența tehnică pentru Soluția Bitdefender este inclusă pe perioada licenței/abonamentului. Anumite caracteristici de asistență tehnică pot fi oferite de către Bitdefender prin intermediul distribuitorilor pe perioada abonamentului pentru Soluția Bitdefender, după cum este precizat pe site-ul web Bitdefender. Asistența tehnică cade sub incidența următoarelor condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi furnizat fără niciun fel de garanție. Este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, software-urilor înainte de a solicita Asistență tehnică.

Asistență standard. Termenii și condițiile de asistență tehnică standard pentru Bitdefender Gravityzone Enterprise sunt precizați aici: http://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html

Servicii disponibile contra cost:

Servicii profesionale: Dacă achiziționați aceste servicii, efectuarea acestora va fi în conformitate cu Acordul privind nivelul serviciilor, disponibil la următoarea adresă: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Service-Level-Agreement-for-Professional-Services.v1.1.pdf.

Servicii de suport tehnic premium:Dacă achiziționați aceste servicii, efectuarea acestora va fi în conformitate cu Politica de asistență pentru companii, disponibilă la adresa: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

Servicii MEDR: Dacă achiziționați aceste servicii, efectuarea acestora va fi în conformitate cu Termenii și condițiile disponibile la următoarea adresă: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Terms_and_Conditions_for_accessing_Bitdefender_GravityZon_%20Managed_Endpoint_Detection_and_Response_Service_MEDR_v1.1.pdf

Bitdefender își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta oricare dintre serviciile de asistență tehnică la discreția sa în cazul în care dumneavoastră vă încălcați obligațiile. Politicile de asistență tehnică pot fi modificate la discreția Bitdefender; cu toate acestea, Bitdefender nu va reduce în mod semnificativ nivelul serviciilor furnizate pentru programele suportate în perioada pentru care taxele aferente serviciului de asistență tehnică au fost plătite. Este necesar să parcurgeți politicile publicate pe site-urile web înainte de a încheia documentul de comandă pentru serviciile în cauză. Dacă intenționați să beneficiați de orice servicii profesionale, atunci este necesar să semnați cu Bitdefender un acord de execuție separat. Aceste condiții nu se aplică pentru soluțiile de evaluare și cele beta.

9. CONFIDENȚIALITATE.

Niciuna dintre părți nu va divulga informații confidențiale și/sau brevetate care aparțin celeilalte părți, cu excepția cazului în care părțile respective au convenit acest lucru în scris. Informațiile confidențiale se limitează la termenii și prețurile prevăzute în prezentul Contract și toate informațiile sunt clar identificate ca fiind confidențiale. Această obligație nu se aplică informațiilor primite care: (i) sunt sau devin cunoscute de către beneficiar fără obligația de a păstra confidențialitatea acestora; (ii) sunt sau devin cunoscute publicului larg, care nu se datorează niciunei acțiuni sau omiteri din partea destinatarului, sau (iii) sunt dezvoltate independent de către beneficiar fără a utiliza informațiile confidențiale sau brevetate. În cazul în care oricare dintre părți trebuie să divulge informații confidențiale și brevetate în temeiul legii, partea în cauză va informa cealaltă parte cu privire la obligația de divulgare. Fiecare dintre Părți acceptă să păstreze confidențialitatea reciprocă a informațiilor confidențiale pe o perioadă de trei ani de la data divulgării. De asemenea, fiecare dintre noi suntem de acord să dezvăluim informații confidențiale numai acelor angajați sau agenți care au nevoie să cunoască informațiile respective și care sunt obligați să le protejeze împotriva dezvăluirii neautorizate. Nimic nu va împiedica niciuna dintre părți să dezvăluie termenii sau prețurile prevăzute în prezentul Contract sau în comenzile transmise în temeiul prezentului Contract în cadrul oricărei acțiuni în justiție care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract.

10. GARANȚII. DECLINAREA RĂSPUNDERII.

Bitdefender garantează că Produsul Bitdefender va fi furnizat într-o manieră profesională, conform standardelor industriei. Bitdefender vă garantează lipsa oricărui defect de material și manoperă în ceea ce privește codificarea programului software de pe suportul de distribuire a Produsului Bitdefender, precum și faptul că Produsul Bitdefender se conformează în mod substanțial cu Documentația acestuia pentru o perioadă de nouăzeci (90) de zile de la data cumpărării licenței sau a codului de activare („Perioada de garanție”)

Garanția nu se aplică dacă (i) Produsul nu a fost utilizat în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract și Documentația; (ii) problema a fost cauzată de neaplicarea de către dumneavoastră a Actualizărilor, Upgrade-urilor sau a oricărei alte acțiuni sau instrucțiuni recomandate de către Bitdefender, (iii) problema rezultă din orice cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către Bitdefender.

Dacă Bitdefender primește o notificare în scris cu privire la încălcarea garanției pe parcursul Perioadei de garanție, întreaga răspundere a Bitdefender și singura dumneavoastră metodă de remediere va fi (la alegerea Bitdefender): (i) de a corecta, repara sau înlocui Soluția Bitdefender într-o perioadă de timp rezonabilă, sau (ii) de a autoriza rambursarea taxelor după înapoierea Produselor însoțite de dovada achiziționării. Orice produse de schimb vor beneficia de garanție pentru restul perioadei de garanție inițiale.

Bitdefender vă va despăgubi și vă va proteja de orice pretenție a unei terțe părți potrivit căreia utilizarea sau posesia de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender în conformitate cu termenii și condițiile Contractului ar încălca orice brevet, marcă comercială sau drept de autor aparținând unei terțe părți.

Obligația Bitdefender menționată mai sus nu se aplică în cazul programelor software, serviciilor, secțiunilor sau componentelor acestora care: (i) nu sunt furnizate de Bitdefender; (ii) sunt utilizate într-o manieră neautorizată în mod explicit conform prezentului Contract sau Documentației însoțitoare; (iii) sunt realizate în conformitate cu specificațiile dumneavoastră; (iv) sunt modificate de altcineva în afară de Bitdefender, dacă așa-zisa încălcare are legătură cu o astfel de modificare; (V) sunt combinate cu alte produse, procese sau materiale, iar așa-zisa încălcare nu ar exista decât în cazul respectivei combinații; sau (vi) în cazul în care continuați așa-zisa încălcare după ce ați fost notificat cu privire la aceasta și vi s-au pus la dispoziție modificări care ar fi evitat așa-zisa încălcare.

În cazul în care o instanță competentă consideră că Soluția Bitdefender constituie o încălcare, Bitdefender va întreprinde, la alegerea sa, una dintre următoarele măsuri: (i) va obține dreptul de a continua utilizarea sa; (ii) va modifica Soluția Bitdefender astfel încât utilizarea sa să nu mai constituie o încălcare; (iii) va înlocui Soluția Bitdefender cu produse foarte similare ca funcționalitate și performanță; sau (iv) dacă niciuna dintre alternativele anterioare nu este disponibilă pentru Bitdefender în mod rezonabil, Bitdefender va rambursa în mod proporțional partea nefolosită a Soluției Bitdefender.

Părțile pot solicita despăgubiri în temeiul acestei prevederi, cu condiția: (a) de a notifica în termen de zece (10) zile privind orice pretenție formulată sau orice procedură judiciară demarată împotriva acestora; (b) de a asigura părții care oferă despăgubirea controlul exclusiv asupra apărării și soluționării (cu condiția ca eventuala înțelegere să exonereze partea despăgubită de orice răspundere în chestiunea respectivă); (c) de a pune la dispoziție toate informațiile disponibile și de a oferi asistență în mod rezonabil; și (d) de a nu fi soluționat anterior prin compromis sau înțelegere o astfel de pretenție.

ACEASTĂ SECȚIUNE STABILEȘTE ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A BITDEFENDER ȘI DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV DE DESPĂGUBIRE ÎN CAZUL FORMULĂRII UNOR PRETENȚII DE ÎNCĂLCARE SAU ÎNSUȘIRE ILEGALĂ.

BITDEFENDER NU GARANTEAZĂ CĂ SOLUȚIA BITDEFENDER VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ. BITDEFENDER NU GARANTEAZĂ CĂ PROGRAMELE VOR FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI SAU ÎN MOD NEÎNTRERUPT, SAU CĂ BITDEFENDER VA CORECTA TOATE ERORILE PROGRAMELOR. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGE, ACESTE GARANȚII SUNT EXCLUSIVE ȘI NU EXISTĂ ALTE GARANȚII SAU CONDIȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE ȘI UTILIZARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

ACEASTĂ SOLUȚIE BITDEFENDER POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTATĂ SAU DESTINATĂ UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ O PERFORMANȚĂ SAU FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEASTĂ SOLUȚIE BITDEFENDER NU ESTE DESTINATĂ UTILIZĂRII ÎN OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEMELE DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.

CU EXCEPȚIA CELOR PRECIZATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL CONTRACT, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC PRODUSELE, ÎMBUNĂTĂȚIRILE, ÎNTREȚINEREA SAU SUPORTUL LEGAT DE ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) SAU SERVICII FURNIZATE. BITDEFENDER DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE ALE VANDABILITĂȚII, DAUNELE PENTRU PIERDEREA DE FOND DE COMERȚ, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE DATE, REZULTATE FALS POZITIVE SAU FALS NEGATIVE, DEFECTĂRI SAU ERORI ALE APARATELOR, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLULUI, NON-INTERFERENȚEI, ACURATEȚEI DATELOR, A CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRĂRII SISTEMULUI ȘI NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI PRIN FILTRAREA, DEZACTIVAREA SAU ÎNDEPĂRTAREA SOFTULUI ACESTORA, A APLICAȚIILOR SPYWARE, ADWARE, A FIȘIERELOR COOKIE, MESAJELOR E-MAIL, DOCUMENTELOR, RECLAMELOR SAU A ALTORA DE GENUL, INDIFERENT DACĂ ACEASTA REIESE DIN STATUT, LEGE, FUNCȚIONARE SAU COMERȚ.

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU SALVAREA UNOR COPII DE REZERVĂ ALE TUTUROR DATELOR ȘI VEȚI LUA MĂSURILE CORESPUNZĂTOARE PENTRU PROTEJAREA UNOR ASTFEL DE DATE. BITDEFENDER NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE ÎN CAZUL PIERDERII SAU DETERIORĂRII DATELOR.

Bitdefender acționează în numele partenerilor săi în scopul limitării răspunderii, excluderii și/sau limitării obligațiilor, garanțiilor și răspunderii conform prezentului Contract. Prevederile menționate mai sus vor fi puse în vigoare în conformitate cu legea aplicabilă.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU NEMATERIALE, PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, DATE SAU UTILIZAREA DATELOR. RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A BITDEFENDER PENTRU ORICE DAUNE CE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL CONTRACT SAU COMANDA DUMNEAVOASTRĂ, SUB FORMĂ DE CONTRACT SAU PREJUDICIU, SAU PRIN ORICE ALTE MIJLOACE, VA FI LIMITATĂ LA VALOAREA SUMELOR PLĂTITE DE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE BITDEFENDER PENTRU SOLUȚIA SAU SERVICIILE BITDEFENDER DEFECTE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT, AȘA CUM SUNT SPECIFICATE ÎN COMANDA DUMNEAVOASTRĂ. UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE, DECI CELE MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE ACHIZIȚIONARE PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU SOLUȚIA BITDEFENDER.

BITDEFENDER NU LIMITEAZĂ ȘI NU EXCLUDE RĂSPUNDEREA SA PENTRU (i) DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚĂ GRAVĂ, (ii) ACTE FALSE, SAU (iii) ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

11. COMUNICĂRI ELECTRONICE.

Bitdefender va poate expedia notificări legale și alte comunicări despre Software și serviciile de Abonament de întreținere sau despre utilizarea de către noi a informațiilor pe care ni le furnizați ("Comunicări"). Bitdefender va expedia Comunicări prin intermediul notificărilor din interiorul produselor sau prin e-mail la adresa de e-mail primară înregistrată a utlizatorului sau va posta Comunicările pe Site-urile sale. Baza legală pentru expedierea acestor comunicări este reprezentată de prezentul contract (pentru comunicările tranzacționale) și interesul legitim de marketing cu clienții actuali (pentru comunicările comerciale)

12. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & GDPR.

Toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării Soluției și serviciilor Bitdefender sunt specificate în Politica de confidențialitate a Bitdefender. Prin acceptarea acestui Contract, înțelegeți că ați fost notificat(ă) cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate aferentă Soluțiilor pentru companii, publicată pe: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.htmlși Notificarea privind datele cu caracter personal pentru Contactele de afaceri ale Clienților sau Partenerilor, publicată pe: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-personal-data-notice-for-business-contacts-of-the-clients-or-partners.html

În ceea ce privește datele personale colectate de către Soluția Bitdefender de la Utilizatorii dumneavoastră și legislația aplicabilă privind protecția datelor care guvernează această relație, în conformitate cu legislația UE aplicabilă cu privire la protecția datelor (GDPR – Legislația Generală privind Protecția Datelor), Bitdefender împreună cu dumneavoastră sunteți controlori comuni.

Bitdefender acționează ca un controlor de date în legătură cu datele personale colectate prin intermediul produselor și serviciilor sale vândute către/prin intermediul Clienților Corporativi numai în scopul asigurării securității informației și rețelei, inclusiv activități de asistență în acest scop (numai în cazuri specifice, atunci când activitățile de asistență sunt incluse în contractul specific cu Bitdefender). Utilizatorii pot fi de asemenea controlori de date, în relație cu datele personale la care pot avea acces prin intermediul produselor și serviciilor Bitdefender cu scopul de a asigura securitatea informației și rețelei. Pentru orice alte scopuri potențiale pe care utilizatorii de Business le pot decide intern în nume propriu, Clienții Corporativi și Furnizorii de Servicii (și Clienții acestora) acționează în calitate de controlori de date separați și independenți, colectând date personale din altă sursă, însemnând produse și servicii Bitdefender.

Controlorii comuni vor fi fiecare responsabili, independent și separat, pentru respectarea prevederilor GDPR, inclusiv pentru procesarea legală a datelor personale, informarea utilizatorilor serviciului cu privire la utilizarea datelor lor personale, securitatea datelor personale și asigurarea datelor lor personale de către utilizatorii serviciului, conform Acordului Controlorilor Comuni disponibil aicihttps://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Joint-Controllers-Arrangement.pdf

13. TEHNOLOGII.

Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau produse, tehnologii de colectare a datelor pentru a aduna informații tehnice (inclusiv fișiere suspecte), pentru a îmbunătăți produsele, furniza și adapta servicii conexe conform ultimelor trenduri ale industriei, preveni folosirea ilegală sau fără licență a produsului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea produselor cu potențial periculos.

Acceptați că Bitdefender poate utiliza astfel de informații în cadrul serviciilor furnizate în legătură cu produsul și pentru a preveni și opri programele dăunătoare care rulează pe aparatul dumneavoastră.

Acceptând acest Contract, recunoașteți și sunteți de acord că tehnologia de securitate utilizată poate scana traficul într-un mod impersonal pentru a detecta codurile malware și pentru a preveni daunele care pot fi provocate acestea.

Recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate aduce actualizări sau suplimentări programului sau computerului, ce vor fi descărcate automat pe dispozitivul dumneavoastră. Acceptând acest Contract, sunteți de acord ca unele fișiere executabile considerate potențial periculoase să poată fi transmise către serverele Bitdefender pentru a fi scanate.

Bitdefender își rezervă dreptul de a colecta anumite informații din calculatorul pe care este instalat, în funcție de modulele și serviciile pe care le-ați activat în Soluția dumneavoastră Bitdefender. Astfel de informații pot face referire la potențialele riscuri de securitate, precum și la URL-urile site-urilor web accesate pe care Soluția și Serviciile Bitdefender le consideră potențial frauduloase. URL-urile pot conține informații personale identificabile pe care un site potențial fraudulos poate încerca să le obțină fără permisiunea dumneavoastră. Astfel, sunteți de acord ca anumite module, servicii și componente ale Produsului să colecteze date din sistemele dumneavoastră în scopul evaluării și îmbunătățirii capacității produselor Bitdefender de a detecta comportamentele periculoase, site-urile potențial frauduloase și alte riscuri de securitate Internet. Bitdefender utilizează, de asemenea, tehnologii Cloud brevetate pentru a efectua scanarea pentru anumite URL-uri, fișiere sau e-mail-uri transmise de pe sistemele dumneavoastră.

14. DREPTURI DE VERIFICARE.

Bitdefender poate verifica utilizarea de către dumneavoastră a Soluției Bitdefender pentru a se asigura că utilizarea de către dumneavoastră este conformă cu Documentația aplicabilă. Verificările se vor efectua după transmiterea unei notificări prealabile într-un interval de timp rezonabil și pe durata programului normal de lucru, dar nu mai des decât o dată pe an, cu excepția cazului în care s-a identificat o discrepanță semnificativă în cursul unei examinări prealabile. De asemenea, sunteți de acord să puneți în aplicare măsuri de protecție la nivel intern pentru a împiedica orice copiere, distribuire, instalare, utilizare sau accesare neautorizată a Soluției Bitdefender. Totodată, sunteți de acord să păstrați evidențe suficiente care să ateste respectarea de către dumneavoastră a prezentului Contract și, la cererea companiei Bitdefender, să furnizați și certificați date și/sau rapoarte bazate pe astfel de înregistrări, care să evidențieze atât numărul de copii (în funcție de produs și versiune), cât și arhitecturile de rețea, care au legătură în mod rezonabil cu abonamentul dumneavoastră și instalarea Soluției Bitdefender.

15. FORȚĂ MAJORĂ.

Niciuna dintre Părți nu va fi considerată răspunăzătoare pentru o încălcare a Acordului dacă nu își poate îndeplini obligațiile ca urmare a unor calamități naturale, războaie, situații de urgență, greve, acte de terorism, probleme majore de funcționare a Internetului, indisponibilitatea materialelor sau orice alte motive sau situații care depășesc puterea sa rezonabilă de control; cu toate acestea, dacă astfel de motive sau situații persistă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, fiecare dintre Părți poate rezilia Acordul afectat de respective situație de forță majoră prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți.

16. PREVEDERI GENERALE..

Dacă vă aflați în Statele Unite sau Canada, prezentul Contract face obiectul legislației Statului Florida, SUA, iar jurisdicția revine tribunalelor din districtul Broward. Dacă vă aflați în Marea Britanie, Australia sau Noua Zeelandă, prezentul Contract va face obiectul legislației din Marea Britanie, iar jurisdicția revine tribunalelor din Reading. Dacă vă aflați în Țările de Jos, Belgia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia sau Suedia, prezentul Contract face obiectul legislației din Olanda, iar jurisdicția revine tribunalelor din Haga. Dacă vă aflați în Germania sau Austria, prezentul Contract face obiectul legislației din Germania, iar jurisdicția revine tribunalelor din München. Dacă vă aflați într-o altă țară europeană, în Africa, Orientul Mijlociu sau Asia, prezentul Contract face obiectul legislației din România, iar jurisdicția revine tribunalelor din București.

Nicio clauză a acestui Contract nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.

Prezentul Contract specifică anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau a țării dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să dispuneți o serie de drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender. Prezentul Contract nu modifică drepturile sau obligațiile dumneavoastră conferite prin legislația statului sau a țării dumneavoastră dacă legislația statului sau a țării dumneavoastră nu permite acest lucru..

Bitdefender își rezervă dreptul de a coopera în cadrul oricărui proces legal, acțiune de aplicare a legii sau orice altă anchetă guvernamentală legată de utilizarea de către dumneavoastră a Soluției și Serviciilor Bitdefender. Acest lucru înseamnă că Bitdefender, în urma unei citații, poate furniza documente și informații relevante unui tribunal, forțelor de ordine sau unei anchete guvernamentale.

Bitdefender și simbolurile Bitdefender sunt mărci înregistrate ale BITDEFENDER. Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.

Bitdefender își rezervă dreptul de a cesiona prezentul Contract la discreția sa. Nu puteți cesiona prezentul Contract fără acordul prealabil în scris din partea Bitdefender.

BITDEFENDER poate revizui acești termeni în orice moment, iar termenii revizuiți se vor aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare ale Soluției Bitdefender, distribuite cu termenii revizuiți. Dacă oricare parte a acestui Acord este va fi considerată nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta valabilitatea restului termenilor, care vor rămâne în vigoare. În cazul controverselor sau neconcordanțelor dintre traducerile acestor termeni în alte limbi, va prevala versiunea în limba engleză publicată de BITDEFENDER.

Adresa de contact a BITDEFENDER: Strada Orhideelor, nr 15A, Towers Building, etajele 9-12, sector 6, București, România; telefon: 40-21-206.34.70 sau Fax: 40-21-264.17.99; adresă de e-mail:[email protected]