CONTRACT DE LICENȚĂ

ANUNȚ PENTRU TOȚI UTILIZATORII: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT

DESCHIZÂND ACEST PACHET, RUPÂND SIGILIUL, SELECTÂND "SUNT DE ACORD", "OK", "CONTINUĂ", "DA" SAU INSTALÂND SAU FOLOSIND SOFTWARE-UL ÎN ORICE MOD, ÎNSEAMNĂ CĂ AȚI ÎNȚELES ÎN TOTALITATE ȘI ACCEPTAȚI TERMENII ACESTUI CONTRACT. În cazul în care Software-ul este descărcat de pe magazinele app. mobile (contra cost sau ca versiune de evaluare), prezentul Acord este acceptat în mod implicit și se va constitui un contract în momentul în care selectați butonul "Sunt de acord", "OK" sau "Da" sau dacă selectați căsuța din partea inferioară înainte de descărcare sau instalare.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI CONTRACT NU INSTALAȚI SAU ACCESAȚI SOFTWARE-UL, NU MAI FOLOSIȚI SOFTWARE-UL ȘI CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL SAU SERVICIUL PENTRU CLIENȚI PENTRU A AFLA CUM PUTEȚI PRIMI BANII ÎNAPOI, ACEST LUCRU FIIND POSIBIL PE O PERIOADĂ DE MAXIM TREIZECI (30) DE ZILE DE LA DATA CUMPĂRĂRII.

Prezentul Contract de licență reprezintă un acord de natură juridică încheiat între dumneavoastră, ca persoană fizică și Bitdefender pentru utilizarea Software-lui Bitdefender, identificat mai sus, care include software-ul propriu-zis și servicii pentru dispozitivele dvs., și care poate include, de asemenea, mediile aferente de stocare a informațiilor, materiale tipărite și documentație online și electronică (denumite în continuare "Software Bitdefender"). Toate acestea sunt protejate de legislația și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Prin instalarea, copierea sau utilizarea Software-lui Bitdefender, acceptați termenii acestui Contract.

ÎNREGISTRARE SOFTWARE

Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul de a vă înregistra programul software Bitdefender BOX („Programul software”). Pentru înregistrare aveți nevoie de o adresă de e-mail valabilă pentru instalarea și utilizarea Programului software. Garantați faptul că sunteți proprietarul legal al Serviciului de Internet care este furnizat în locuința dumneavoastră, acolo unde Programul software va fi instalat și unde aveți dreptul legal de a vă crea un cont.

Garantați faptul că ați obținut acordul părților administrate de a le monitoriza dispozitivele, de a obține rapoarte referitoare la site-urile periculoase care au fost blocate, de a obține locațiile dispozitivelor lor și de a efectua acțiuni la distanță care ar putea limita sau bloca utilizarea dispozitivelor acestora

Recunoașteți faptul că, prin instalarea acestui Program software și prin conectarea produsului Bitdefender BOX la rețeaua dumneavoastră, este posibil să observați o scădere a calității conectivității la Internet sau o pierdere a acesteia. Programul software este utilizat pentru un dispozitiv de rețea care este conectat la alte dispozitive de rețea din locuința dumneavoastră. Recunoașteți faptul că dispozitivele dumneavoastră conectate pot să nu răspundă și/sau își pot pierde funcționalitatea ca rezultat al faptului că dumneavoastră utilizați Programul software.

Dumneavoastră, în calitate de administrator, aveți dreptul de a monitoriza propriile dispozitive, de a localiza dispozitive pe hartă, de a aplica setări de blocare a ecranelor, de a curăța dispozitivele, de a scana traficul aferent tuturor dispozitivelor conectate și de a proteja și de a gestiona dispozitivele la distanță, inclusiv de a efectua actualizări ale sistemului, de a curăța dispozitivele și de a bloca amenințările și exploatările care vizează dispozitivele administrate din interiorul sau din afara rețelei de acasă. Bitdefender nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune care rezultă din pierderea confidențialității sau a datelor cauzată în detrimentul dumneavoastră.

Contractul face referire la Programul software Bitdefender BOX pentru care vi s-a acordat o licență, inclusiv la documentația conexă și la orice upgrade sau actualizare a aplicațiilor și a programului software care se bazează pe echipamentele hardware care v-au fost livrate conform abonamentului achiziționat sau la orice contract de service conex, după cum este definit acesta în documentație, precum și la orice copie a acestor elemente. Garanția pentru echipamentele hardware este furnizată separat în cadrul pachetului primit cu ocazia achiziției inițiale – Garanție pentru echipamentele hardware.

Produsul Bitdefender BOX include, pe lângă Programul software, un dispozitiv hardware care este instalat și gestionat prin intermediul aplicațiilor mobile. Programul software garantează siguranța traficului realizat dinspre și către toate dispozitivele conectate. Programul software care se află pe dispozitivele administrate se conectează la o infrastructură de tip server pentru a trimite informații referitoare la starea dispozitivului și pentru a executa comenzi trimise din aplicațiile de administrare.

Programul Software vă poate permite să urmăriți locațiile dispozitivelor, să blocați dispozitivele și/sau să ștergeți toate datele disponibile de pe dispozitivele conectate. Nu aveți dreptul de a utiliza serviciile pentru a obține acces neautorizat, pentru a încărca, a transmite și a transfera date sau informații către Bitdefender sau către terți prin niciun mijloc. Sunteți de acord cu faptul că utilizarea de către dumneavoastră a Programului software va respecta orice legi care sunt aplicabile în cazul dumneavoastră.

ACORDAREA LICENȚEI

Programul software este protejat de legile referitoare la drepturile de autor și de tratatele internaționale referitoare la drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate referitoare la proprietatea intelectuală. Programul software este acordat prin licență, nu este vândut. Prezentul Contract vă acordă doar anumite drepturi de a utiliza Programul software. Bitdefender își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția situației în care legea aplicabilă vă acordă mai multe drepturi în pofida acestei limitări, puteți utiliza Programul software doar după cum este permis în mod expres în prezentul Contract. Bitdefender vă acordă, prin prezenta, doar dumneavoastră următoarea licență de a utiliza Programul software, care este neexclusivă, limitată, neatribuibilă, netransferabilă, care nu poate fi sub-licențiată și care face obiectul plății redevențelor.

Veți avea anumite drepturi de a utiliza Programul software pe parcursul Perioadei de licență, care va începe la data instalării inițiale de către dumneavoastră a Programului software și care va cuprinde perioada stabilită în Documentație sau în documentația aplicabilă referitoare la tranzacție care v-a fost furnizată de distribuitorul sau de revânzătorul Bitdefender de la care ați obținut Programul software. Programul software poate fi dezactivat în mod automat la finalul Perioadei de licență, iar dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio actualizare referitoare la caracteristicile sau la conținutul Programului software. Puteți utiliza Programul software pentru o singură rețea WiFi dintr-o locuință.

Pe parcursul procesului de instalare, Programul software poate dezinstala sau dezactiva funcționalitatea router-ului dumneavoastră pentru a permite compatibilitatea cu Programul software. Prin acceptarea prezentului Contract, vă asumați faptul că Programul software poate modifica funcționalitatea router-ului dumneavoastră pentru a permite compatibilitatea cu Programul software.

TERMEN DE LICENȚĂ

Veți beneficia de anumite drepturi de a utiliza Programul software pe parcursul Perioadei de licență, care va începe la data instalării inițiale de către dumneavoastră a Programului software și care va cuprinde perioada stabilită în Documentație sau în documentația aplicabilă referitoare la tranzacție care v-a fost înmânată de distribuitorul sau de revânzătorul Bitdefender de la care ați obținut Programul software. Programul software poate fi dezactivat în mod automat la finalul Perioadei de licență, iar dumneavoastră nu veți avea dreptul de a primi nicio actualizare referitoare la caracteristicile sau la conținutul Programului software.

În cazul în care ați convenit să permiteți revânzătorului Bitdefender să reînnoiască în mod automat abonamentul dumneavoastră la Programul software prin utilizarea unui număr de card de credit valabil pe care l-ați transmis către revânzătorul Bitdefender de la care ați achiziționat Programul software, abonamentul dumneavoastră va fi reînnoit în mod automat cu treizeci (30) de zile înainte de expirarea termenului limită și la fiecare termen ulterior, la un tarif care nu va depăși prețul valabil la moment respectiv stabilit de Bitdefender, cu excepția tarifelor promoționale și a reducerilor. Aveți obligația de a transmite informații actuale, complete și exacte pentru facturare.

În cazul în care Programul software este achiziționat online, adresa de e-mail utilizată pentru a finaliza achiziția trebuie să fie cea pe care ați folosit-o pentru a înregistra Programul software înainte de instalare. Recunoașteți faptul că Programul software va fi activat la confirmarea achiziției și că reînnoirea Programului software este aplicată contului utilizat pentru achiziție.

Aveți obligația de a actualiza prompt toate informațiile pentru a păstra contul de facturi la zi, complet și exact (informații precum, fără a se limita la, modificarea adresei de facturare, numărul cardului de credit sau data expirării cardului de credit); de asemenea, aveți obligația de a transmite fără întârziere revânzătorilor Bitdefender locul de unde ați achiziționat Programul software, în cazul în care cardul dumneavoastră de credit este anulat (cum ar fi, fără a se limita la, cazurile de pierdere sau furt). În cazul în care nu transmiteți oricare dintre informațiile menționate mai sus, sunteți de acord ca revânzătorii Bitdefender de la care ați achiziționat Programul software să continue să vă taxeze pentru orice abonament reînnoit în mod automat, cu excepția situației în care solicitați departamentului de Asistență pentru clienți al Bitdefender, folosind link-ul următor: http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (sau folosind orice alt număr local furnizat de revânzătorii Bitdefender respectivi din zona dumneavoastră) să nu reînnoiască abonamentul dumneavoastră pentru Programul software într-un termen de cel puțin treizeci (30) de zile înainte de expirarea abonamentului dumneavoastră pentru Programul software, transmițându-le că nu doriți ca abonamentul respectiv să fie reînnoit în mod automat. Prezentul Contract va fi reziliat în mod automat în cazul în care nu respectați oricare dintre limitările sau cerințele descrise în prezentul document. La rezilierea sau la expirarea prezentului Contract, aveți obligația de a înceta să utilizați Programul software și de a distruge toate copiile programului Bitdefender și ale Documentației.

ACTUALIZĂRI DE PRODUS

În cazul în care Programul software este etichetat ca fiind un upgrade, trebuie să dețineți o licență corespunzătoare pentru a putea utiliza Programul software care este identificat de BITDEFENDER ca fiind eligibil pentru upgrade-ul respectiv. Un Program software etichetat ca reprezentând un upgrade înlocuiește și/sau completează Programul software care a reprezentat baza alegerii dumneavoastră pentru upgrade-ul respectiv. Puteți utiliza respectivul Program software care a făcut obiectul unui upgrade doar în conformitate cu clauzele prezentului Contract de licență. În cazul în care Programul software este un upgrade al unei componente dintr-un pachet de programe software pentru care ați obținut licență, un singur Program software poate fi utilizat și transferat doar ca parte a respectivului pachet software unic și nu poate fi împărțit pentru a fi utilizat de alte persoane. Clauzele și condițiile noului contract de licență înlocuiesc și au întâietate față de orice acorduri anterioare care au existat între dumneavoastră și BITDEFENDER cu privire la Programul software original sau la Programul software care a făcut obiectul unui upgrade.

DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile, titlurile și interesele referitoare la Programul software, precum și orice drepturi de autor care fac referire la Programul software (inclusiv, fără a se limita la orice cod, imagini, fotografii, logo-uri, animații, secvențe video sau audio, muzică, text și „mini-aplicații" incluse în Programul software), materialele imprimate conexe, precum și orice copii ale Programului software sunt deținute de Bitdefender, fiind convenit faptul că drepturile, titlurile și interesele care fac referire la anumite programe software ale terților identificate în Clauzele referitoare la licențele terților sunt deținute de proprietarii acestora. Programul software este protejat de legile referitoare la drepturile de autor și de prevederile din tratatele internaționale. Prin urmare, aveți obligația de a considera Programul software ca orice material care face obiectul drepturilor de autor. Nu aveți dreptul de a copia sau de a reproduce niciun material care însoțește Programul software. Aveți obligația de a prezenta și de a include toate notificările referitoare la drepturile de autor în forma lor originală pentru toate copiile create, indiferent de suportul sau de forma în care se regăsește Programul software. Nu aveți dreptul de a sub-licenția, închiria, vinde, concesiona sau partaja licența Bitdefender. Nu puteți aplica tehnici de inginerie inversă, recompila, dezasambla, crea lucrări derivate, traduce și nu puteți încerca în niciun caz să descoperiți codul sursă al Programului software, cu excepția situației în care și doar dacă acest lucru este permis în mod explicit în clauzele de licențiere, identificate în Clauzele referitoare la licențele terților care guvernează utilizarea programelor software deținute de terți.

CLAUZE REFERITOARE LA LICENȚELE TERȚILOR

Unele părți din Programul software al Bitdefender BOX pot utiliza sau pot include programe software ale terților și alte materiale care fac obiectul drepturilor de autor care se regăsesc la adresa www.bitdefender.com/box/oss/ . Confirmările, clauzele referitoare la licențe și clauzele de exonerare pentru astfel de materiale, precum și utilizarea de către dumneavoastră a unor astfel de materiale sunt guvernate de clauzele corespunzătoare, care se regăsesc la adresa www.bitdefender.com/box/oss/.

SUPORT TEHNIC

Bitdefender poate oferi anumite servicii de asistență tehnică pe perioada licenței pentru Software, printre care mesaje instante de tip chat cu un consultant al serviciului de asistență tehnică și/sau asistență din partea unui consultant prin intermediul accesului de la distanță. În cazul în care vă sunt oferite aceste servicii, iar dumneavoastră decideți să accesați serviciul de Asistență tehnică, acesta va fi guvernat de următoarele condiții: Orice serviciu de Asistență tehnică va fi oferit la discreția Bitdefender fără nicio garanție de niciun fel. Este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați o copie de a datelor dumneavoastră, a programelor, soft-urilor înainte de a solicita Asistență tehnică. În timpul furnizării asistenței tehnice solicitate, există posibilitatea ca Bitdefender să decidă că problema tehnică nu intră în atribuțiile serviciului de Asistență tehnică. Bitdefender își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau termina orice serviciu de Asistență tehnică oferit.

LIMITAREA GARANȚIEI

Garanția BITDEFENDER referitoare la echipamentele hardware este menționată în ANEXA B – Garanția referitoare la echipamentele hardware. BITDEFENDER nu garantează faptul că Programul software va funcționa în mod neîntrerupt sau că erorile vor fi corectate. BITDEFENDER nu garantează faptul că Programul software va fi la înălțimea exigențelor dumneavoastră.

CU EXCEPȚIA CELOR PRECIZATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL CONTRACT, BITDEFENDER ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC SOFTWARE-UL, ÎMBUNĂTĂȚIRILE, ÎNTREȚINEREA SAU SUPORTUL LEGAT DE ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) SAU SERVICII FURNIZATE DE BITDEFENDER. BITDEFENDER DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE ALE VANDABILITĂȚII, DAUNELE PENTRU PIERDEREA DE FOND DE COMERȚ, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE DATE, DEFECTĂRI SAU ERORI ALE APARATELOR, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLULUI, NON-INTERFERENȚEI, ACURATEȚEI DATELOR, A CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL, INTEGRĂRII SISTEMULUI ȘI NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR UNOR TERȚE PĂRȚI PRIN FILTRAREA, DEZACTIVAREA SAU ÎNDEPĂRTAREA SOFTULUI ACESTORA, A APLICAȚIILOR SPYWARE, ADWARE, A FIȘIERELOR COOKIE, MESAJELOR E-MAIL, DOCUMENTELOR, RECLAMELOR SAU A ALTORA DE GENUL, INDIFERENT DACĂ ACEASTA REIESE DIN STATUT, LEGE, FUNCȚIONARE SAU COMERȚ. Bitdefender acționează în numele furnizorilor și partenerilor săi comerciali în scopul neasumării, excluderii și/sau limitării obligațiilor, garanțiilor și răspunderii conform prevederilor prezentului Contract, însă din niciun alt punct de vedere și pentru niciun alt scop. Prevederile anterioare vor fi aplicabile în limitele maxime permise prin legislația relevantă.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZ DE DAUNE

Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează Software-ul își asumă riscul legat de calitatea și performanța acestuia. Bitdefender nu va fi responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea, performanța sau livrarea Software-ului, chiar dacă Bitdefender a fost informată de existența sau posibilitatea apariției acestora.

UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE MENȚIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILITATEA BITDEFENDER NU VA DEPĂȘI PREȚUL DE ACHIZIȚIONARE PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU SOFTWARE. Declinările și limitările stabilite mai sus se vor aplica indiferent dacă sunteți de acord să utilizați, evaluați sau testați Software-ul.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI.

ACEST SOFT POATE CONȚINE ERORI ȘI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ȘI CARE NECESITĂ O PERFORMANȚĂ SAU FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAȚIUNI DIN DOMENIUL AVIAȚIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEME DE COMUNICAȚII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENȚINERE A VIEȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAȚIE SAU INSTALAȚIE ÎN CARE APARIȚIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂȚII.

ACORD PENTRU COMUNICAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Bitdefender vă poate trimite notificări juridice, precum și alte mesaje cu privire la Programul software, la alte Produse Bitdefender sau la utilizarea informațiilor pe care le transmiteți către Bitdefender și revânzătorii acestuia („Comunicări"). Bitdefender va trimite Comunicări prin intermediul notificărilor incluse în produs sau pe e-mail, folosind prima adresă de e-mail înregistrată a utilizatorului, sau va afișa Comunicări pe Site-urile sale. Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul de a primi toate Comunicările doar prin intermediul acestor mijloace electronice și recunoașteți și demonstrați faptul că puteți accesa Comunicările de pe Site-urile respective.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării Soluției și serviciilor Bitdefender sunt specificate în Politica Bitdefender privind Confidențialitatea. Prin acceptarea acestui Contract, înțelegeți că ați fost notificat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Confidențialitate pentru Soluții Utilizatori Individuali publicată la: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html

TEHNOLOGII DE COLECTARE A DATELOR

Bitdefender vă informează că ar putea utiliza, în cadrul anumitor programe sau software, tehnologii de colectare a datelor pentru a aduna informații tehnice, pentru a îmbunătăți Software-ul, furniza și adapta servicii conexe, preveni folosirea ilegală sau fără licență a Software-ului sau apariția daunelor rezultate din acțiunea programelor cu potențial periculos..

Anumite date personale furnizate (nume, adresă email) în timpul configurării inițiale, dacă sunt colectate, vor fi utilizate ca și denumire de cont, iar dumneavoastră veți avea posibilitatea de a alege dacă doriți să beneficiați de servicii suplimentare și/sau conform cărora puteți utiliza anumite funcții ale Software-ului.

Acceptați că Bitdefender poate utiliza astfel de informații în cadrul serviciilor furnizate în legătură cu Software-ul și pentru a preveni și opri programele dăunătoare care rulează pe aparatul dumneavoastră.

Prin acceptarea prezentului Contract, vă exprimați acordul și recunoașteți faptul că tehnologia de securitate utilizată poate scana traficul de rețea într-un mod impersonal pentru a detecta programe de tip malware și alte amenințări și pentru a preveni daunele cauzate de programele de tip malware. Recunoașteți și acceptați faptul că Bitdefender poate pune la dispoziție actualizări sau completări ale Programului software, care vor fi descărcate în mod automat pe dispozitivul dumneavoastră. În mod similar, în scopul contractării și utilizării programului, este posibil să vi se solicite să transmiteți către Bitdefender anumite date personale. Bitdefender vă informează cu privire la faptul că va trata datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă aflată în vigoare și după cum este prevăzut în politica sa de confidențialitate.

Atunci când este necesar, Programul software poate colecta anumite informații din dispozitivele pe care este instalat sau din dispozitivele dumneavoastră din rețea, care pot include: adrese IP și MAC, informații cu privire la riscuri potențiale de securitate, precum și URL-uri ale site-urilor vizitate pe care Programul software le consideră ca putând fi frauduloase, precum și alte elemente care pot include informații care vă pot identifica personal sau informații confidențiale pe care un site Internet sau un program potențial fraudulos încearcă să le obțină fără permisiunea dumneavoastră. Aceste informații sunt colectate de Bitdefender în scopul evaluării și îmbunătățirii capacității Programului software al Bitdefender de a detecta comportamentul malițios, site-urile Internet potențial frauduloase și alte riscuri de securitate pe Internet. Aceste informații sunt colectate în mod anonim și nu vor fi corelate cu niciun fel de informații care vă pot identifica personal.

- URL-uri ale site-urilor web vizitate. Aceste informații sunt colectate de către Bitdefender cu scopul de a evalua posibilele amenințări și riscuri asociate cu un anumit site web înainte ca dvs. să îl accesați. Aceste informații sunt colectate sub protecția anonimatului și nu vor fi corelate cu nicio informație personală.

- Informații referitoare la stare, legate de instalarea și de funcționarea Programului software. Aceste date informează Bitdefender dacă instalarea Programului software s-a încheiat cu succes și dacă Programul software a întâmpinat vreo eroare. Informațiile referitoare la stare pot include informații care vă pot identifica personal, în cazul în care astfel de informații sunt incluse în numele fișierului sau al folder-ului detectat de Programul software la momentul instalării sau al erorii. Informațiile referitoare la stare sunt colectate de Bitdefender în scopul evaluării și ameliorării performanței Programului software al Bitdefender și pentru obținerea unei rate de succes a instalărilor. Aceste informații sunt colectate în mod anonim și nu vor fi corelate cu niciun fel de informații care vă pot identifica personal.

- Informațiile incluse într-un raport pe care alegeți să-l trimiteți prin intermediul Programului software sau separat de acesta către Bitdefender atunci când Programul software întâmpină o problemă. Raportul include informații cu privire la starea Programului software și a dispozitivului dumneavoastră în momentul în care Programul software a întâmpinat problema respectivă. Informațiile referitoare la stare care fac trimitere la dispozitivul dumneavoastră și la rețea pot include informații referitoare la rețea (adrese IP, tipul conexiunii, furnizorul de servicii de Internet) și versiunea sistemului de operare al dispozitivelor dumneavoastră, precum și procesele care rulează, starea acestora și informații referitoare la performanță, dar și date care provin din fișiere sau foldere care erau deschise la momentul în care Programul software a întâmpinat problema respectivă. Informațiile ar putea include date care vă pot identifica personal, în cazul în care astfel de date sunt incluse în sau fac parte din numele fișierelor sau ale folderelor deschise la momentul în care Programul software a întâmpinat problema respectivă.

Aceste informații vor fi transmise către Bitdefender numai cu permisiunea dumneavoastră și nu vor fi transmise automat. Informațiile sunt colectate de către Bitdefender, în scopul îmbunătățirii performanțelor Software-ului sau informațiilor statistice. Aceste informații nu vor fi corelate cu problema înâlnită și cu niciun fel de informații personale identificabile.

- Adresa de protocol internet (IP) utilizată de dispozitivul dumneavoastră de rețea (router) sau alt tip de identificare a dispozitivului care este conectat fizic la Programul software, precum și alte informații generale, statistice, utilizate în scopul administrării licenței, analizei Programului software sau pentru ameliorarea funcționalității Programului software. Aceste informații sunt colectate în mod anonim și nu vor fi corelate cu niciun fel de informații care vă pot identifica personal.

- Bitdefender poate transmite acțiuni pe diferite aplicații pe care le folosiți, ca informații anonime, pentru a genera statistici, a furniza informații referitoare la starea și securitatea aparatului dvs. Statisticile programului afișate se bazează pe o valoare medie a tuturor statisticilor depuse de către utilizatorii Bitdefender. Aceasta vă poate ajuta la luarea unei decizii referitoare la viitoare utilizare sau achiziție a programelor. Informațiile sunt colectate sub protecția anonimatului.

Pe lângă informațiile de înregistrare a Programului software, Bitdefender va prelucra și va stoca anumite informații cu privire la rețeaua și echipamentul dumneavoastră cu scopul de a furniza servicii de mentenanță și alte servicii conexe de suport. Pentru a ameliora Programul software, Bitdefender poate de asemenea încărca în mod periodic informații care provin din Programul software instalat cu privire la utilizarea Programului software, programe malware detectate sau fișiere potențial nedorite și poate utiliza traficul Serviciilor pentru a îmbunătăți bazele de date și algoritmii euristici pe care îi deține. Programul software nu este conceput pentru a înregistra sau pentru a reține orice informații personale sau private. Vă exprimați acordul cu faptul că Bitdefender poate (i) utiliza datele încărcate care provin din Programul software instalat pentru a îmbunătăți Programele software și serviciile; (ii) utiliza datele în scopul efectuării de analize sau al raportării doar dacă orice astfel de utilizare nu vă identifică pe dumneavoastră personal sau nu include nicio informație care poate fi utilizată pentru a identifica orice persoană. Bitdefender își rezervă titlul, dreptul de proprietate și toate drepturile și interesele referitoare la orice proprietate intelectuală sau Program software de lucru care rezultă din utilizarea acestora și din analiza unor atare informații.

GENERALITĂȚI

Prezentul Contract este guvernat de legile din România și de regulamentele și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricărei dispute ce ar putea reieși din acești Termeni de licență va fi cea a tribunalelor din România. Nicio clauză a acestui Contract nu poate diminua drepturile pe care le aveți conform legislației privind protecția consumatorului sau conform altor legi aplicabile din jurisdicția dumneavoastră care nu pot fi anulate de acest contract.

În eventualitatea invalidității oricărei porțiuni a acestei Înțelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porțiuni ale acestei Înțelegeri.

Prezentul Contract specifică anumite drepturi legale. Este posibil ca legislația statului sau a țării dumneavoastră să vă confere alte drepturi. De asemenea, este posibil să dispuneți o serie de drepturi cu privire la partea de la care ați achiziționat Soluția Bitdefender. Prezentul Contract nu modifică drepturile sau obligațiile dumneavoastră conferite prin legislația statului sau a țării dumneavoastră dacă legislația statului sau a țării dumneavoastră nu permite acest lucru..

Bitdefender și siglele Bitdefender sunt mărci înregistrate ale Bitdefender. Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Abonamentul va fi revocat pe loc și fără notificare prealabilă în cazul încălcării oricăror prevederi și condiții. Nu veți avea dreptul la rambursare din partea Bitdefender sau a oricăror distribuitori sau reselleri Bitdefender ca urmare a retragerii încetării Contactului. Prevederile și condițiile referitoare la confidențialitate, precum și restricțiile de utilizare rămân în vigoare chiar și după revocare.

Bitdefender poate revizui aceste condiții în orice moment, iar condițiile revizuite se vor aplica în mod automat versiunilor software corespunzătoare ale Soluției Bitdefender, distribuite cu condițiile revizuite. Dacă oricare parte a acestor Condiții este considerată nulă și neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte condiții, care vor rămâne în vigoare.

Bitdefender își rezervă dreptul de a modifica, din când în când, denumirea Soluțiilor sale la discreția sa.

Prezentul Contract a fost redactat inițial în limba engleză. Deși Bitdefender poate furniza versiuni traduse ale prezentului Contract, versiunea în limba engleză a prezentului Contract va fi versiunea care va prevala în cazul oricăror conflicte sau discrepanțe..

Fără a ține seama de faptul că acest Contract a fost redactat de către Bitdefender, confirmați că prezentul Contract constituie înțelegerea părților și este menit să fie interpretat în concordanță cu obiectul acestuia și activitățile avute în vedere, precum și cu termenii și condițiile Contractului. Niciuna dintre părți nu se supune vreunei reguli de interpretare strictă cu privire la prezentul Contract.

Adresa de contact a BITDEFENDER: Strada Orhideelor, nr 15A, Towers Building, etajele 9-12, sector 6, București, România; telefon: 40-21-206.34.70 sau Fax: 40-21-264.17.99; adresă de e-mail: office@ bitdefender.com

Exhibit A- LIMITED HARDWARE WARRANTY

www.bitdefender.com/site/view/legal-eula.html